Licznik odwiedzin

17445808
Od 2011 roku
17445808

Marzec/Kwiecień 2020 (Cz. 2.)

Anglia/Tanzania

▪ W Anglii Siostry są bardzo zaniepokojone kolejnymi wiadomościami informującymi o rosnącej liczbie osób zarażonych i wzroście śmiertelności z powodu COVID-19. My także jesteśmy odizolowane i nasze działania są ograniczone. Nie przyjmujemy również gości, którzy w zwyczajnych warunkach odwiedzali naszych podopiecznych w Park Mont Home w Macclesfield. Dla nich samych jest to bardzo stresujący czas, ponieważ dotychczas byli przyzwyczajeni do regularnych wizyt swoich krewnych i do uczestnictwa w różnych zorganizowanych aktywnościach. Dzięki Bogu możemy uczestniczyć w codziennych transmisjach Mszy św. z naszej parafii. Trwamy w ciszy i wyczekiwaniu, zupełnie jak w Wielką Sobotę, w czasie paschalnym. Wierzymy, że jest to święty czas, czas łaski i wezwanie do nawrócenia, do szczerej modlitwy i większego zaangażowania na rzecz naszych rodzin i tych, którzy bezpośrednio od nas zależą. Wśród nich jest 50 naszych podopiecznych: chorych i starszych, nasi pracownicy, personel medyczny oraz ich rodziny. Niezwykle budujące i inspirujące jest obserwowanie z jaką uwaga wszyscy troszczą się o siebie nawzajem, budując poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności. Czuje się, że w tej trudnej sytuacji jesteśmy razem. Dni i tygodnie mijają szybko. Trwamy jednomyślnie na modlitwie i pozostajemy w kontakcie telefonicznym.

▪ W Tanzanii Siostry były oszołomione, kiedy usłyszały o pierwszej osobie zainfekowanej w Arusha, w sąsiedztwie naszego domu nowicjatu. Celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa zostały zamknięte, podobnie jak w innych częściach świata, szkoły i uniwersytety. Rząd natomiast wezwał wielokrotnie wszystkich mieszkańców Tanzanii, bez względu na religię czy wyznanie, do wspólnej modlitwy błagalnej. Kraj nie jest jeszcze całkowicie zablokowany, choć pewne ograniczenia zostały wprowadzone. W trakcie wybuchu epidemii nasze siostry nowicjuszki II roku odbywały praktyki apostolskie w naszych wspólnotach w różnych krajach. Wszystkim udało się bezpiecznie wrócić do domu nowicjatu jeszcze przed zamknięciem granic. W Rwandzie została jednak s. Marie Claire, mistrzyni nowicjatu, której nie udało się wrócić ze względu na odwołane loty. Nasi wolontariusze z Niemiec (MAZ) również musieli wrócić do ojczyzny przed czasem. Wszystkie te gwałtowne ruchy nie były łatwe i wymagały szybkich decyzji. Wzmagały też niepokój w naszych wspólnotach, ale także duchową jedność. Cała ta sytuacja prowadzi nas do uznania naszej nicości, grzeszności i zależności wyłącznie od Boga. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Tanzanii, wszystkie kościoły pozostały otwarte, aby ludzie wołali do Boga o miłosierdzie i uzdrowienie. Zachowując konieczne środki ostrożności ludzie gromadzą się na modlitwie, adoracji i nabożeństwach. Zniknęły podziały na wyznawców innych religii, chrześcijanie i muzułmanie, modlą się wspólnie, wołając: „Tylko Bóg może nas zbawić”.

USA

▪ Podobnie jak na całym świecie, również w USA, radyklanie dostosowaliśmy nasze codzienne życie rodzinne, społeczne, zawodowe, wspólnotowe, do wymogów sytuacji wywołanej COVID-19. Zachowanie dystansu społecznego i szczególna troska o osoby chore, starsze i samotne z tzw. grupy największego ryzyka, stały się aktualnie naszą codziennością.

W Huntington, s. Mary Grace Barile oraz członkowie zespołu administracyjnego szpitala uczestniczyli w konferencji na temat COVID-19, sponsorowanej przez departament zdrowia. Od początku obecnej pandemii wszystkie obiekty opieki zdrowotnej w Huntington były na bieżąco informowane co do sytuacji na poziomie zarówno stanowym jak i krajowym. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa szpitale nie przyjmują żadnych odwiedzających.

Odpowiadając na znaki czasu i prośbę gubernatora Zachodniej Wirginii, zespół pastoralny szpitala przygotował również specjalne nabożeństwo eucharystyczne oraz Liturgię Słowa, prosząc dobrego Boga o powstrzymanie pandemii.

