Licznik odwiedzin

17440808
Od 2011 roku
17440808

Maj 2021

 Rzym

▪ W niedzielę Zesłania Ducha Świętego Papież Franciszek zachęcił wszystkich wiernych do życia w pokornym otwarciu na Ducha Świętego i do stawiania Boga ponad sobą. Powiedział: „Nie powinniśmy zagubić się we własnych planach i projektach, ale zawsze pamiętać, by patrzeć w górę i pamiętać, że Kościół nie jest ludzką organizacją, jest świątynią Ducha Świętego”.

▪ 15 maja w Archikatedrze św. Jana na Lateranie w Rzymie odbyła się uroczystość beatyfikacyjna o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela Rodziny Salwatoriańskiej. Mszy św. przewodniczył kard. Angelo De Donatis, wikariusz generalny diecezji rzymskiej. S. Izabela Świerad i s. Josephina D'Souza miały zaszczyt wziąć udział w tej uroczystości; liczba uczestników była ściśle ograniczona.  Ojcowie Salwatorianie posługują w Prokurze i Generalacie od ponad 50 lat.

▪ Z wielką radością i wdzięcznością dwa zgromadzenia Sióstr Pallotynek: Siostry Pallotynki Misjonarki i Siostry Apostolstwa Katolickiego, w oczekiwaniu na uroczystość Zesłania Ducha Świętego, obchodziły w kościele SS. Salvatore w Onda 183 rocznicę powstania. Eucharystii przewodniczył ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny. Siostry z obu zgromadzeń odnowiły swoje śluby. Msza św. była transmitowana drogą online.    /Więcej na stronie internetowej/.

 ▪ 18 maja, odbyła się czwarta konferencja online, zorganizowana przez Instytut św. Wincentego Pallottiego w Rzymie na temat: "Maryja, Królowa Apostołów jako misjonarka apostolstwa", którą wygłosił ks. Frank Donio SAC, dyrektor Centrum Apostolstwa Katolickiego w Waszyngtonie (USA). Swoje wystąpienie oparł na dokumentach Soboru Watykańskiego II, encyklikach papieża Franciszka oraz na publikacji s. Stelli Holisz SAC "Królowa Apostołów w Pismach św. Wincentego Pallottiego".  Ks. Donio zaprezentował wymiar misyjny apostolstwa ukazując Maryję Królową Apostołów w kontekście misyjnym. Dziękujemy naszym siostrom z wszystkich prowincji, które wzięły udział w spotkaniu.

Niemcy

▪ Od Wielkanocy kaplica w domu prowincjalnym w Limburgu jest dostępna dla wszystkich sióstr.  W maju zaś, w domu opieki Felizitas zostało ukończone małe oratorium, gdzie siostry spotykają się teraz na modlitwie. Nowy wystrój z obrazem Królowej Apostołów zaprasza nas do bycia w "Wieczerniku" z Maryją i Apostołami, zgodnie z pragnieniem św. Wincentego Pallottiego.

▪ 17 maja, Zarząd Prowincjalny zorganizował spotkanie Zoom ze wszystkimi siostrami w Brazylii. Cieszymy się, że nasze Siostry mają się dobrze i kontynuują swoje apsotolstwo, pomimo ograniczeń związanych z pandemią.

▪ S. Astrid uczestniczyła w Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Misyjnych w Niemczech. Niektórzy przełożeni mówili, że odczuwają zmiany w swoich wspólnotach - wiele sióstr, braci i księży przybywa do Niemiec z innych krajów, aby pracować na misjach. Pojęcie misji zatem poszerza się. Innym ważnym punktem obrad było to, jak traktować dzieła sztuki i przedmioty religijne, które misjonarze przywieźli ze sobą do domu na przestrzeni lat. W ramach Konferencji Wyższych Przełożonych Niemieckich będzie realizowany centralny projekt dotyczący tych zbiorów.

Anglia/Tanzania

▪ Pomimo, że wciąż obowiązuje wiele restrykcji z powodu Covid-19, siostry w Anglii mogą teraz uczestniczyć we Mszy św. w swoich kościołach.  W przygotowaniu do Zesłania Ducha Świętego, siostry w Macclesfield uczestniczyły w Parafialnej Nowennie do Ducha Świętego przez Zoom.

