Licznik odwiedzin

17391426
Od 2011 roku
17391426

Lipiec/Sierpień 2020

Rzym

Dear Brothers and Sisters in the family of St. Vincent Pallotti, dear Friends

 A grateful heart is a thankful heart, is a joyful heart!

With these words I wish to express my joy and gratitude to you for the many wishes, cards, letters and gifts that I have received on the occasion of my Feastday. Thank you for your prayers, support, words of encouragement and every sign of love and friendship. I am truly strengthened by your faith, unity, spiritual and physical presence.

 September 3rd was indeed a beautiful day with many joyful surprises. It will surely remain in my heart. Thank you. 

Sr. Izabela Świerad SAC

▪ Papież Franciszek ponownie zaapelował do wszystkich chrześcijan o dialog na temat kształtowania przyszłości naszej planety. Uwzględniając to wezwanie, w Rzymie przewodniczący Rady Europejskiej Konferencji Biskupów (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) zaprosili wiernych do udziału w obchodach Czasu dla Stworzenia w dniach od 1 września do 4 października. Obchodzony jest on pod hasłem Jubileusz dla Ziemi, właśnie w tym roku, który przypada na pięćdziesiątą rocznicę ustanowienia Dnia Ziemi. W Piśmie Świętym Jubileusz jest świętym czasem pamięci, powrotu, odpoczynku, odnowy i radości.

▪ W lipcu siostry ze wspólnoty Generalatu i Prokury cieszyły się z powrotu s. Izabeli Świerad, przełożonej generalnej, z USA, gdzie przebywała przez 4 miesiące ze względu na ograniczenia w podróży związane z Covid-19.  Po kilku dniach od przybycia Siostra Generalna odbyła spotkania on-line z przełożonymi generalnymi różnych Zgromadzeń, z przewodniczącą UISG, s. Ivete Garlete, przełożoną generalną CSAC i księdzem generałem Jacobem Nampudukamem SAC. Spotkania te zostały podjęte by podzielić się obecną sytuacją w Kościele, w świecie i w różnych Zgromadzeniach zakonnych oraz prognozach na przyszłość. 

▪ 31 lipca wspólnota Procury Generalnej pożegnała się z panią Ritą Ponziani, która po 42 latach oddanej służby, zakończyła współpracę z nami i rozpoczęła zasłużoną emeryturę.  W kaplicy Prokury odbyła się Msza św., której przewodniczył o. Jarosław Rochowiak SDB z udziałem pracowników, członków rodziny i przyjaciół.  Przełożona s. Magdalena Pinto wraz z siostrami przygotowała piękną liturgię, a następnie małą uroczystość. Na zakończenie s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, w imieniu całego Zgromadzenia, złożyła serdeczne gratulacje Pani Ricie, uznanie i wdzięczność za jej służbę, troskę, poświęcenie i wszelkie dobro, które ofiarowała gościom i siostrom.

▪ W sierpniu, z okazji różnych świąt maryjnych, wspólnoty Generalatu i Prokury odmawiały różaniec przy grocie w ogrodzie a także na placu św. Piotra w intencji naszego Zgromadzenia, Sióstr, tegorocznych sióstr jubilatek i potrzebach świata.

Niemcy

▪ 15 sierpnia obchodziliśmy w Limburgu jubileusze profesji zakonnej ośmiu sióstr. 70 lat konsekracji: S. Agnes Leinweber, S. Amandy Jobst, S. Aquiliny Aumann i S. Johanny Oberreuter; 65 lat: S. Vincenty Kopowski; 60 years: S. Adelgundy Gemander, S. Augustine Weber and S. Ingrid Salzer.

Ks. Heinz-Walter Barthenheier odprawił Mszę świętą, co odbyło się na wewnętrznym dziedzińcu domu Felizitas, tak aby wszystkie siostry z Limburga mogły w niej uczestniczyć. Obchodzenie takiego święta w warunkach pandemii wydawało się dziwne: bez sióstr z innych naszych wspólnot, bez krewnych i przyjaciół, bez osobistych gratulacji i bez posiłku w dużej grupie. Niemniej jednak, wszystkie serca mogły radośnie rozbrzmiewać w pieśniach chwały i dziękczynienia, przy akompaniamencie melodii granych na trąbce.

