Licznik odwiedzin

17445808
Od 2011 roku
17445808

Lipiec/Sierpień 2021

RZYM

▪ Podczas niedawnej audiencji generalnej papież Franciszek przyciągnął uwagę wiernych, głosząc katechezę o Prawie Mojżeszowym. Powiedział, że wszelka hipokryzja rodzi się ze strachu, który powstrzymuje nas od mówienia całej prawdy. To prowadzi do życia w obłudzie. Dlatego niech nasze „tak” będzie „tak”, a nasze „nie” będzie „nie”. Postępowanie inaczej jest zagrożeniem dla jedności w Kościele.

▪ W lipcu i sierpniu radość sprawiły nam tłumy pielgrzymów odwiedzających Rzym, szczególnie Bazylikę św. Piotra. Zachowując wszystkie środki ostrożności związane z COVID-19, wspólnota Prokury powitała także gości z Włoch i innych krajów europejskich. Dom po raz pierwszy od wielu miesięcy wypełnił się po brzegi.

▪ Ponieważ w krajach Unii Europejskiej ograniczenia w podróżowaniu został zniesione, w lipcu i sierpniu Siostry ze wspólnoty Domu Generalnego podróżowały do Niemiec, USA i Tanzanii.

▪ Zasmuciła nas śmierć dwóch wybitnych osobistości: księży pallotynów, a mianowicie ks. Huberta Sochy SAC w Niemczech, który przez wiele lat służył Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego jako ekspert prawny, a także abp Henryka Hosera SAC w Polsce, który był wzorem życia misyjnego. Łączymy się z księżmi pallotynami w modlitwie, ofiarując Msze św. w intencji zmarłych.

NIEMCY

▪ S. Simone Hachen została zaproszona przez parafię nieopodal Limburga, aby wystąpić na cyfrowej konferencji zatytułowanej „Kobiety w Kościele – historie powołania”. Odniosła się do stwierdzenia Pallottiego: „Każdy człowiek jest powołany do bycia apostołem”. Następnie odbyła się ożywiona dyskusja z uczestnikami.

▪ W lipcu uczestniczki tegorocznego kursu MaZ spotkały się na ostatni tydzień przygotowań we Friedbergu. Radna prowincjalna, s. Simone Hachen, wygłosiła konferencję na temat „Bliskość i odległość/ przemoc seksualna”. Podczas misyjnej celebracji Eucharystii wygłosiła również rozważanie duchowe. W imieniu przełożonej prowincjalnej ona i liderki programu MaZ rozesłały dziesięć nowych wolontariuszek, które udają się na rok posługi do Rwandy.

▪ 2 sierpnia przełożona generalna s. Izabela Świerad i wikaria generalna s. Josephina D’Souza przyjechały do Niemiec na dwutygodniową wizytację. Były to bogato wypełnione dni spotkań z sióstrami w Limburgu i w Refrath. 14 sierpnia świętowałyśmy razem 70., 65., 60. i 50. rocznicę profesji dziesięciu sióstr. Mszę św., którą animowało ośmioro chórzystów z chóru katedralnego Limburga, celebrował biskup pomocniczy dr Thomas Löhr. (Zobacz stronę internetową).

▪ 23 sierpnia biskup pomocniczy Jörg Michael Peters z Trewiru odwiedził swoją krewną, s. Marie Luise Braun, która jest jedną z diamentowych jubilatek. Po nabożeństwie z lokalną wspólnotą w Limburgu odbyło się radosne spotkanie z biskupem pomocniczym podczas jubileuszowego obiadu.

ANGLIA/ TANZANIA                                                                                           

▪ 3 sierpnia wspólnota Macclesfield obchodziła 93. urodziny s. Hedwig Kaiser. Dziękujemy Bogu za dar Siostry życia i wierną służbę w naszym Zgromadzeniu. 15 sierpnia, w zjednoczeniu z wieloma innymi jubilatkami naszego Zgromadzenia, dwie Siostry obchodziły swoje jubileusze. S. Rosemarie Steinbach świętowała w Londynie swój 65. jubileusz, a w Macclesfield świętowałyśmy Diamentowy Jubileusz s. Leonie Rowan. Ponieważ Covid-19 jest nadal powszechny, a nasze starsze siostry są zagrożone, nie mogłyśmy być razem. Ks. John Martin odprawił Mszę św. w kaplicy Domu dla Osób Starszych Park Mount w Macclesfield. Następnie w naszym domu odbył się radosny posiłek w formie bufetu. Dwie siostry s. Leonie oraz inni członkowie rodziny i przyjaciele z Rochdale byli wdzięczni, że mogą być z nami. Wielu nie spotkało się od ponad roku!

▪ W niedzielny poranek ks. John odprawił Mszę św. dla mieszkańców domu opieki, a w poniedziałek w naszej kaplicy domowej. Byłyśmy bardzo wdzięczne za to błogosławieństwo, ponieważ minął ponad rok, odkąd miałyśmy Mszę św. w domowej wspólnocie.