▪ W dniach od 5 do 15 maja, formatorki naszego Międzynarodowego Nowicjatu: s. Agripina Mmassy i s. Małgorzata Lech, udały się z wizytacją do nowicjuszek, które odbywają swoje praktyki w różnych wspólnotach w Tanzanii. Z Rwandy przybyła s. Marie Louise Nyiransbimana, aby dołączyć do zespołu formacyjnego Międzynarodowego Nowicjatu. 

▪ W uroczystość Zesłania Ducha Świętego s. Rebeka J. Ndiuni, nasza pierwsza siostra z plemienia Masajów, uczestniczyła we Mszy św. dziękczynnej w swojej rodzinnej wiosce po złożeniu pierwszej profesji w grudniu 2020 roku. Msza św. była koncelebrowana przez pięciu kapłanów; głównym celebransem był krewny siostry. Dziewięć sióstr z naszych wspólnot wzięło udział w tej uroczystości. Zgodnie z normami i tradycjami Masajów, kobietom nie wolno prowadzić życia konsekrowanego, ale  powinny one wyjść za mąż, troszczyć się o rodzinę, mając jak najwięcej dzieci. Mimo to uroczystość była bardzo radosna i kolorowa. Uświetnił ją udział kilku chórów, entuzjastyczne tańce i obfite jedzenie. Wszyscy z niecierpliwością czekali na s. Rebekę i byli zdumieni widząc, jak bardzo jest szczęśliwa. 

▪ Siostry w Siuyu wraz z kapłanami diecezjalnymi, siostrami zakonnymi i zakonnikami oraz wieloma świeckimi uczestniczyły w historycznym wydarzeniu Złotego Jubileuszu diecezji Singida. Mszy świętej z dużą liczbą księży przewodniczył JE Ksiadz Biskup Bernadine Mfumbusa z diecezji Kondoa. W diecezji jest  ponad 70 rodzimych księży od czasu jej założenia w 1972 roku i ponad 30 zgromadzeń zakonnych, wśród których są Siostry Pallotynki Misjonarki, wiernie posługując diecezji. 

▪ Trzech uczniów ze szkoły pallotyńskiej przyjęło sakrament chrztu świętego, a dziesięciu innych przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej w parafii Siuyu. Mszę św. odprawił ks. John Makabe SAC, proboszcz parafii. Dziękujemy Bogu za to wielkie błogosławieństwo w naszej wspólnocie i szkole oraz za siostry, które są zaangażowane w ten piękny apostolat.

USA

▪ W tym roku 105 uczniów ukończyło naukę w naszym Liceum im. Św. Wincentego Pallottiego w Laurel, MD. Msza św. i ceremonia zakończenia szkoły odbyła się na boisku szkolnym, a nie w waszyngtońskiej Bazylice Niepokalanego Poczęcia, jak jest to w zwyczaju. Reprezentantki naszej wspólnoty towarzyszyły młodzieży naszej szkoły oraz parafii St. Mary’s of the Mill w ważnych wydarzeniach takich jak uroczystości rozdania dyplomów ukończenia szkoły podstawowej i średniej, a także w przygotowaniu i celebracji Sakramentu Bierzmowania.

▪ Nasza wspólnota międzynarodowa w Laurel przez dwie soboty celebrowała uroczystość Królowej Apostołów. W sam dzień święta Siostry trwały na modlitwie podczas dodatkowej 3 godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy, a w kolejną sobotę spotkały się na wspólnotowej Mszy Św. odprawionej przez ks. Franka Donio SAC i uroczystym obiedzie.

▪ 6 maja S. Mary Grace Barile wygłosiła przemówienie powitalne podczas specjalnej kolacji dla pracowników przeżywających 25-lecie zatrudnienia w szpitalu St. Mary’s w Huntington WV. Szpital, który był do niedawna naszą własnością, ma wielu zasłużonych pracowników, których praca i poświęcenie zostały uhonorowane w tej uroczystości.

▪ W ramach obchodu Tygodnia Służy Zdrowia, duszpasterstwo w St. Mary's Medical Center zaoferowało wszystkim pracownikom modlitwę z "błogosławieństwem rąk".

▪ Z wielu powodów, Zielone Świątki były szczególnie radosnym dniem.  My w parafii Różańca Świętego, Buckhannon, WV, mogliśmy w końcu obchodzić to wielkie święto po raz pierwszy od 2019 roku.  Ks. Ed uśmiechnął się i powiedział zgromadzonym, że w końcu mógł zobaczyć uśmiechnięte twarze swoich parafian, bez masek. Ksiądz dołączył do nas w czerwcu 2020 r. i nigdy nie widział niczyjej twarzy. Parafianie z różnych narodowości odmówili Modlitwę Wiernych w siedmiu różnych językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, indonezyjskim, afrykańskim narzeczu i wietnamskim.  Msza św. wigilijna w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 22 maja 2021 r. została odprawiona w intencji Sióstr Pallotynek Misjonarek.

