Licznik odwiedzin

17506297
Od 2011 roku
17506297

Październik 2011

Rzym

▪ Październik, miesiąc różańcowy i misyjny zgromadził w Rzymie wielu pielgrzymów, wypełniając Plac św. Piotra, szczególnie we wszystkie niedziele na modlitwie Anioł Pański. Spotkanie Benedykta XVI z 8000 grupą przedstawicieli ruchów Nowej ewangelizacji było szczytem wydarzeń. Innym godnym uwagi spotkaniem była podróż Ojca Swiętego wraz z przedstawicielami różnych religii pociągiem do Asyżu. Była to pielgrzymka i świadectwo wspólnego celu, że religia nigdy nie powinna być używana do przemocy, ale raczej do promowania pokoju dla wszystkich.

▪ Głównym tematem spotkania trzech Zarządów Generalnych oraz świeckich przedstawicieli ZAK-u było przygotowanie do Pallotyńskiego roku Jubileuszowego. Jest to czas wzmożonej współpracy oraz wzajemnych inspiracji, które mają pogłębić misyjny entuzjazm, charakterystyczny dla naszego charyzmatu.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)