Licznik odwiedzin

17506186
Od 2011 roku
17506186

Drogie Siostry,

 

Upłynął nam miesiąc maj jako szczególny czas łask związanych z Beatyfikacją Jana Pawła II. Teraz gromadzimy się wspólnie z Maryją Królową Apostołów w Wieczerniku, na modlitwie wzywajmy Ducha Świętego, aby udzielił nam swoich Darów. Prośmy Ducha Pocieszyciela o dary dla Kościoła, świata, naszych wspólnot i nas samych.

 

Zjednoczona z Siostrami na modlitwie,

 

S. Maria Landsberger SAC

_____________________


 

Maj 2011

Rzym

▪ Beatyfikacja Jana Pawła II była dla nas i dla pielgrzymów licznie przybyłych z całego świata niezwykłym i bardzo radosnym wydarzeniem. Dom Generalny wraz z Prokurą były otwarte na przyjęcie wielu gości. Podjęta współpraca obu domów, otwartość s. Barbary Kamieniak wraz ze wspólnotą, zapewniła dach nad głową i posiłek wielu pielgrzymom. W Generalacie po Uroczystości Beatyfikacyjnej Jana Pawła II przyjęłyśmy na obiad 40. osobową grupę utrudzonych, ale szczęśliwych pielgrzymów, którzy przyjechali z s. Consolatą Majewską. Był to piękny, modlitewny czas przygotowania do beatyfikacji jak i przebiegu samej Uroczystości. Po zakończonej Mszy św., wierni z całego świata mogli modlić się i przejść w ciszy wokół trumny błogosławionego Jana Pawła II, która wystawiona była przy Konfesji św. Piotra w Bazylice św. Piotra.

▪ W tym miesiącu gościłyśmy międzynarodową pallotyńską grupę formacyjną, uczestników europejskiego kursu formacyjnego dla nowicjuszy w Grottaferrata, a także ks. Franka Donio SAC, promotora powołaniowego, który przybył do nas z grupą studentów, rozeznających swoje życiowe powołanie. W te wydarzenia, wszystkie siostry były na różny, możliwy sposób zaangażowane. Od strony duchowej wiązało się to z przygotowaniem modlitwy, referatów, wykładów, prezentacji multimedialnych i prowadzeniem dni rekolekcyjnych.

▪ Trzy Zarządy Generalne uczestniczyły w spotkaniu Generalnej Rady ZAK w Grottaferrata. Przewodnim tematem tego zebrania było przedyskutowanie przygotowań do świętowania roku Jubileuszowego 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego.

▪ Gośćmi Generalatu byli ks. bp Jan Ozga oraz s. Edyta Budynek z Kamerunu, a także s. Marta Litawa z Rwandy. Szczególnym darem była dla nas prywatna Msza św. na grobie bł. Jana Pawła II, którą celebrował ks. bp Ozga.

▪ 31 maja Siostra Generalna Izabela Świerad wyjechała na Ukrainę i Białoruś, aby przeprowadzić wizytację kanoniczną. Siostrze towarzyszy Radna Generalna s. Bożena Olszewska.

Niemcy

▪ 7 maja osiemnaście sióstr wzięło udział w corocznym Prowincjalnym Zgromadzeniu w domu Prowincjalnym w Limburgu, na które przyjechała także Wikaria Generalna s. Maria Landsberger. Na spotkaniu zostały poruszone aktualne sprawy, wyzwania, jakie stoją przed Prowincją. Uroczystej Mszy św przewodniczył ks. Edward Fröhling SAC z Vallendar.

▪ Nowicjuszka s. Astrid Meinert bierze udział w 6 tygodniowym Europejskim pallotyńskim spotkaniu formacyjnym w Grottaferrata w Rzymie. S. Gertrud Meiser, mistrzyni Nowicjatu, towarzyszyła i służyła pomocą grupie nowicjuszy przez 2 tygodnie.

▪ W Limburgu w dniach 20-22 maja, odbyło się roczne zebranie krajowej Rady Koordynacyjnej. Siostra Prowincjalna Helga Weidemann reprezentowała niemiecką Prowincję. Natomiast s. Adelheid Scheloske, przewodnicząca niemieckiego ZAK-u poprowadziła spotkanie, na którym zgromadziło się 25 przedstawicieli grup ZAK.

