Licznik odwiedzin

17445993
Od 2011 roku
17445993

 Styczeń 2021

 

Rzym

▪ Papież Franciszek podczas pierwszej w Nowym Roku modlitwy Anioł Pański zachęcał wiernych do "poddania się macierzyńskiemu i miłującemu spojrzeniu Maryi”. To spojrzenie zapewnia, że obecny czas dany nam jest przez Pana dla naszego ludzkiego i duchowego wzrostu. Papież kontynuował: "Nadszedł czas, aby wykorzenić nienawiść i podziały, aby bardziej poczuć, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, aby budować, a nie niszczyć, troszczyć się o siebie nawzajem i o stworzenie. Nie wiemy co przyniesie nam rok 2021, ale to co każdy z nas i wszyscy razem możemy zrobić, to dbać o siebie nawzajem i o stworzenie, nasz wspólny dom”. Ojciec Święty życzył, aby rok 2021 był rokiem pokoju i nadziei. 

▪ 6 stycznia nasze wspólnoty z domu generalnego i Prokury, zaprosiły na uroczystość Objawienia Pańskiego kilku gości: s. Antje Eichhorn OSB, ks. Jarosława Mereckiego SDS, ks. Jarosława Rochowiaka SDB i ks. Flavio De Pascali (Włochy/Puglia). Celebracja rozpoczęła się od zgromadzenia wokół Stołu Eucharystycznego i uroczystego odprawienia Mszy Świętej. Zgodnie ze starą tradycją odbyła się również adoracja figurki Dzieciątka Jezus, uroczyste błogosławieństwo i nabożeństwo przy szopce. Każdy z nas został posłany przez Dzieciątko, aby wnieść coś do świata: miłość, nadzieję, pocieszenie, przebaczenie, pokój...

 ▪ W oktawie Epifanii, 7 stycznia, uczestniczyliśmy w internetowym nabożeństwie modlitewnym jednoczącym członków ZAK z całego świata, zorganizowanym przez członków Włoskiej Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK. W spotkaniu uczestniczyli również Przełożeni Generalni: s. Izabela Świerad, SAC, s. Ivete Garlet CSAC, i ks. Jacob Nampudakam, SAC, a także Donatella Acerbi, przewodnicząca GRK ZAK.

▪ W roku, w którym nadal jesteśmy pogrążeni w globalnym kryzysie pandemii, organizacja Uroczystości ku czci św. Wincentego Pallottiego w Rzymie stała się wyzwaniem. Niewiele osób mogło wziąć bezpośredni udział w obchodach. Nie przeszkodziło to jednak w przeżyciu tej uroczystości jako głębokiego duchowego doświadczenia komunii w Bogu z naszym Założycielem i tymi, którzy nie mogli być z nami. /więcej na stronie internetowej/

▪ W dniach 25-29 stycznia 2021 r. odbyło się online II Zebranie Centralne pod hasłem: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię /Mt 11,28/. Było to historyczne dla nas wydarzenie, w którym 17 Wyższych Przełożonych naszego Zgromadzenia spotkało się dzięki technologii Zoom.  Wspólnie zastanawiałyśmy się nad aktualną sytuacją Zgromadzenia oraz nad sprawami do podjęcia podczas nadchodzącej XXI Kapituły Generalnej. Jeden z pięciu dni poświęcony był ewaluacji procesu zjednoczenia z Siostrami CSAC, a zaproszonymi gośćmi byli s. Ivete Garlet, Przełożona Generalna CSAC oraz członkinie komisji "Most Jedności". Następnego dnia wysłuchałyśmy konferencji na temat: Życie konsekrowane w świetle aktualnych wydarzeń w świecie i w Kościele. Wygłosił ją o. Pier Luigi Nava SMM, podsekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. /więcej na stronie internetowej/

Anglia/Tanzania                                                                                                            

▪ W Anglii sytuacja związana z Covid-19 jest nadal bardzo poważna, zmarło tam już ponad 106.000 osób. Władze sanitarne ciężko pracują nad kampanią na rzecz szczepień, koncentrując się na osobach starszych, szczególnie tych w domach opieki oraz na pracownikach służby zdrowia. Do tej pory ponad dziewięć milionów osób otrzymało pierwszą szczepionkę. Dziękujemy Bogu, że wszyscy mieszkańcy i personel Domu Park Mount w Macclesfield i większość naszych Sióstr jest w tej grupie.

▪ W ramach przygotowania do obchodów święta Trzech Króli, siostry ze wspólnoty w Siuyu, zorganizowały się w grupy i odwiedziły rodziny zamieszkujące parafię. Odwiedziły wiele osób chorych, starszych i ubogich. Przynosiły im drobne dary żywnościowe, ale ich celem było wniesienie Chrystusa poprzez modlitwę z nimi. Ludzie bardzo doceniali akty miłości i dobroci sióstr.

