Licznik odwiedzin

17506297
Od 2011 roku
17506297

Lipiec-Sierpień 2011

Rzym

▪ Prawie dwa miliony młodych ludzi ze 193 krajów i wszystkich kontynentów świata, przeżyły niezapomniane  wydarzenie wiary, spotkanie z braćmi i z Panem oraz wzajemne dzielenie się podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie Audiencji Generalnej w Castel Gandolfo podsumował swój pobyt w Madrycie słowami wdzięczności wobec Boga za ten cenny dar młodych, który daje Kościołowi nadzieję na przyszłość. Młodzi ze swym silnym i szczerym pragnieniem zakorzenienia swego życia w Chrystusie i trwania mocno w wierze, kroczący razem z Kościołem, byli prawdziwą kaskadą światła i ambasadorami radości.

▪ Wspólnota Prokury gościła u siebie młodzież z USA, Nowej Zelandii, Brazylii i Indii przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.

▪ W odpowiedzi na zaproszenie na roczny kurs pallotyńskiej duchowości, Siostry: Consolée Mukayirabuka z Rwandy, Martha Lohi Ayaqhoda z Tanzanii, Iwona Meger z Polski i Sahaya Mary z Indii, przybyły na początku lipca do Generalatu. Przez trzy miesiące uczą się języka włoskiego, a w październiku rozpoczną zajęcia w ramach kursu.

▪ Przez niespełna dwa miesiące Siostry Prescilla Rego i Sharmila Pinto z Indii oraz Honorata Lyimo Mamiro z Tanzanii przebywały w Rzymie dla pogłębienia wiary i duchowości  pallotyńskiej oraz doświadczenia życia w międzynarodowej wspólnocie, przed wyjazdem na nową misję w Południowej Afryce. Siostry zostały posłane od grobu naszego Założyciela przez Siostrȩ Przełożoną Generalną, a w drodze na lotnisko towarzyszyły im siostry z Generalatu i z Prokury.

▪ W duchu dziękczynienia za dar powołania zakonnego Siostry ze wspόlnot rzymskich świętowały  Srebrny Jubileusz s. Bożeny Olszewskiej oraz Złoty Jubileusz Sióstr: Annemarie Niehsen z Afryki Południowej, która odwiedziła Rzym i Lucindis Stock z Niemiec. Uroczystą Mszę św. sprawował ks.   Jarosław Rachowiak SDB, obchodzący również 25-lecie profesji zakonnej. W czasie pięknej agapy przygotowanej w Prokurze, Siostry z Tanzanii zagrały na instrumentach i ubogaciły czas śpiewem. Po świątecznym posiłku przeszliśmy do grotki Matki Bożej na różaniec, który był modlitwą dziękczynienia za powołanie Sióstr Jubilatek.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)