Licznik odwiedzin

17446083
Od 2011 roku
17446083

Styczeń 2020

Rzym

▪ Styczeń był miesiącem bogatym w różne wydarzenia zainicjowane przez Ojca Świętego. Wśród nich, 26 stycznia, znalazła się celebracja Niedzieli Słowa Bożego. Podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra papież Franciszek wezwał chrześcijan, aby w swoim życiu zrobili miejsce dla Pisma Świętego. Powiedział, że Słowo Boże nie szuka czystych, bezpiecznych i dobrze zachowanych miejsc, ale wchodzi w naszą codzienność i złożoność naszych życiowych sytuacji. Jeśli będziemy otwarci na Słowo Pana odkryjemy, że Bóg jest zawsze blisko nas, rozprasza każdą ciemność i z miłością wprowadza nas na głębię, mówił papież. Po Mszy św. uczestnicy otrzymali egzemplarze Pisma Świętego.

▪ Zgodnie z długoletnią tradycją, celebracja Święta Obajwienia Pańskiego w naszych rzymskich wspólnotach składała się z trzech części: błogosławieństwa domu generalnego i prokury, uroczystych nieszporów i adoracji Dzieciątka Jezus oraz agapy i wspólnego kolędowania w gronie licznie zgromadzonych gości niemal z całego świata. /więcej na str. internetowej/.

▪ W dn. 13-18 stycznia w domu generalnym odbyło się pierwsze spotkanie Komisji przygotowującej XXI Kapitułę Generalną. W skład Komisji wchodzą: s. Alda Isa Paes (Indie), s. Maria Landsberger (Niemcy), s. Urszula Kłusek (Polska) oraz  s. Maria Dӧrig (Szwajcaria) i s. Perpétue Nyiramahoro (Rwanda/Kongo).

▪ W naszym domu generalnym odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie zarządów generalnych naszych dwóch siostrzanych Zgromadzeń (SAC + CSAC). Podczas spotkania miałyśmy okazję poznać nowo wybrane siostry radne z Zarządu Sióstr Pallotynek Rzymskich oraz podzielić się osobistymi doświadczeniami i oczekiwaniami dotyczącymi procesu zjednoczenia. Zostały też zaplanowane wspólne wydarzenia na rok 2020.

▪ Po uroczystym Triduum, 22 stycznia w kościele San salvatore in Onda w Rzymie, odbyły się główne uroczystości ku czci naszego Założyciela, św. W. Pallottiego. Mszy św. przewodniczył JE Ks. Bp Antonio Raspanti z diecezji Acireale na Sycylii. W homilii ks. Biskup powiedział, że miłość jako udział w ubóstwie drugiego człowieka jest częścią pokornego głoszenia Słowa. We wspólnym świętowaniu wzięli udział licznie zgromadzeni członkowie Zjednoczenia. Byli obecni także przełożeni generalni: s. Izabela Świerad SAC, s. Ivete Garlet CSAC oraz ks. Józef Lasak SAC, wikariusz generalny, a także Pani Donatella Acerbi, przewoodnicząca GRK ZAK. Następnego dnia s. Izabela udała się z wizytą do Afryki Południowej, a s. Liberata Niyongira i s. Honorata M. Lyimo do Kamerunu w celu przeprowadzenia wizytacji generalnej.

Niemcy

▪ Od sierpnia 2018 r., dwie Siostry Pallotynki Rzymskie (CSAC) z Indii przebywały w Niemczech, studiując na pallotyńskim uniwersytecie w Vallendar. Po pomyślnym ukończeniu kursu języka niemieckiego oraz dopełnieniu wszelkich formalności administracyjnych, w których pomogła Siostrom nasza s. Simone Hachen, Siostry uzyskały pozwolenie na pracę w Niemczech. Od początku tego roku Siostry dołączyły do naszej wspólnoty w Refrath, gdzie zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe w domu opieki dla osób starszych. Z biegiem czasu Siostry podejmą pracę w naszym  drugim domu opieki Felizitas w Limburgu.

▪ W połowie stycznia zarząd prowincjalny wraz z całym wyposażeniem administracyjnym przeniósł się do nowo zbudowanego domu Camaldoli w Limburgu. Przeprowadzka zakończy się ostatecznie w marcu, ponieważ pozostałe pokoje mieszkalne będą gotowe w lutym br.

Anglia/Tanzania

▪ W Święto Objawienia Pańskiego dwie kandydatki zostały przyjęte do postulatu. Cała wspólnota zgromadziła się na uroczystej modlitwie i agapie.