23 stycznia rodzina pallotyńska, która pracuje w Archidiecezji Arusha, zebrała się w parafii Esso, aby uczcić święto św. Wincentego Pallottiego. Uroczystość uświetniły dwa wydarzenia: poświęcenie Groty Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia oraz poświęcenie dzwonu. Głównym celebransem był Jego Ekscelencja Arcybiskup Jozafat Luis Lebulu. Jego homilia oparta była na życiu św. Wincentego Pallottiego. Byliśmy zaskoczeni, że Ksiądz Arcybiskup kocha św. Wincentego Pallottiego i zna historię jego życia oraz motto: "Miłość Chrystusa przynagla nas". Powiedział, że widzi tę miłość wcieloną w życie w Kościele w parafii Esso i podziękował Księżom Pallotynom. Przypomniał, jak zaczynali swoją posługę w małym drewnianym kościółku, a dziś mają ten ogromny, piękny kościół, dobrze prosperującą szkołę, ośrodek dla dzieci upośledzonych umysłowo i  zaplecze dla duszpasterstwa. Biskup oddał chwałę Panu, dziękując za wszystko, co Bóg uczynił wśród nich. Po Eucharystii udaliśmy się na wspólny uroczysty obiad.

USA

▪ Uroczystość Objawienia Pańskiego we wspólnocie w Huntington była to prosta, ale piękna. Niestety, nasze siostry z infirmerii nie mogły się z nami świętować bezpośrednio w tym dniu.  Były za to obecne w święto św. Wincentego Pallottiego, do którego przygotowywałyśmy się we wszystkich naszych wspólnotach poprzez Triduum oraz specjalne nabożeństwo w wigilię Uroczystości. W dniu Św. Wincentego Pallottiego celebrowaliśmy Eucharystię, pod przewodnictwem naszego kapelana, odmawiałyśmy przeznaczone na ten dzień modlitwy brewiarzowe oraz radowałyśmy się spędzeniem wspólnego czasu. Uroczyste obchody miały miejsce w każdej naszej wspólnocie.

▪ S. Francesca Lowis z dumą dzieli się informacją, że Szpital św. Józefa w Buckhannon obchodzi 100. Jubileusz w 2021 roku.  Data oficjalnego poświęcenia przed stu laty to 28 marca.

 ▪ W parafii pw. Różańca Świętego w Buckhannon obchodzono "Niedzielę Słowa Bożego". Biblia została uroczyście wystawiona i ozdobiona przed ołtarzem, a wszyscy lektorzy otrzymali specjalne błogosławieństwo.

Belize

▪ W dniu 16 stycznia Prowincja zorganizowała wirtualną konferencję (zoom) w ramach formacji ciągłej na temat: Misja i bycie uczniem. Osobą odpowiedzialną był ks. Romuald Uzabumwana SAC, Radca Generalny w Rzymie. Przesłałyśmy również zaproszenie do udziału do Sióstr z Zarządu Generalnego i wszystkich naszych prowincji anglojęzycznych. Uczestnictwo sióstr z innych prowincji dało nam duchowe i moralne wsparcie, ponieważ liczba naszych sióstr maleje. 

▪ Covid-19, godzina policyjna, dystans społeczny i limit do 10 osób uniemożliwiły nam przeprowadzenie naszej dorocznej celebracji w auli Liceum Pallottiego, gdzie Siostry, członkinie ZAK i przyjaciele zawsze gromadzili się dziewięciodniowej nowennie ku czci naszego Założyciela, wystawieniu Najświętszego Sakramentu i Mszy św. w samą uroczystość. S. Alicja Buddan zorganizowała jednak nowennę i Mszę św. w stołówce liceum w zmniejszonym gronie. My, siostry, przeżywałyśmy naszą Eucharystię w domowej kaplicy. Sr. Clara Teul, przełożona prowincjalna, zorganizowała wirtualne Triduum dla szkoły. „Media naszej Pani z Guadalupe” przybyły do naszego klasztoru, aby zrobić zdjęcia i przeprowadzić wywiady z niektórymi siostrami. Przygotowano filmik ku czci św. Wincentego Pallottiego, który okazał się bardzo ciekawy i dobrze zrobiony.

Afryka Południowa

▪ Od 17 stycznia ks. Michael Clement SAC, prowadził nasze doroczne rekolekcje w Pinelands, które przygotowywały nas do obchodów święta naszego Założyciela św. Niestety, kościoły w naszej Archidiecezji Kapsztadzkiej są nadal zamknięte. Z nadzieją modlimy się, aby ta pandemia się skończyła.

Polska

▪ W dniach od 6 do 13 stycznia, w ramach obchodów Oktawy Epifanii, s. Katarzyna Gruca i s. Agnieszka Pawlak przygotowały kilka krótkich filmów, które zostały umieszczone na Facebooku. Tematem przewodnim było "Objawienie Boga w życiu codziennym". Filmiki zawierały refleksje nad fragmentem Słowa Bożego, świadectwa rodzin, opowiadania dla dzieci oraz zawierzenie uczestników pod opiekę Świętej Rodziny.

