Licznik odwiedzin

17506210
Od 2011 roku
17506210

 

Czerwiec  2011

RZYM

▪ W miesiącu, w którym przeżywaliśmy święto naszej Patronki, Maryi Królowej Apostołów oraz Zesłanie Ducha Świętego, jednoczyłyśmy się ze wszystkimi siostrami i z całym Kościołem w modlitwie nowenny do Ducha Świętego. Razem z wieloma innymi członkami Zjednoczenia uczestniczyłyśmy w modlitewnym czuwaniu przed Pięćdziesiątnicą w Kościele Królowej Apostołów przy via Ferrari, przyzywając Ducha Świętego dla całego Kościoła. Innym bogatym momentem był udział w procesji w uroczystość Bożego Ciała wraz z Papieżem Benedyktem XVI. W Święto Apostołów Piotra i Pawła dziękowałyśmy Bogu za 60. rocznicę święceń kapłańskich Papieża. Kongregacja ds. Duchowieństwa zaprasza wiernych do uczczenia tej rocznicy przez 60-ciogodzinną adorację. Intencja, jaka ma towarzyszyć tej modlitwie, to uświęcenie kapłanów i dar nowych, świętych powołań.

▪ S. Izabela Świerad wraz z s. Bożeną Olszewską wizytowały w tym miesiącu Ukrainę and Białoruś. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.pallottine-missionaries-rome.com/...

▪ S. Josephine D'Souza uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie ZAK w Mysore w Indiach. Temat brzmiał: Teologiczne podstawy pallotyńskiego charyzmatu i jego duszpasterskie implikacje.

▪ Obchodząca swój Złoty Jubileusz s. Leonie Rowan z Anglii i jej znajoma Bridie gościły w Generalacie w czasie swej pielgrzymki do Rzymu.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)