Licznik odwiedzin

17446264
Od 2011 roku
17446264

Drogie Siostry,

 

Upłynął nam miesiąc maj jako szczególny czas łask związanych z Beatyfikacją Jana Pawła II. Teraz gromadzimy się wspólnie z Maryją Królową Apostołów w Wieczerniku, na modlitwie wzywajmy Ducha Świętego, aby udzielił nam swoich Darów. Prośmy Ducha Pocieszyciela o dary dla Kościoła, świata, naszych wspólnot i nas samych.

 

Zjednoczona z Siostrami na modlitwie,

 

S. Maria Landsberger SAC

_____________________


 

Maj 2011

Rzym

▪ Beatyfikacja Jana Pawła II była dla nas i dla pielgrzymów licznie przybyłych z całego świata niezwykłym i bardzo radosnym wydarzeniem. Dom Generalny wraz z Prokurą były otwarte na przyjęcie wielu gości. Podjęta współpraca obu domów, otwartość s. Barbary Kamieniak wraz ze wspólnotą, zapewniła dach nad głową i posiłek wielu pielgrzymom. W Generalacie po Uroczystości Beatyfikacyjnej Jana Pawła II przyjęłyśmy na obiad 40. osobową grupę utrudzonych, ale szczęśliwych pielgrzymów, którzy przyjechali z s. Consolatą Majewską. Był to piękny, modlitewny czas przygotowania do beatyfikacji jak i przebiegu samej Uroczystości. Po zakończonej Mszy św., wierni z całego świata mogli modlić się i przejść w ciszy wokół trumny błogosławionego Jana Pawła II, która wystawiona była przy Konfesji św. Piotra w Bazylice św. Piotra.

▪ W tym miesiącu gościłyśmy międzynarodową pallotyńską grupę formacyjną, uczestników europejskiego kursu formacyjnego dla nowicjuszy w Grottaferrata, a także ks. Franka Donio SAC, promotora powołaniowego, który przybył do nas z grupą studentów, rozeznających swoje życiowe powołanie. W te wydarzenia, wszystkie siostry były na różny, możliwy sposób zaangażowane. Od strony duchowej wiązało się to z przygotowaniem modlitwy, referatów, wykładów, prezentacji multimedialnych i prowadzeniem dni rekolekcyjnych.

▪ Trzy Zarządy Generalne uczestniczyły w spotkaniu Generalnej Rady ZAK w Grottaferrata. Przewodnim tematem tego zebrania było przedyskutowanie przygotowań do świętowania roku Jubileuszowego 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego.

▪ Gośćmi Generalatu byli ks. bp Jan Ozga oraz s. Edyta Budynek z Kamerunu, a także s. Marta Litawa z Rwandy. Szczególnym darem była dla nas prywatna Msza św. na grobie bł. Jana Pawła II, którą celebrował ks. bp Ozga.

▪ 31 maja Siostra Generalna Izabela Świerad wyjechała na Ukrainę i Białoruś, aby przeprowadzić wizytację kanoniczną. Siostrze towarzyszy Radna Generalna s. Bożena Olszewska.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)