▪ 4 sierpnia przyjechała z wizytą do Tanzanii s. Josephina D’Souza, nasza wikaria generalna. Odwiedziła międzynarodowy nowicjat w PoliSingisi/ Arusha, a następnie wraz z s. Honoratą Lyimo, radną generalną, odwiedziły średnią szkołę podstawową im. bł. Elżbiety Sanny dla Masajów w Magogo-Morogoro i wspólnotę w Siuyu. 8 września podczas uroczystej Eucharystii s. Josephina przyjęła śluby wieczyste od czterech naszych sióstr ze wspólnoty Siuyu w Singida. (Zobacz stronę internetową). Dziękujemy Bogu za obecność s. Josephiny i s. Honoraty, które nas prowadziły i okazywały siostrzaną troskę w różnych sprawach prowincji.

▪ 15 sierpnia był radosnym dniem dla naszej wspólnoty, ponieważ 65 naszych uczniów przyjęło sakrament bierzmowania wraz z innymi dziećmi w parafii.

BELIZE

▪ Przez ostatnie trzy miesiące Siostry w Orange Walk pracowały wirtualnie z paniami nad przygotowaniem do sakramentów Chrztu, Pojednania, Eucharystii, Bierzmowania i Małżeństwa.

▪ 7 i 8 sierpnia s. Catarina Tush pojechała do wioski San Pablo, gdzie z 12 młodymi ludźmi odbyła sesję zatytułowaną „Objawienie, inspiracja i powołanie”, aby dowiedzieć się, jak poznać Boże objawienie, jak Bóg nas inspiruje do odpowiedzi na Jego wezwanie, jak doświadczamy Boga, co Bóg komunikuje i jakie powołanie jest dane przez Boże objawienie. Siostra wykorzystała teksty z Pisma św.: Rdz 40-41; Wj 3; Łk 1, 39-45.

▪ Parafia Św. Piotra Klawera utworzyła komitet parafialny, do którego dołączyła s. Catarina Tush. 14 sierpnia komitet udał się do dwóch wiosek, aby spotkać się z katechetami, poznać ich potrzeby i troski. Katecheci i ludzie pracujący w Kościele byli bardzo szczęśliwi, że komitet do nich dotarł. Do tej pory odwiedzono cztery wsie z trzydziestu dwóch.

▪ 21 sierpnia s. Clara Teul i pani Socorro Mai udały się do nowicjatu „Nazaret”. Mai od dłuższego czasu jest w kontakcie z Siostrami w „Orange Walk”, od których otrzymała wykłady dotyczące katechizmu, Pisma Świętego i języka angielskiego. Pragnie służyć Panu jako siostra misjonarka w naszym Zgromadzeniu. 22 sierpnia została przyjęta jako kandydatka podczas pięknego nabożeństwa modlitewnego. Prosimy o modlitwę w jej intencji.

AFRYKA PŁD.

▪ Nasze dwie siostry juniorystki, s. Promila Kiro i s. Suzan Amon, wzięły udział w spotkaniu na platformie Zoom dla sióstr i braci po ślubach czasowych w RPA. Ks. Hugh Lagan MSA wygłosił wykład zatytułowany „PRZERWA – Zdrowie psychiczne i duchowe podczas pandemii COVID-19”. Uczestniczyło w nim wiele osób po ślubach zakonnych z różnych miejsc i zgromadzeń. Siostry miały niesamowite doświadczenia, słuchając różnych poglądów na temat tego, jak zakonnicy mogą sobie radzić i żyć z wirusem COVID-19. Ks. Hugh położył też duży nacisk na troskę o siebie samego i innych.

POLSKA

▪ 14.07.2021 r. w czasie Eucharystii, na zakończenie rekolekcji w kaplicy domu nowicjatu w Gnieźnie, uroczyście obchodziły 25 rocznicę pierwszej profesji Siostry: S. M. Agnieszka Gąsiorowska, S. M. Agnieszka Partacz, S. M. Jadwiga Chętnik i S. M. Renata Gogola. Eucharystię sprawował i homilię wygłosił Ksiądz Krzysztof Biernat SAC. Na zakończenie Mszy świętej w imieniu "srebrnych jubilatek", siostra Agnieszka Partacz, wyraziła wdzięczność Bogu za wszystkie otrzymane łaski, podziękowała Księdzu za Eucharystię i wygłoszone słowo Boże. Następnie zwróciła się do Siostry Prowincjalnej i na Jej ręce złożyła podziękowanie wszystkim siostrom pallotynkom. Po Eucharystii wszyscy udali się do refektarza, aby złożyć Siostrom Jubilatkom życzenia i kontynuować jubileuszowe świętowanie.