Belize

▪ W Orange Walk, piękną liturgią została uczczona Uroczystość św. Józefa Robotnika, przygotowaną przez Siostry i grupę Pań. Panie uczestniczyły w procesji wejścia z zielonymi świecami, które zostały umieszczone przy pięknie udekorowanym ołtarzu św. Józefa. Podczas Mszy św. śpiewał chór z wioski św. Józefa, a na zakończenie Panie zaśpiewały specjalny hymn na jego cześć. W miesiącu maju codziennie w kościele odmawiano różaniec.

▪ 17 maja Siostry z Nazaretu i świeccy członkowie ZAK udali się do wioski San Pablo, aby udzielić lekcji katechizmu młodzieży i dzieciom. S. Gabrielle Johnson i jeden z członków świeckich odwiedzili domy i modlili się z rodzinami. Katecheci byli bardzo szczęśliwi z pomocy sióstr w nauczaniu młodych ludzi o naszej wierze.

▪ W pierwszym tygodniu maja s. Catarina Tush i s. Ester Paau odwiedziły rodziny, które zmagają się z problemem utrzymanie swoich dzieci przy życiu z powodu niedożywienia i ubóstwa. Siostry dodają im otuchy i dostarczają artykuły spożywcze.

▪ 19 maja odbyła się doroczna procesja ku czci Matki Bożej z Guadalupe, aby błagać o Jej ochronę podczas sezonu huraganów. Z powodu pandemii była to procesja z użyciem samochodów. Biskup poprosił, aby pojazdy były udekorowane. S. Alicja Budan i kilka pań udekorowały nasz samochód. Wyglądał pięknie i był podziwiany przez ludzi. Sześć z naszych sióstr wzięło udział w tej wyjątkowej samochodowej procesji, która była długa. Transmisję telewizyjną przeprowadziły Guadalupe Media.

Polska

▪ W dniach od 18 do 28 maja 2021 w naszym domu w Gnieźnie 14 Sióstr przeżywało czas Dyrektorium. Uczestniczkami były mieszkanki wspólnoty gnieźnieńskiej w liczbie 12 i 2 Siostry z Pisza. Nad całością czuwała s. Dorota Szubstarska SAC. Temat Dyrektorium Eucharystia daje życie nawiązywał do przeżywanego w Polsce Roku Duszpasterskiego. Zagadnienia omawiane się podczas spotkań odnosiły się do nauczania papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka o Eucharystii. Dopełnieniem były treści zawarte w KKK i w Pismach naszego Świętego Założyciela Wincentego Pallottiego. Siostry codziennie uczestniczyły we wspólnotowej Eucharystii oraz adorowały Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W czasie spotkań Siostry Dyrektorki bardzo chętnie dzieliły się owocami swojego życia w oparciu o zaproponowaną tematykę. Słuchały siebie nawzajem i rodziła się w sercach wdzięczność za wielkie rzeczy, których dokonywał Bóg przez Siostry dla rozwoju naszego Zgromadzenia. Na jedno ze spotkań, zostały zaproszone siostry nowicjuszki. Najmłodsze i Seniorki mówiły jak wspólnota pomaga we wzroście w wierze, ze zdumieniem i radością odkryły jak bardzo są sobie potrzebne. Rekreacyjną część czasu Dyrektorium wypełniły: wycieczka do Muzeum Diecezjalnego, rozmowy seniorek Zgromadzenia przy herbatce, a także seanse filmowe w Sali Teatralnej naszego domu. Wszystko zgodnie z indywidualnymi możliwościami Sióstr. Dzięki staraniom Sióstr ze wspólnoty gnieźnieńskiej oraz odpowiedzialnej za całość S. M. Doroty Szubstarskiej, Siostry Dyrektorki mogły przeżyć piękny czas pogłębiania relacji z Bogiem i między sobą, umocnienia ducha i ciała.