Pacjenci szpitala oraz nasze Siostry z infirmerii mogli oglądać nabożeństwo w swoich salach za pomocą transmisji TV. Duszpasterze przygotowali także muzykę medytacyjną i relaksacyjną, która systemem radiowym popłynęła z kaplicy do każdej sali. Celem było wsparcie naszych pacjentów, dotkniętych chorobą, niepokojem i brakiem odwiedzin rodziny.

W naszych wspólnotach również odczuwamy skutki pandemii, nie mogąc uczestniczyć w codziennej Mszy św., gromadzimy się na transmisjach TV lub internetowych, a podczas modlitw wieczornych w ramach nabożeństwa eucharystycznego przyjmujemy Komunię św. Wszyscy doświadczamy nowego sposobu życia w tych trudnych czasach. Nie tracimy jednak nadziei i pewności, że Pan Bóg panuje nad wszystkim.

S. Joanna Obrochta kontynuuje z powodzeniem swoją posługę duszpasterską, korzystając z nowych technologii. Siostra animuje codzienną modlitwę z pacjentami i personelem medycznym przez telefon. Dzieli się również dobrym słowem, dodając odwagi i podnosząc na duchu.

S.Mary Grace Barile również kontynuuje codzienną pracę w szpitalu, zaczynając każdy dzień od wirtualnego spotkania o 7.30 z zespołem administracyjnym. Za pośrednictwem połączenia telekonferencyjnego Siostra uczestniczy w koniecznych spotkaniach. Oczywiście komunikacja odbywa się także drogą emailową.

S.Mary Terence Wall nie mogąc spotykać się z ludźmi w parafii, pozostaje z nimi w codziennym kontakcie telefonicznym, niosąc modlitwę i pocieszenie. S. Francesca Lowis, która mieszka w Buckhannon i pracuje w szpitalu św. Józefa, także podejmuje zdalne działania z domu za pomocą internetu, odbywając regularne spotkania. Siostra codziennie uczestniczy także we Mszy św., którą sprawuje ksiądz proboszcz dla małej grupy osób. Ze względu na ograniczenia ze strony rządu wszystkie publiczne celebracje są wstrzymane, nie mniej jednak duszpasterstwo działa za pomocą środków masowego przekazu.

Nasze Siostry w Laurel uczestniczyły 25 marca w godz. 17.00-20.00 w nabożeństwie eucharystycznym, podczas którego ludzie mogli adorować Najświętszy Sakrament ze swoich samochodów. Ołtarz wystawienia został przygotowany i odpowiednio oświetlony przed salą parafialną. Był to szczególny czas modlitwy i wołania do Boga o ustanie epidemii. Jak większość naszych wspólnot, Siostry uczestniczą we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz włączają się w zaproszenie Ojca św. i Kościoła do modlitwy za ofiary COVID-19 oraz za wszystkich posługujących na „pierwszej linii frontu”.

Nasza szkoła i Pallotti Renewal Center są oczywiście zamknięte. Szkoła prowadzi zajęcia on-line, więc dzięki Bogu, rok szkolny posuwa się naprzód. Centrum natomiast odwołało wszystkie zaplanowane wydarzenia.

W USA, w domu swojej mamy, przebywa s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, która z powodu zamkniętych granic, nie może wrócić obecnie do Rzymu. Siostra jest w stałym kontakcie z s. Mary Grace Barile, która służy s. Izabeli konieczną pomocą, z tego względu, że stan New Jersey jest najbardziej dotknięty COVID-19. Dzięki Bogu, Siostra jest bezpieczna i zdrowa. Siostra kontynuuje obowiązki związane z pełnioną funkcją, pozostając w kontakcie z pozostałymi członkiniami Zarządu Generalnego oraz Wyższymi Przełożonymi.

Nasze Zgromadzenie idzie tą samą drogą, co pozostała część społeczeństwa. Dostosowując się do nowych warunków kontynuujemy naszą posługę trwając na modlitwie i będąc obecne w przestrzeni wirtualnej. Przesłanie, które „krąży” w całych St. Zjednoczonych brzmi: „wszyscy jesteśmy razem”! Ta prawda daje nadzieję, że razem przejdziemy te trudne chwile tak długo, jak będzie to konieczne; zachowując środki bezpieczeństwa, by chronić zdrowie i życie każdego człowieka. Modlimy się, nie tracąc wiary, że Bóg ze złych i trudnych rzeczy potrafi wyprowadzić dobro.

Pamiętajmy o Naszych Zmarłych Siostrach

Sr. Fernandis Westhoven SAC  * 11.07.1931  † 11.04.2020  Niemcy

SR. DOROTHEE REISS SAC  * 21.01.1928  †19.04.2020  Niemcy

Ciąg dalszy nastąpi …

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)