▪ 22 stycznia w Uroczystość Wincentego Pallottiego, w nowicjacie w Gnieźnie, w obecności przełożonej prowincjalnej s. Iwony Nadziejko i jej wikarii s. Magdaleny Szymczak, podczas modlitwy porannej, której przewodniczył ks. Andrzej Grzelak, proboszcz gnieźnieńskiej parafii, dwie nowicjuszki pierwszego roku przyjęły habit zakonny. Następnie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem o. Andrzeja Kozakowskiego, referenta sądowego w Gnieźnie, koncelebrowana przez ks. Grzelaka, który wygłosił homilię. Po Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni do refektarza na śniadanie i życzenia.

▪ W ramach oktawy uroczystości św. Wincentego Pallottiego, 23 stycznia odbyło się spotkanie on-line wspólnot Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego ze Starogardu Gdańskiego i Warszawy, w którym uczestniczyły także Siostry. Inicjatorkami były s. Anna Ozon SAC i s. Natalia Pieckielun SAC. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie ZAK z Torunia, Gniezna, Ursusa, parafii św. Marka w Warszawie, a nawet z Francji. Ks. Marek Chmielniak SAC z Ząbkowic Śląskich wygłosił wprowadzające rozważanie do niedzielnej Ewangelii. Każdy miał możliwość podzielenia się Słowem Bożym w kontekście powołania apostolskiego. Uczestnicy losowali kartki z myślami św. Wincentego Pallottiego, przygotowane przez s. Wirgininę Wołąs SAC z domu prowincjalnego - Zacisze. Spotkanie pokazało, że każdy z nas ma w sobie pragnienie poznawania Boga, szukania Go i odpowiadania na znaki czasu.

Rwanda/ Kongo

▪ 5 stycznia, w przeddzień uroczystość Objawienia Pańskiego, uczniowie szkoły św. Wincentego Pallottiego w Masaka animowali Mszę św. Wspaniale było zobaczyć, jak dzieci angażują się w życie parafii. Ich rodzice docenili apostolat sióstr pallotynek, które pracują w tej szkole. Są dumni z pallotyńskiej obecności w parafii Masaka.

▪ 20 stycznia nasze siostry ze wspólnoty Kyabakuza w Ugandzie uczestniczyły w pogrzebie emerytowanego Księdza Biskupa Diecezji Masaka. W świadectwach różnych osób podkreślany był duch miłości, który cechował życie Księdza Biskupa Johna Baptiste Kagwa. Był on dobrym pasterzem, który troszczył się o trzodę powierzoną mu przez Pana. Ksiądz Biskup wpisał się także w historię naszej misji w Ugandzie, ponieważ to on przyjął nas w swojej diecezji Masaka w tym kraju. Niech jego dusza spoczywa w pokoju.

▪ 18 stycznia był dniem otwarcia przedszkoli po prawie rocznej przerwie, które były zamknięte z powodu pandemii Covid-19.

▪ 22 stycznia, obie nasze wspólnoty w Rwandzie/Kongo, pomimo obecnej sytuacji pandemii, świętowały z wielką radością Uroczystość naszego Założyciela. Wszystkie nasze wspólnoty przeżywały trzydniowe Triduum jako duchowe przygotowanie, a każdy dzień miał swój specjalny temat. Każdego dnia odbywały się różne spotkania prowadzone przez Księży Pallotynów. Akcent położony był na wspólnotę i dzielenie się charyzmatem w duchu św. Wincentego Pallottiego, co dawało nam poczucie przynależności do ZAK.

Indie

▪ We wszystkich naszych wspólnotach duchowe przygotowanie do uroczystości św. Wincentego Pallottiego rozpoczęło się od dziewięciodniowej nowenny pt.: "Bóg nieskończona miłość". To wydarzenie było celebrowane z Księżmi Pallotynami i Siostrami CSAC, gdzie tylko było to możliwe. Nowa wspólnota w Bagbasa uczciła to święto w kościele parafialnym, niosąc w procesji obraz Pallottiego, który został umieszczony przed ołtarzem. Sr. Inacinha Fernandes, przełożona wspólnoty, wygłosiła krótkie wprowadzenie na temat życia naszego Założyciela i zapoznała zgromadzonych z jego charyzmatem i dziedzictwem. Po Mszy św. rozdano wszystkim przekąski, a zaproszeni goście udali się na obiad do Sióstr.  Siostry podzieliły się jedzeniem z dwiema ubogimi rodzinami, które wyraziły swoją wdzięczność w modlitwie: "Niech Bóg Wszechmogący z góry wyleje na was swe błogosławieństwo".

Pamiętajmy o naszych zmarłych Siostrach

Sr. Monika Schneider  *18.12.1939  †31.01.2021  Germany

S.M. Urszula Wojtczak *22.01.1925 †9.01.2021 Polska

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)