▪ W maju, w związku z wycofaniem obostrzeń, Centrum Integracji Na Górce ożywiło swoją działalność. 13 maja Siostry z Centrum gościły Wspólnotę Fatimską z parafii Podwyższenia Krzyża na Chełmie, która obchodziła w naszym domu na górce swoje patronalne święto Matki Bożej Fatimskiej. 15 maja odbyło się spotkanie dla młodzieży z ks. Janem Rzeszewiczem z parafii Podwyższenia Krzyża w związku z przygotowaniem do bierzmowania. Młodzi wysłuchali konferencji, spowiadali się i uczestniczyli we Mszy świętej w górnej części domu, zwiedzali Ogród Biblijny i jedli pyszny makaron. W tym samym czasie do konkursu biblijnego przygotowywali się maturzyści z p. Konradem Cabanem, katechetą, który jest nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii. Dwóch chłopców przeszło do finału a jeden z nich wywalczył trzecie miejsce w Niepokalanowie.

W czasie spotkania z dziećmi Siostry rozmawiały o ziarnie i o glebie – inspiracją była oczywiście biblijna przypowieść Pana Jezusa. Dzieci odkrywały jakie warunki muszą być spełnione, żeby ziarno wydało plon, a jakie warunki my musimy stworzyć, żeby Słowo Boże zaowocowało w naszych sercach. Później w małych grupach wykonywały dowolną techniką ilustrację do przypowieści. Na koniec ze smakiem zjadły obiecaną wcześniej pizzę Margheritę.

Indie

▪ Z powodu bardzo nasilonej pandemii i całkowitego zamknięcia wiele zajęć i programów w Prowincji zostało odwołanych, w tym coroczne programy formacyjne dla sióstr juniorystek, które nie mogły odbywać się w grupie. Niektóre juniorystki ze wspólnoty w Bangalore dołączyły do sześciu sióstr, które przygotowywały się do złożenia profesji wieczystej, na sześciodniowe rekolekcje prowadzone przez o. Vijay D'Costa, karmelitę, na temat wewnętrznej podróży. Uczestniczyły także w kursie online na temat teologii życia konsekrowanego, prowadzonym przez Instytut Sanyasa Ojców Klaretynów. Pozostałe siostry juniorystki odprawiły rekolekcje w swoich wspólnotach i odnowiły swoje śluby 15 maja.

▪ Sześć sióstr, a mianowicie: Sr. Evujin D'souza, Sr. Matilda Horo, Sr. Josephine Clara, Sr. Rashmi Augustine, Sr. Nirosha Talluri i Sr. Vilma Noronha, z całego serca poświęciły swoje życie Panu i złożyły profesję wieczystą 24 maja. Prowincja Maryi Matki Bożej Miłości, jest naprawdę wdzięczna Bogu za dar tych sióstr.  /Więcej na stronie internetowej/.   

Rwanda/Kongo

▪ Od 22 maja, po wybuchu wulkanu Mount Nyiragongo i częstych trzęsieniach ziemi, nasze Siostry w Keshero, w Północnej Prowincji Kivu w Kongo, żyją w bardzo stresującej sytuacji. Kataklizm zniszczył domy w miastach i wsiach, pozostawiając tysiące ludzi bez dachu nad głową i wielu uciekających, nie wiedzących, dokąd się udać. Rodziny i dzieci gubiły się nawzajem podczas ucieczki. Były ofiary śmiertelne i ranni na drogach przepełnionych ludźmi biegnącymi, aby ratować swoje życie. Lawa, przechodząc przez Kibati, uszkodziła wiele domów mieszkalnych i infrastrukturę na drodze Kibumba-Rutshuru, a także linie elektryczne, co spowodowało brak prądu w wielu częściach miasta Goma, a także zniszczenie szkół i ośrodków zdrowia. Z powodu trwającego trzęsienia ziemi, ludzie spędzają noce poza swoimi domami, obawiając się, że te mogą się na nich zawalić. Trzęsienie było bardzo odczuwalne również w północnej prowincji Rwandy, niszcząc wiele domów i dróg w Gisenyi i Ruhengeli. Zjednoczmy się w błaganiu o Miłosierdzie Boże, ochronę i wsparcie dla wszystkich ofiar.                         

Pamiętajmy o naszych zmarłych Siostrach

S. Zefiryna Pruszyńska SAC  * 09.04.1932  † 01.05.2021  Polska

S. La Sallette Patt SAC  * 26.04.1927  † 19.05.2021  Belize

S. Agnieszka Gojtowska SAC  * 19.10.1928  † 27.05.2021  Polska

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)