▪ 1 sierpnia w Timbiras / północno-wschodnia Brazylia, nasze siostry świętowały 40 lat swojej obecności i zaangażowania misyjnego.  Zgodnie z restrykcjami obowiązującymi z uwagi na epidemię uroczystość zgromadziła ok. 100 osób, które wspólnie dziękowały Bogu za bogatą historię 40 lat świadectwa wiary i miłości Pallotynek. Jako szczególny znak, że Bóg zawsze towarzyszył naszym siostrom w drodze misyjnej i powołuje również dzisiaj zgromadzeni mieli okazję być świadkami złożenia pierwszych ślubów zakonnych przez s. Josinaldę Machado Oliveir Coelho, które jako delegatka przełożonej prowincjalnej, s. Astrid Meinert, przyjęła s. Maria Avani Sousa da Silva. Ze względu na ograniczenia w podróżowaniu, nikt z Zarządu Prowincjalnego z Niemiec nie mógł być obecny. S. Avani podziękowała wszystkim, którzy uczestniczyli w budowaniu historii misji pallotyńskiej poprzez modlitwę, przyjaźń i wsparcie materialne projektów społecznych. Także S. Josy, neoprofeska, złożyła podziękowania wszystkim tym, którzy do tej pory pomagali jej w procesie formacji, a wśród nich siostrom w Brazylii, Niemiec, Belize, Tanzanii i siostrom pallotynkom rzymskim z Sao Paolo.

Szwajcaria

▪ W lipcu doświadczyliśmy rzadkiej radości z udziału w święceniach kapłańskich, których z wielką radością udzielił nasz biskup Markus Büchel z diecezji St. Gallen.  Dodatkową radością był fakt, że nowy kapłan ks. Kiran Gottipati jest pallotynem, członkiem Prowincji szwajcarskiej i będzie pracował w duszpasterstwie parafialnym. Miejscowi parafianie mogli poznać ks. Kirana w jego duszpasterskich obowiązkach jako diakona. Słyszeliśmy już od dwóch rodzin, że postanowiły nazwać swoje nowo narodzone dziecko tym samym imieniem Kiran, co oznacza promień światła. Ks. Kiran doświadczył jednak również czegoś bardzo bolesnego. W ostatnim okresie stracił on ojca, który podjął wszelkie przygotowania do podróży z Indii do Szwajcarii, aby uczestniczyć w święceniach swojego syna w maju 2020 roku, jednak z powodu pandemii uroczystość musiała zostać przełożona o kilka tygodni i w tym właśnie czasie ojciec zmarł. Pozostała rodzina mogła uczestniczyć w celebracji online, pozostając w Indiach, dzięki transmisji na żywo. Nie zabrakło wzruszających momentów, zwłaszcza gdy świeżo wyświęcony kapłan, w swoim ojczystym języku witał matkę i rodzeństwo następnie wskazywał palcem na niebo i wysyłał pozdrowienia i podziękowania swemu niedawno zmarłemu ojcu.

▪ Siostra Daniela Schumacher przeprowadziła się do nowego mieszkania w Bernhardzell i mieszka tam od 1 września 2020 roku.   Powodem przeprowadzki jest wyburzenie poprzedniego mieszkania.

Anglia

▪ Dziękujemy Bogu, że nasz dom seniora Park Mount Home i centrum rekreacyjno-rehabilitacyjne Keele Crescent w Macclesfield, z prawie pięćdziesięcioma mieszkańcami, zostały zabezpieczone przed Covid-19. Doceniamy i dziękujemy naszym pracownikom, którzy działali odpowiedzialnie ściśle przestrzegając wszystkich przepisów podanych przez rząd i organy służby zdrowia. Zamknięcie trwające od marca było stresującym i trudnym okresem dla wszystkich, szczególnie dla mieszkańców cierpiących na demencję. Nie mogli oni zrozumieć, dlaczego ich rodziny ich nie odwiedzają. Od 1 sierpnia przepisy zostały złagodzone. Teraz odwiedzający mogą spotykać się z rodziną, jednak wciąż na krótko i ze ścisłym zachowaniem wytycznych.

