Licznik odwiedzin

17506210
Od 2011 roku
17506210

Drogie Siostry,

napełnione mocą Wielkich Dni wiemy, ze Jezus Chrystus Zmartwychwstał i jest z nami.

Pozdrawiamy Was serdecznie z Rzymu, który z radoscią i nadzieją czeka wraz z tysiącami pielgrzymów na Beatyfikację Jana Pawla II.

Jesteśmy zjednoczone z Siostrami na modlitwie,

s. Maria wraz Siostrami z Generalatu i Prokury


____________________

 

 

Kwiecień 2011

Rzym

▪ Trwamy w radosnym okresie Wiekanocnym, w atmosferze oczekiwania na różnych gości przybywających na Beatyfikację Jana Pawła II. Cieszymy się, że możemy przyjąć w Generalacie jak i w Prokurze wielu pielgrzymów na to niezwykłe wydarzenie. Z pewnością tysiące z nich spędzi tę noc na ulicach, na czuwaniu przed uroczystą Mszą św.

▪ W tym miesiącu wiele sióstr przyjeżdżało i wyjeżdżało z Rzymu. S. Prescilla Rego, która należała przez kilka lat do wspólnoty w Prokurze, wyjechała do Indii, aby przygotować potrzebne dokumenty na jej nową misję - pielęgniarki w Południowej Afryce. Na Siostry miejsce przyjechała s. Imelda Soreng z Orissa z Indii. Po dłuższym okresie pracy s. Brunhilde wyjechała do Niemiec na odpoczynek. Z radością powitałyśmy s. Clementię, która przez pewien czas zastąpi s. Brunhilde. S. Patrice Wales przyjechała do nas z USA i przez kilka miesięcy będzie pomagała nam w sekretariacie Generalatu.

▪ Ks. Derry Murphy, Przewodniczący UAC, został wybrany na urząd Prowincjała w Irlandii. Zaprosiłyśmy Księdza na uroczysty obiad, aby jednocześnie pożegnać się i wyrazić naszą wdzięczność za czas współpracy. Życzyłyśmy Księdzu wielu łask i Bożego błogosławieństwa w nowej posłudze SAK.

 

Niemcy

▪ W świąteczne dni 9-10.04 wielu ludzi przybyło do misyjnego sklepu w szpitalu w Bensberg. Dla s. Ingrid Schuler wspieranej przez współsiostry i wolontariuszy była to wspaniała okazja, aby zaprezentować misyjne artykuły. Dochód ze sprzedaży jest w całości przeznaczony na pomoc pallotyńskim dziełom misyjnym.

▪ Coroczne spotkania Zarządów Prowincjalnych Księży i Sióstr Pallotynek stało się już tradycją.W tym roku odbyło się ono 6.04 w naszym domu w Limburgu. Na spotkaniu poruszone zostały sprawy apostolstwa powołań, zbliżającego się roku Jubileuszowego, a także podsumowano wydarzenia minionego roku.

▪ Ważnym wydarzeniem w domu rekolekcyjnym w Limburgu był Wielki Tydzień przeżywany wraz

z grupą 80 osób. W Liturgii Triduum Paschalnego uczestniczyły małżeństwa, osoby samotne oraz młodzież.

USA

▪ 28.03 administracja szpitala św. Józefa w Buckhannon obchodziła 90. rocznicę jego istnienia. Tym wydarzeniem rozpoczęto rok jubileuszowego świętowania. S. Gail Borgmeyer i s. Diane Bushee wyraziły wdzięczność personelowi szpitala i podziękowały za dotychczasową współpracę. Z tej okazji została przygotowana wystawa upamiętniająca początki szpitala i pracy sióstr.

▪ Wspólnota w Huntington z radością przywitała s. Josefine Alamilla, która zostanie poddana badaniom lekarskim, oraz s.Terese Sparks z Belize, która spędzi swój urlop ze swoją siostrą Rosella Sparks.

▪ Siostry z Midwest w stanie St. Louis wyraziły Bogu ogromną wdzięczność za uchronienie przed zniszczeniami, jakie spowodowały przechodzące huragany, które zniszczyły całkowicie wiele domów.

▪ S. Francesca otrzymała nową odpowiedzialność - prowadzenie w Prowincji formacji permanentnej. Natomiast s. Karen będzie reprezentować Zgromadzenie w USNCC. S. Barbara nadal pozostaje odpowiedzialną za współpracę w ZAK. S. Mary Michael z wielkim zaangażowaniem udziela korepetycji studentom z Chin, Austrii, Beninu i Zachodniej Afryki.

