Licznik odwiedzin

17507569
Od 2011 roku
17507569

Lipiec/Sierpień 2020

Rzym

Dear Brothers and Sisters in the family of St. Vincent Pallotti, dear Friends

 A grateful heart is a thankful heart, is a joyful heart!

With these words I wish to express my joy and gratitude to you for the many wishes, cards, letters and gifts that I have received on the occasion of my Feastday. Thank you for your prayers, support, words of encouragement and every sign of love and friendship. I am truly strengthened by your faith, unity, spiritual and physical presence.

 September 3rd was indeed a beautiful day with many joyful surprises. It will surely remain in my heart. Thank you. 

Sr. Izabela Świerad SAC

▪ Papież Franciszek ponownie zaapelował do wszystkich chrześcijan o dialog na temat kształtowania przyszłości naszej planety. Uwzględniając to wezwanie, w Rzymie przewodniczący Rady Europejskiej Konferencji Biskupów (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) zaprosili wiernych do udziału w obchodach Czasu dla Stworzenia w dniach od 1 września do 4 października. Obchodzony jest on pod hasłem Jubileusz dla Ziemi, właśnie w tym roku, który przypada na pięćdziesiątą rocznicę ustanowienia Dnia Ziemi. W Piśmie Świętym Jubileusz jest świętym czasem pamięci, powrotu, odpoczynku, odnowy i radości.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)