▪ 3 sierpnia, w naszej małej wspólnocie w Macclesfield obchodziłyśmy 92 urodziny s. Hedwigi Kaiser, 15 sierpnia zaś 65 rocznicę profesji s. Jucundy Kutsch. Od miesięcy nie miałyśmy możliwości pójścia na Mszę św., ale mogłyśmy razem z małą grupką naszych rezydentów katolików, codziennie przyjmować Komunię św. w kaplicy Sióstr. Uczestniczyłyśmy również we Mszy św. przez internet. W połowie lipca zezwolono na otwarcie kościołów, ale na bardzo surowych zasadach. Jesteśmy wdzięczne, że możemy znów iść na Mszę św. w naszej parafii.

Tanzania                                                                                                               

▪ 22 sierpnia, z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. Victora Cypriana Sanka, SAC. Ks. Victor miał problemy z sercem od prawie dwudziestu lat. W czasie urlopu, po kilku dniach pobytu w domu poważnie zachorował i został zabrany do szpitala, gdzie zmarł. Wiele naszych sióstr ze wspólnot Siuyu i Arusha uczestniczyło w jego Mszy św. pogrzebowej, którą odprawił biskup Edward Mapunda z diecezji Singida. O. Victor zapisał się w pamięci wielu za swoją dobroć, gościnność i łagodność. Niech spoczywa w pokoju.

▪ 30 sierpnia był dla nas wielkim dniem w parafii Siuyu. Wikariusz generalny O. Francis Lyimo, udzielił Sakramentu Bierzmowania około 150 uczniom. Nasze siostry przygotowywały młodych ucząc ich katechizmu i prawd wiary. O. Francis w swojej homilii podkreślił, że najlepszą nauczycielką w zaszczepianiu wiary jest rodzina. Mówił także o siedmiu darach Ducha Świętego, które otrzymują wszyscy przyjmujący bierzmowanie.  Przypominał, że musimy współpracować z Duchem Świętym w pielęgnowaniu tych darów.

USA

 ▪ 6 lipca Rada Prowincjalna wzięła udział w wirtualnym spotkaniu z s. Izabelą Świerad, przełożoną generalną, przed jej powrotem do Rzymu. Pierwotnie miało się ono odbyć w Laurel MD, ale z powodu pandemii, która trwała tak długo, nie było to możliwe. Agenda, która obejmowała wiele ważnych tematów, została przygotowana wspólnie przez s. Izabelę i s. Mary Grace Barile, przełożoną prowincjalną. 

▪ Pandemia zmieniła nasze życie a także nasze plany na uroczystości jubileuszowe. S. Francesca Lowis (60 lecie ślubów) nie pojechała do Huntington, jak było planowane, aby świętować swój jubileusz razem z s. Annette Crnkovich. Mimo to, spotkało ją kilka miłych jubileuszowych niespodzianek w miejscu jej zamieszkania w Buckhannon, WV. 15 sierpnia, w kościele, przed Mszą św. ksiądz proboszcz ogłosił 60 Jubileusz Siostry. Ofiarował w jej intencji Eucharystię zakończoną specjalnym błogosławieństwem. We Mszy św. niespodziewanie uczestniczyło m.in. kierownictwo szpitala św. Józefa. Dla pozostałych gości, którzy nie mogli przybyć osobiście, w tym przełożona prowincjalna s. Mary Grace Barile i wikaria, s. Mary Terence Wall, zorganizowano transmisję online.