Południowa Afryka

▪ S. Vera Altemeier opuściła Południową Afrykę oraz zakończyła pracę w szpitalu św. Józefa. S. Elisabeth jest odpowiedzialna za oddział chorych chłopców i prowadzi apostolstwo w Legionie Maryi. S. Margaret zajmuje się domem i katechizuje w pobliskiej parafii. S. Sylvia zna język Xhosa i bardzo pomaga matkom, które przychodzą do szpitala św. Józefa z chorymi na HIV dziećmi. Podczas weekendu siostra angażuje się w grupy parafialne.

▪ Siostry z obu wspólnot spotykają się na rozważaniu “Przesłania Nadziei”, przygotowanego przez Kapitułę Generalną. Siostry odczuwają ogromną potrzebę bliższego kontaktu z pozostałymi Prowincjami i Delagaturami, od których są bardzo oddalone.

▪ Podczas Wielkiego Postu nasze Siostry - poprzez Konsultę Życia Konsekrowanego - były zaangażowane w różne akcje wielkopostne w Cape Town. W Wielki Czwartek dwie siostry uczestniczyły w Wieczerzy Pańskiej zorganizowanej przez parafię w Pinelands.

Indie

▪ W Wielki Piątek w Goa Siostry Pallotynki, nowicjuszki, Księża i Bracia Pallotyni wspólnie modlili się na wzgórzu przy Wielkim Krzyżu. Również wspólnota sióstr z Nishkalanka Seva Home przedstawiła Misterium Męki Pańskiej dla podopiecznych. Natomiast w Niedzielę Zmartwychwstania siostry przygotowały dla nich radosne ogłoszenie Dobrej Nowiny Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wszyscy zebrani byli bardzo wdzięczni i wzruszeni. S. Eugenia Nirmala zorganizowała w Wiekanocny Poniedziałek uroczysty posiłek dla sióstr i personelu.

Rwanda/Congo

▪ Zarząd Regionalny wraz z siostrami wybrał się z pielgrzymką do Kibeho, gdzie odbyła się I Kapituła Regionalna, aby przenieść z naszego domu figurę Matki Bożej do Masaka – do domu Regionalnego. Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystym pobłogosławieniem figury i następnie podczas drogi nawiedzane były wszystkie nasze domy - wspólnoty. Tak więc siostry wraz z figurą Matki Bożej powędrowały do Ruhango, gdzie tamtejsza wspólnota sióstr, nowicjuszek i postulantek radośnie przyjęły Matkę Bożą modlitwą, tańcem i kwiatami. Również wspólnoty sióstr z Gikondo i Masaka wyraziły swoją ogromną radość. Każda siostra przełożona domu wręczyła siostrom Dekret I Kapituły Regionalnej w czasie uroczystego nabożeństwa. Na zakończenie pielgrzymki ks. Romuald Uzabumwana SAC, Przełożony Regionalny odprawił uroczystą Mszę św. W wygłoszonej homilli zwrócił uwagę na trzy istotne słowa z życia Maryi: Fiat, Magnificat i Stabat.

▪ 6 kwietnia  jedenaście postulantek wraz z s. Consolee Mukayirabuka, przeprowadziły się z Ruhango (Rwanda) do nowego domu dla postulantek w Goma (Congo). Siostra Przełożona Regionalna s. Bellancila Mukandahiro towarzyszyła postulantkom w tym historycznym momencie, ponieważ do tej pory Ruhango zawsze związane było z postulatem.

Rosja

▪ W dniach 11-22.04 s. Izabela Świerad, której towarzyszała s. Maria Landsberger, Wikaria Generalna, przeprowadziła wizytację w Jekaterinburgu. Siostry tamtejszej wspólnoty s. Katarzyna Gołub (Ukraina), s. Karolina Słomińska (Polska) i s. Irina Cziczerowa (Rosja) podejmują bardzo ważne wyzwanie, misję w 1,5 mln. mieście; są jedyną wspólnotą sióstr katolickich. Siostry z Zarządu Generalnego były świadkami gorliwości i wiary oraz wzrostu w liczbę katolików w tamtejszej parafii. Również poznały rzeczywistość i konsekwencje komunistycznego reżimu, który bardzo zniszczył Kościół. S. Izabela i s. Maria miały okazję zobaczyć Kościół prawosławny, który został zbudowany na miejscu, gdzie ostatni car wraz z rodziną zostali okrutnie zamordowani. Wizyta Sióstr u ks. Biskupa Josepha Wertha z Nowosybirska również dała obraz trudności w dialogu ekumenicznym, który wciąż jest nieakceptowany przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną. S. Izabela i s. Maria wraz z siostrami uczestniczyły w Jekaterinburgu w Niedzieli Palmowej, Mszy Ostatniej Wieczerzy Pańskiej, a także Mszy Krzyżma Świętego w Katedrze w Nowosybirsku.

PAMIĘTAJMY O NASZYCH ZMARŁYCH SIOSTRACH

S. M. Judith Jores  *29.03.1922   † 01.04.2011   Niemcy


Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)