Licznik odwiedzin

17445715
Od 2011 roku
17445715

Wrzesień 2019

Rzym

▪ W cotygodniowej katechezie środowej podczas audiencji generalnej, papież Franciszek podjął refleksję nad św. Szczepanem, pierwszym męczennikiem Kościoła. