Licznik odwiedzin

17445900
Od 2011 roku
17445900

Czerwiec 2021

Rzym                                                                                                        

▪ W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła papież Franciszek pobłogosławił paliusze dla nowo mianowanych arcybiskupów metropolitów jako znak jedności ze św. Piotrem – pasterzem, który oddaje swoje życie za owczarnię. Wezwał wiernych do modlitwy za wszystkich pasterzy Kościoła, aby uwolnieni przez Chrystusa mogli być apostołami wolności na całym świecie. Wśród tych, którzy otrzymali paliusz, był JE Ks. Biskup Tadeusz Wojda SAC, nowo mianowany Arcybiskup Metropolita Gdański. Towarzyszyło mu dwóch biskupów i dziesięciu księży, których gościłyśmy w naszej Prokurze Generalnej. Tego samego dnia miałyśmy także zaszczyt gościć ich w kaplicy domu generalnego na porannej Mszy św., animowanej w duchu międzynarodowości, a po południu świętowaliśmy to wydarzenie podczas agapy.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)