Anglia/Tanzania

▪ Dom dla osób starszych, który przez rok był administrowany przez St John of God Services, powrócił do administracji sióstr Pallotynek. Siostra Prownicjalna Mary McNulty uczestniczyła w wielu spotkaniach zorganizowanych dla menadżerów poszczególnych sektorów tego domu oraz dla pracowników. 14 maja był dniem przeprowadzonych zbiórek na potrzeby domu dla osób strarszych.

▪ Podczas radosnego weekendu modlitwy i uwielbienia, s. Mary McNulty wraz z s. Stellą Barelli modliły się wspólnie z 200 osobową grupą za rodziny, w katolickiej średniej szkole w Macclesfield. Wieczorem ks. Biskup wraz z kapłanami odprawił dziękczynną Mszę św. za dar beatyfikacji Jana Pawła II.

▪ 18 maja s. Mary McNulty i s. Christine Bohr uczestniczyły w konferencji zorganizowanej dla osób konsekrowanych w pobliżu Westminster Abbey.

▪ S Jucunda Kutsch po prawie 6 miesięcznym pobycie w Europie, spowodowanym chorobą, powróciła 15 maja do Tanzanii. W drodze towarzyszyła jej wikaria Prowincjalna s.Nancy Logue.

▪ S. Philomena O' Malley po dłuższym pobycie w szpitalu w Macclesfield, została przeniesiona do domu dla osób przewlekle chorych, gdzie zapewniona jest jej całodobowa opieka medyczna.

Polska

▪ W wigilię Święta Bożego Miłosierdzia i w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II, siostry ze wspólnoty przy ul. Swojskiej w Poznaniu przygotowały i poprowadziły w Kościele parafialnym pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, dwugodzinną Adorację.

▪ S. Bernadetta Turecka i s. Małgorzata Wyrodek w dniach 6-12 maja odwiedziły nasze wspólnoty na Ukrainie. W Żytomierzu Siostry wzięły udział w uroczystości Jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich oraz 20-lecia sakry biskupiej ks. Bpa Jana Purwińskiego, Ordynariusza Kijowsko-Żytomierskiego. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył w Katedrze ks. abp Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupami z Ukrainy, Łotwy i Białorusi. S. Consolata Majewska, która jako pierwsza pallotynka rozpoczęła posługę w Żytomierzu, także dojechała na tę uroczystość. W Żytomierzu odbyło się także spotkanie wszystkich sióstr pracujących na Ukrainie. W Gródku Jagiellońskim  s. Ludwika Jastrzębska i s. Teresa Grażul wraz z ks. Proboszczem i parafianami przygotowali wspaniały  festyn rodzinny. W Kamiennym Brodzie s. Galina Szpilowa towarzyszyła  22 osobowej grupie dzieci w I Komunii św. Ostatnią odwiedzaną wspólnotą był Korostyszew.

▪13 maja 2011 r. u stóp Matki Bożej Fatimskiej – w Jej sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem przedstawiciele Rodziny św. Wincentego Pallottiego – Księża i Bracia Pallotyni, Siostry Pallotynki oraz ludzie świeccy zgromadzili się, aby wspólnie dziękować za beatyfikację Jana Pawła II. Miejscem spotkania była świątynia, którą poświęcił przed czternastoma laty - 13 maja 1997 roku - bł. Jan Paweł II. Z datą tą związane jest również wspomnienie 30 rocznicy zamachu na Jana Pawła II. Pielgrzymka Rodziny Pallotyńskiej rozpoczęła się o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, przeplataną fragmentami Encykliki „Dives in misericordia” i tekstami Pallottiego o miłosierdziu Bożym, którą prowadziły Siostry Pallotynki. W czasie spotkania konferencję wygłosił ks. Kazimierz Czulak SAC. Uroczystą Eucharystię, na zakończenie wspólnego dziękczynienia, sprawował Przełożony Prowincji Chrystusa Króla – ks. Józef Lasak, a homilię wygłosił ks. Adrian Galbas, Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego.W świętowaniu uczestniczyły Siostry z Zarządu Prowincjalnego, a także z wielu naszych wspόlnot.