▪ Sobota 15 sierpnia, Święto Wniebowzięcia NMP, była uroczystym dniem w St. Mary's w Huntington. Sr Annette Crnkovich obchodziła swój 75-ty jubileusz profesji oraz imieniny, przypadające 26 lipca.  Nasza kaplica była pięknie udekorowana na tę okazję. Wspólnota kontynuowała święto podczas kolacji, na której były obecne także siostry z Infirmerii.  Siostra Annette przeżywała jeszcze jeden ważny moment: 25 sierpnia ukończyła 96 lat.  Personel szpitala urządził z tej okazji małe przyjęcie dla sióstr.  Siostra przyjmuje każdy dzień w cichej modlitwie, której najważniejszym punktem jest codzienna Msza św.  

▪ W Laurel, Maryland nasze siostry powitały nowego proboszcza, ks. Lawrence'a Younga.  W piątek, 14 sierpnia, nasze siostry świętowały jubileusz profesji s. Karen Lester, 65 lat i s. Patrice Wales, 60 lat.   Ksiądz proboszcz, ks. Lawrence Young i ks. Christian Huebner, wikariusz parafii St. Marys of the Mills, celebrowali w naszej wspólnocie Mszę jubileuszową w intencji obu sióstr.  Po Mszy św. odbyła się kolacja z udziałem księży i zaproszonych gości.

▪ Siostry: Karen, Stella, Danuta, Amutha i Sahaya w dalszym ciągu angażują się w pomoc w spiżarni parafialnej dwa razy w tygodniu, sortując i wydając żywność potrzebującym w okresie pandemii.  Siostra Danuta kontynuuje zaangażowanie w duszpasterstwie parafialnym na rzecz chorych, grupie młodzieżowej i przygotowanie młodzieży polskiej do bierzmowania. Sr. Karen nadal aktywnie działa w naszym liceum, które zmaga się z wdrożeniem hybrydowego planu podwójnej pracy szkoły zarówno online jak i stacjonarnie. Siostra Amutha pomaga w mierzeniu temperatury wszystkich osób wchodzących do szkoły, co jest zaleceniem Komisji Zdrowia dla Hrabstwa Prince George. Siostra Sahaya natomiast jest ponownie zaangażowana w Parafialny Ośrodek Opieki dziennej dla dzieci w wieku przedszkolnym, trzy dni w tygodniu.

Belize

▪ Pomimo ograniczeń z powodu Covid 19, 15 sierpnia w prosty sposób zainaugurowaliśmy otwarcie naszego nowego budynku klasztornego w Belize City. Było to marzenie, które spełniło się pomimo wielu trudności i wyzwań. Biskup Lawrence Nicasio z diecezji Belize odprawił Mszę św. i pobłogosławił klasztor. Jesteśmy bardzo wdzięczne naszej Radzie Generalnej za jej wsparcie, jak również naszym prowincjom pallotyńskim, organizacjom i dobroczyńcom. Szczególne podziękowania dla Przyjaciół Pallottiego (grupa świecka) z Belize City, którzy wspierali nas z wielkim poświęceniem i na wszystkie sposoby!

Afryka Południowa

▪ 15 sierpnia obchodziliśmy 65 jubileusz profesji s. Boscony Schämann. Msza Święta została odprawiona przez JE Ks. Arcybiskupa diecezji kapsztadzkiej Stephena Brislin wraz z Księżmi Pallotynami. Siostra Boscona jest misjonarką w RPA od 59 lat. Dziękujemy Panu za jej misyjne powołanie, odwagę i miłość, a także za świadectwo życia codziennego, które daje odwagę naszym młodym misjonarkom z Indii i Tanzanii, które należą do Prowincji Południowej Afryki. Gratulujemy s. Boskono i dziękujemy za bezinteresowną posługę misjonyjną i wytrwałość w dziełach Bożych w Afryce. 

Polska

▪ 16 lipca 2020 r. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w naszym domu przy ul. Hożej 31 w Gnieźnie, w czasie Mszy świętej sprawowanej przez ks. Andrzeja Kozakowskiego, S. M. Iwona Nadziejko, przełożona prowincjalna, przyjęła postulantkę Helenę Jurszo do Nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Polskiej Prowincji. W czasie homilii ksiądz Andrzej Kozakowski przedstawił duchową sylwetkę człowieka świętego, który jest ukryty w Bogu, żyje w Nim i kontempluje piękno Jego miłości. Po Mszy św. wszyscy udali się do refektarza, aby złożyć życzenia Siostrze Helenie i spożyć uroczyste śniadanie w powiększonej rodzinie.