▪ 22 stycznia nasza wspólnota w Siuyu świętowała Uroczystość św. W. Pallottiego. Mszy św. przewodniczył ks. John Makabe SAC, proboszcz miejscowej parafii. Koncelebrowali ks. Tom Ryan SAC, ks. Marcellus Auja SAC i ks. Steven Muli SAC. Natomiast s. Florida Mjengi SAC przedstawiła historię życia i dzieła naszego Założyciela. Po Mszy św. odbyła się agapa dla członków ZAK, dla niepełnosprawnych dzieci z Centrum Rehabilitacji, pracowników i parafian.

USA

▪ Ośmiu uczniów i troje nauczycieli z naszej szkoły Pallotti High School pojechało do Belize, gdzie przez tydzień podejmowali służbę na rzecz najuboższych. 24 stycznia parafianie, przedstawiciele szkoły oraz Siostry ze wspólnoty w Laurel: s. Karen Lester, s. Stella Holisz, s. Danuta Przybyłek, s. Sahaya Ambrose i s. Amutha Mary wzięli udział w Marszu dla życia  w Waszyngtonie. 

▪ Wspólnota Sióstr w Huntington połączyła dwie okazje do świętowania. 5 stycznia Siostry celebrowały Święto Objawienia Pańskiego oraz 85 urodziny s. Diane Bushee i 90 urodziny s. Joanne Obrochta. Do wspólnej radości dołączyli nasi współpracownicy, przyjaciele i dobrodzieje.

▪ Lokalna gazeta w Buckhannon uhonorowała naszą pallotyńską fundację (Pallottine Fundation of Buchkhannon) oraz poświęciła jej całą stronę przywołując historię i cele fundacji. W artykule znalazły się wypowiedzi członków Zarządu fundacji oraz wywiad z s. Franescą Lowis.

▪ Zgromadzenie Księży i Braci Marystów (SM), po 118 latach zamykają swoją placówkę w Buckhannon w Zachodniej Wirginii. Nasze wspólnoty współpracowały ze sobą prawie od 100 lat. Pierwsze zaproszenie skierował do Sióstr ks. Nikolas Hengers SM, prosząc aby Siostry założyły szkołę i szpital w Richwood w stanie Wirginia. Kiedy ks. Nikolas został przeniesiony do Buckhannon poprosił Siostry o założenie szpitala. Szpital, któremu patronuje św. Józef, w marcu 2021 roku będzie obchodził 100 lecie istnienia.

Belize

▪ Świętowanie Uroczystości św. W. Pallottiego poprzedziła w naszych wspólnotach w Punta Gorda i Belize City, 9-dniowa modlitwa oraz refleksja na temat życia i duchowości naszego Założyciela. Po Mszy św. dziewczęta z Pallotti High School zaprezentowały napisane przez siebie różne piosenki, wiersze oraz skecze o św. W. Pallottim. Dzień zwieńczyła wspólna agapa dla pracowników, członków Zarządu szkoły oraz naszych dobrodziejów i przyjaciół.

Afryka Południowa

▪ 10 stycznia Pani Hayley Carpenter, dyrektor szkoły dla pielęgniarek pw. św. Józefa, zorganizowała spotkanie dla absolwentek. Szkoła została założona w 1990 r., przez s. Simone Görgen SAC i poprzez profesjonalne szkolenie miała wzmocnić pozycję społeczną ubogich dziewcząt. W spotkaniu wzięło udział 120 pielęgniarek. Wśród zaproszonych gości były także nasze Siostry, przyjaciele i dobrodzieje z Afryki Płd. i Niemiec oraz rodzina Państwa Hoffmeier z Niemiec, która dzięki założonej fundacji Dobra Nadzieja, udzieliła wsparcia finansowego studiującym dziewczętom.

▪ W kaplicy naszego domu prowincjalnego w Pineland rodzina pallotyńska zgromadziła się na wspólnym świętowaniu Uroczystości św. W. Pallottiego. Mszy św. w koncelebrze trzech księży pallotynów oraz księdza z diecezji, przewodniczył ks. Christu Amal Raj SAC.

▪ 24 stycznia nasza wspólnota powitała s. Izabelę Świerad, Przełożoną Generalną, która przyjechała do nas z przełożeńską wizytą. Siostra weźmie także udział w uroczystości pożegnania s. Annemarie Niehsen, która po 52 latach na misjach w Afryce Płd. wraca do Niemiec.

