Licznik odwiedzin

17506210
Od 2011 roku
17506210

Drogie Siostry,

napełnione mocą Wielkich Dni wiemy, ze Jezus Chrystus Zmartwychwstał i jest z nami.

Pozdrawiamy Was serdecznie z Rzymu, który z radoscią i nadzieją czeka wraz z tysiącami pielgrzymów na Beatyfikację Jana Pawla II.

Jesteśmy zjednoczone z Siostrami na modlitwie,

s. Maria wraz Siostrami z Generalatu i Prokury


____________________

 

 

Kwiecień 2011

Rzym

▪ Trwamy w radosnym okresie Wiekanocnym, w atmosferze oczekiwania na różnych gości przybywających na Beatyfikację Jana Pawła II. Cieszymy się, że możemy przyjąć w Generalacie jak i w Prokurze wielu pielgrzymów na to niezwykłe wydarzenie. Z pewnością tysiące z nich spędzi tę noc na ulicach, na czuwaniu przed uroczystą Mszą św.

▪ W tym miesiącu wiele sióstr przyjeżdżało i wyjeżdżało z Rzymu. S. Prescilla Rego, która należała przez kilka lat do wspólnoty w Prokurze, wyjechała do Indii, aby przygotować potrzebne dokumenty na jej nową misję - pielęgniarki w Południowej Afryce. Na Siostry miejsce przyjechała s. Imelda Soreng z Orissa z Indii. Po dłuższym okresie pracy s. Brunhilde wyjechała do Niemiec na odpoczynek. Z radością powitałyśmy s. Clementię, która przez pewien czas zastąpi s. Brunhilde. S. Patrice Wales przyjechała do nas z USA i przez kilka miesięcy będzie pomagała nam w sekretariacie Generalatu.

▪ Ks. Derry Murphy, Przewodniczący UAC, został wybrany na urząd Prowincjała w Irlandii. Zaprosiłyśmy Księdza na uroczysty obiad, aby jednocześnie pożegnać się i wyrazić naszą wdzięczność za czas współpracy. Życzyłyśmy Księdzu wielu łask i Bożego błogosławieństwa w nowej posłudze SAK.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)