▪ 4 sierpnia 2020 roku w naszym domu w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 144, siedem sióstr obchodziło swój Jubileusz Konsekracji Zakonnej. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem: ks. Czesława Parzyszka SAC Siostry Jubilatki dziękowały Dobremu Bogu za powołanie i przebytą drogę jego realizacji. Siostra Teresa RutSAC dziękowała Panu Bogu za 70 lat życia konsekracją, Siostry: S. M. Aldona Grondowska SAC, S. M. Floriana Doncer SAC i S. M. Sylwina Krzyżak SAC uwielbiały Boga za 65 lat życia w Zgromadzeniu, natomiast Siostry S. M. Alicja Karaś SAC, S. M. Felicjana Litwin SAC i S. M. Barbara Kamieniak SAC świętowały 60 lecie kroczenia za Jezusem w duchu pallotyńskiego charyzmatu. Po Eucharystii wszyscy jej uczestnicy udali się na dalsze świętowanie do refektarza.

Indie

▪ Chociaż w niektórych krajach rozluźnia się sytuacja związana z COVID 19, w Indiach ciągle rośnie liczba zarażonych. Chrystus jest naszą nadzieją. To daje nam odwagę, aby stawić czoła obecnej sytuacji. Każda wspólnota, stosownie do swojego czasu podejmuje specjalne duchowe inicjatywy, by u Boga współczucia i miłosierdzia wypraszać uzdrowienie dla wszystkich dotkniętym wirusem oraz znalezienie skutecznego lekarstwa. Rozumiejąc wołanie i cierpienia ubogich, jako wspólnoty angażujemy się w pomoc poprzez oferowanie żywności, lekarstw i towarzyszenia duchowego, kiedy tylko jest to możliwe. Duża liczba naszych Sióstr, które są nauczycielkami, jest zajęta zajęciami on-line dla studentów. Aby sprostać temu wyzwaniu, siostry muszą dobrze posługiwać się technologią komputerowo - komunikacyjną. Stało się to stresującą pracą, która zabiera mnóstwo czasu i energii. 

▪ Pomimo tego trudnego czasu, nasz Dom Seniora w Bombaju zorganizował 26 lipca Dzień Rodzica i 15 sierpnia Dzień Niepodległości. Oba wydarzenia dały mieszkańcom szansę na zaprezentowanie swoich talentów i zaczerpnięcie nowych sił.

▪ Nasz Hostel dla Studentów w Bangalore jest nieczynny od czerwca i obecnie odbywają się jedynie zapisy online dla tych, którzy zostali już przyjęci do Kristu Jeyanthi College.

W miarę upływu dni, rozumiemy coraz bardziej, że musimy mierzyć się z wyzwaniami obecnego czasu pandemii, jak uczniowie na drodze do Emaus, i oczekiwać Zmartwychwstania.

Rwanda/Kongo

▪ Na przełomie lipca i sierpnia siostry w Rwandzie przeżywały swoje doroczne rekolekcje w Kibeho. Tematem było Dla mnie żyć to Chrystus. (Filip 1:21). W sierpniu siostry ze wspólnoty Masaka udały się do diecezji Ruhengeli, aby odwiedzić rodziny naszych sióstr, które pochodzą z tej okolicy. Od 18 do 22 sierpnia na ostatnie seminarium przybyło pięć kandydatek, które obecnie przygotowują się do rozpoczęcia formacji zakonnej w naszym Zgromadzeniu.

Pamiętajmy o naszych zmarłych Siostrach

S. M. Lidwina Dietz SAC  * 03.09.1933  13.07.2020  Anglia

S. M. Agnieszka Otta SAC  * 10.02.1928  14.07.2020  Polska

S. M. Nicola Schubert SAC   * 21.02.1932   28.07.2020  Niemcy

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)