▪ S. Barbara Rohde, s. Blanka Sławińska, s. Urszula Smagoń i s. Katarzyna Radzikowska uczestniczyły w konsekracji kościoła Księży Pallotynów, która odbyła się 15 maja w Bielsku-Białej. Aktu konsekracji podczas Mszy św. koncelebrowanej, dokonał ks. bp Tadeusz Rakoczy - Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Na uroczystość przybyli: obecny i poprzedni Przełożeni Prowincji Zwiastowania Pańskiego, księża Pallotyni, liczni członkowie ZAK, reprezentanci wspólnot z terenu parafii oraz uradowani parafianie. Głównymi gospodarzami tego dnia i miejsca byli: ks. Franciszek Mąkinia – budowniczy kościoła i ks. Tomasz Idczak – obecny rektor i proboszcz.

Belize
▪ S. Catarina Tush z radością podejmuje weekendową misję w indiańskich wioskach, gdzie odwiedza rodziny, katechizuje dzieci i młodzież, przeprowadza refleksje biblijne do niedzielnych Czytań Słowa Bożego, a także działa w apostolstwie powołaniowym. Miejscowa ludność jest bardzo wdzięczna siostrze i zaprasza do siebie na wioski, na częstsze nawet spotkania.

▪ S.Catarina wraz z ks. Kevinem zorganizowała i przeprowadziła spotkania dla młodzieży na temat rozeznawania drogi powołania w  Forest Home, Punta Gorda oraz w innych miejscach i wioskach.

▪ 14 maja s. Alicia Buddan wspólnie ze swoją grupą zorganizowała szkole św. Ignacego wystawę dla młodzieży , która cieszyła się dużą populanością i zrodziła wśród młodych wiele pytań.

▪ W Belize rzesze ludzi zgromadziły się na corocznej procesji ku czci Matki Bożej z Guadalupe. Dziękowali oni i prosili Boga przez wstawiennictwo Maryi o ustrzeżenie od huraganów, nawałnic i kataklizmów, które bardzo często nawiedzają ten rejon. Miejscowa ludność wierzy, że to dzięki orędownictwu Maryi strzeżeni są oni przed szkodami huraganów. Procesja przeszła od Katedry do kościoła św. Józefa i zakończyła się modlitwą do Matki Bożej, i błogosławieństwem.

▪ W Punta Gorda, 23 maja został poświęcony kamień węgielny i położony fundament pod dom poświęcony osobom strarszym. Ceremonię przygotowała s. Stephen wraz z grupą rady parafialnej.

Indie

▪ Prowincja pw. Matki Bożej Miłości doświadczyła w miesiącu maju wielu łask. 14 sióstr juniorystek uczestniczyło w Goa, w domu nowicjatu, w juniorackim programie formacyjnym. Temat przewodni tego spotkania to: zadania Proroków w historii Zbawienia.

▪ W dniach 5-7 maja siedem sióstr wieczystek brało udział w spotkaniu poświęconym dojrzałości emocjonalnej.

▪ Rekolekcje zakonne w dniach 8 - 14 maja uwieńczone zostały odnowieniem przez siostry juniorystki ślubów zakonnych. Natomiast dzień 16 maja, był dla całej Prowincji szczególnie radosnym wydarzeniem ponieważ  sześć sióstr złożyło swoją I Profesję zakonną. Uroczystość zgromadziła wielu gości: sióstr Pallotynek i księży Pallotynów, przyjaciół, sąsiadów, którzy wraz z siostrami modlili się i składali im życzenia.

Południowa Afryka

▪ 1 maja w dzień św. Józefa Rzemieślnika, gdy wszyscy zwróceni byli w kierunku Rzymu i łączyli się duchowo w przeżywanie Beatyfikacji Jana Pawła II, nasze siostry rόwnież uczestniczyły w Niedzieli Bożego Miłosierdzia w parafii ks. Pallotynów. Duszpasterstwo prowadzą tu ks. Pallotyni z Indii i na tę okazję przyjechał także były ks. Prowincjał z Indii.

▪ Do sióstr przyjechała także tego samego dnia s. Bellancile Mukandahiro, Przełożona Regionalna Rwandy-Konga, która skorzysta z 2-3 miesięcznego kursu języka angielskiego.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)