Polska

▪ 11 stycznia 2020 r. w wigilię Chrztu Pańskiego, w katedrze ełckiej podczas Mszy św. o godzinie 11.00, odbyły się święcenia biskupie ks. Adriana Józefa Galbasa SAC. Głównym konsekratorem był bp Jerzy Mazur, biskup diecezji ełckiej, a współkonsekratorami byli abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce oraz abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. W tej radosnej dla rodziny pallotyńskiej uroczystości nie mogło zabraknąć Sióstr Pallotynek, z Zarządu Polskiej Prowincji w święceniach wzięły udział : s. Iwona Nadziejko – Przełożona Prowincjalna oraz s. Magdalena Szymczak – Wikaria, były również Siostry Z Poznania, Pisza, Warszawy i Bobolic. Na zakończenie liturgii, słowa gratulacji i życzenia przekazali konsekratorzy i poszczególni delegaci. Następnie do obecnych w kościele zwrócił się ks. bp Adrian Galbas SAC. Powiedział m. in.:„Dziękuję członkom wielkiej pallotyńskiej rodziny Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego skupiającej obok Pallotynów, także Siostry Pallotynki i wiele osób świeckich. Dziękuję za piękny charyzmat i za piękne ponad 32 lata. Pallotynem pozostanę do śmierci.” Świętowanie zakończyło się wspólną agapą.

▪ 22 osobowa grupa młodzieży z Woronowa i Hermaniszek pod opieką s.Natallii Dremo i ks. Eugeniusza Ejsmonta udali się do Żłobina, gdzie w dniach od 07.01. do 11.01. 2020 roku w Żłobinie miało miejsce spotkanie młodzieży pallotyńskiej z wszystkich parafii w Białorusi.  Było to już czwarte  spotkanie, które w tym roku zgromadziło 50 osób. Oprócz naszych dzieci i młodzieży  z Woronowa i Hermaniszek przybyła  młodzież z Berezy, Tołoczyna i Żłobina oraz Rogaczowa pod opieką  swoich duszpasterzy. Młodzież codziennie uczestniczyła w Eucharystii, słuchała konferencji i modliła się przed Najświętszym Sakramentem. poza tym każdego dnia na spotkanie z młodymi  były zapraszane  interesujące  osoby, które w atrakcyjny sposób przedstawiały młodym informacje przydatne w życiu codziennym.

▪ 3 stycznia 2020 roku, s. Jadwiga Puchalska SAC zorganizowała świąteczne spotkanie dla wolontariuszy i osób niepełnosprawnych ze wspólnoty „Legion Jezusa”(30 osób). Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia, śpiewali kolędy i cieszyli się, że mogą być razem.8 stycznia 2020 roku siostry - s. Julia Wolska i s. Jadwiga Puchalska oraz członkowie wspólnoty ZAK zorganizowali w Żytomierskim Centrum świąteczny obiad dla bezdomnych. W spotkaniu wzięło udział 60 osób bezdomnych , które ze wzruszeniem dziękowały za okazaną życzliwość, ciepły obiad i rodzinną atmosferę .

Rwanda/Kongo

15 stycznia, s. Odette Uwamariya i s. Dative Niyigena złożyły prace wymagane do uzyskania tytułu licencjata odpowiednio w dziedzinie edukacji i katechezy na katolickim uniwersytecie. Gratulujemy i dziękujemy Bogu za kolejny sukces naszych Sióstr.

22 stycznia  nasze Siostry we wspólnocie w Quistinic, we Francji, świętowały Uroczystość św. W. Pallottiego podczas Mszy św. w parafii. Siostry przedstawiły także krótki życiorys oraz dzieło naszego Założyciela. W Rwandzie natomiast uroczystości odbyły się na szczeblu KRK ZAK na Gikondo i zgromadziły licznie przybyłych członków Zjednoczenia oraz miejscowych parafian.

Indie

▪ 6 stycznia Prowincja Księży Pallotynów pw. Wniebowzięcia NMP została przekształcona w dwa nowe podmioty: prowincję i autonomiczną regię. Z tej okazji, Mszy św. w domu prowincjalnym Księży Pallotynów w Bangalore przewodniczył ks. Jacob Nampudakam SAC, Przełożony Generalny. W uroczystości wzięły także udział nasze Siostry.

▪ Wszystkie nasze wspólnoty przygotowywały się do Uroczystości św. W. Pallottiego poprzez nowennę oraz refleksję na temat Świętość dla apostolstwa, apostolstwo dla świętości. 22 stycznia w licznym gronie rodziny pallotyńskiej uczciliśmy naszego Założyciela. Obyśmy jak Pallotti pragnęli świętości i przez nasze słowa i czyny oddawali Bogu nieskończoną chwałę.

Pamiętajmy o naszych zmarłych Siostrach

S.M. Eva Hunold SAC   * 19.07.1922  † 26.01.2020  Niemcy

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)