Licznik odwiedzin

17507468
Od 2011 roku
17507468

Czerwiec 2020

Rzym

▪ Po kilku miesiącach zamknięcia z powodu COVID-19 życie we Włoszech wydaje się wracać do normy. W ludziach jednak nadal jest wiele strachu przed chorobą. Bazylika i Plac św. Piotra są otwarte dla zwiedzających, ale uroczystości mszalne z Papieżem są wciąż zarezerwowane tylko dla małych grup. Uroczystość Bożego Ciała zwykle gromadzi tysiące osób na Mszy św. z Papieżem w Bazylice św. Piotra. Jednak tym razem  mogło w niej uczestniczyć tylko 50 osób. Dzięki mass mediom mogliśmy oglądać transmisję on-line jednak to nie to samo, co uczestniczenie osobiste. W swojej homilii Ojciec św. mówił o Eucharystii jako sakramencie pamięci o miłości, która uzdrawia naszą kruchą pamięć. Podkreślił trzy aspekty naszej osłabionej pamięci, które Eucharystia uzdrawia: pamięć osieroconą brakiem miłości i ciepła, umieszczając w niej większą: Bożą miłość; negatywną pamięć, która zawsze wydobywa na wierzch to, co złe, przemieniając nas w niosących Boga oraz pamięć zamkniętą z powodu zranień, lęków i egoizmu otwierając nas na obecność Jezusa, który prowadzi nas do bliźnich. Na zakończenie Papież Franciszek przypomniał wszystkim, że Eucharystia czyni nas wszystkich ogniwami w łańcuchu solidarności. "W Eucharystii Jezus zbliża się do nas: nie odwracajmy się od ludzi wokół nas!".

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)