Licznik odwiedzin

17506210
Od 2011 roku
17506210

Wrzesień 2011

Nasza Przełożona Generalna, S. Izabela Świerad, pragnie serdecznie podziękować za liczne modlitwy, życzenia, kartki, gesty przyjaźni, listy i telefony otrzymane w tym miesiącu z racji Imienin. Te dowody pamięci dostarczyły Siostrze wielu wzruszeń i umocniły ją duchowo. Siostra towarzyszy każdej Siostrze i pamięta w codziennej modlitwie.

Rzym

▪ Z wielkim zainteresowaniem i modlitwą towarzyszyłyśmy oficjalnej wizycie Papieża Benedykta XVI  w jego rodzinnym kraju w Niemczech. Papieskie orędzie “Gdzie jest Bóg, tam przyszłość. Gdzie obecność Boża, tam nadzieja: nowe i często nieoczekiwane horyzonty otwierają się ponad doczesnością i tym, co ulotne” – wzbudza tak wiele nadziei, a jednocześnie jest zapraszającym wyzwaniem dla coraz bardziej zsekularyzowanego społeczeństwa i świata.

▪ Po krótkiej przerwie wakacyjnej rozpoczął się nowy rok pracy, który poprzedzony został miłym dniem imienin Przełożonej Generalnej s. Izabeli Świerad. 3 września uroczystej Mszy św. przewodniczył Rektor Generalny ks. Jacob Nampudakam, ktόry przybył wraz z zaproszonymi księżmi, siostrami oraz wspólnotami pallotyńskimi.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)