▪ Od 16 do 25 lipca, w Centrum Charytatywno-Konferencyjnym w Caritas w Warszawie obradowała Kapituła prowincjalna Polskiej Prowincji. Po oficjalnym rozpoczęciu Kapituły przez jej Przewodniczącą, s. M. Iwonę Nadziejko, drogą internetową połączyła się z uczestniczkami Siostra Generalna Izabela Świerad, zapewniając o swej modlitwie i duchowym towarzyszeniu oraz życząc siostrom owocnych obrad. Wśród 19 uczestniczek były dwie siostry misjonarki z Kamerunu. Na koniec odbyły się wybory delegatek na kapitułę generalną, którymi zostały: s. M. Magdalena Szymczak, s. Małgorzata Wyrodek, s. M. Monika Heba i s. M. Julia Wolska z Ukrainy. Delegatką z Delegatury w Kamerunie będzie s. M. Anna Kot. Uczestniczki Kapituły bardzo dziękują wszystkim Siostrom, które wspierały je swą modlitwą, ofiarą i pamięcią.

▪ Dnia 4 sierpnia 2021 r., w kaplicy domu przy ul. Malczewskiego w Gdańsku, siostry: S. M. Jadwiga Kaczykowska i S. M. Alina Jasiulewicz w czasie Mszy świętej na zakończenie rekolekcji dziękowały Panu Bogu za dar powołania i 50 lat życia konsekrowanego w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, do ich dziękczynienia dołączyły inne Siostry obchodzące jubileusz 60., 65. i 70. lat życia ślubami. Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się o godzinie 11.00, przewodniczył jej i homilię wygłosił prowadzący rekolekcje, ojciec Piotr Kołacz OP. Na zakończenie Mszy świętej w imieniu " jubilatek", głos zabrała Siostra Przełożona Prowincjalna Iwona Nadziejko, która wyraziła wdzięczność Siostrom świętującym jubileusz za trwanie w powołaniu i tworzenie duchowego bogactwa Zgromadzenia, następnie Siostra podziękowała Kapłanom za przyjęcie zaproszenia i sprawowanie Eucharystii na zakończenie zwróciła się do zaproszonych gości i wszystkich zgromadzonych sióstr dziękując za obecność i wspólną modlitwę. Po Eucharystii wszyscy udali się do refektarza, aby złożyć jubilatkom życzenia i kontynuować jubileuszowe świętowanie.

▪ W sobotę 21 sierpnia 18 osób z Gródka Jagiellońskiego/ Ukraina udało się na uroczystości do Zadwórza, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej z udziałem polskich i ukraińskich władz.

Zadwórze to miejsce szczególne – każdego dnia maszyniści pociągów przejeżdżających obok usypanego kurhanu oddają honory bohaterskim Polakom, włączając syreny na kilka sekund. Jest to wzruszający moment dla każdego, kto znajduje się na tym miejscu. Tam 17 sierpnia 1920 roku miała miejsce krwawa bitwa pomiędzy oddziałem 330 polskich Obrońców Lwowa pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego a przeważającymi siłami bolszewickiej 1. Armii Konnej Siemiona Budionnego (6 000 wyszkolonych żołnierzy). Jako jedna z nielicznych polskich bitew otrzymała miano polskich Termopili. Bitwa była przegraną, ale zakończyła się taktycznym zwycięstwem. Osłabiony Budionny musiał zrezygnować z natarcia na Lwów. Gdyby udało mu się dojść do Lwowa, z pewnością zniszczyłby go. Później prawdopodobnie połączyłby się z wojskami pod Warszawą i kto wie, jaki byłby wówczas los całej Polski – opowiadała przewodniczka po Lwowie. Nasz wyjazd miał na celu uczczenie pamięci tych, którzy zginęli za nas i dla nas. Uczestnicy po złożeniu kwiatów i zniczy przed kurhanem wracali w milczeniu myśląc o tych, którzy polegli. Z 330 żołnierzy życie straciło 318 a reszta została ranna, jesteśmy winni im pamięć i modlitwę.

SZWAJCARIA

▪ 16 sierpnia, sześćdziesiąt lat po pierwszej profesji, s. Raphaela Fuchs obchodziła jubileusz ślubów zakonnych – swojego oddania Bogu w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. W liturgicznej celebracji święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wyraziłyśmy wdzięczność Bogu za Jego wierność i prowadzenie. Uroczystość dała nam możliwość wyrażenia naszej wdzięczności także s. Raphaeli za jej lojalność i służbę naszemu Zgromadzeniu. Siostrę Raphaelę i wszystkie Siostry z Delegatury Szwajcarskiej w serdecznej modlitwie polecamy Bożej opiece.

INDIE

▪ 18 sierpnia wspólnota domu prowincjalnego w Bangalore z radością obchodziła urodziny s. Helen Lourdsamy, przełożonej prowincjalnej. W Siostry intencji sprawowana była Eucharystia, a Siostry ze wspólnoty z radością wyraziły swoją wdzięczność i uznanie za posługę, jaką s. Helen pełni na rzecz Prowincji jako jej przełożona.

▪ 23 sierpnia s. Arul i s. Lillian ze wspólnoty św. Józefa Niwas w Raipurze, wraz z innymi zakonnikami należącymi do stanu Chhattisgarh, złożyły wizytę szefowi rządu stanowego, panu Bhupeshowi Baghelowi, z okazji jego urodzin.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)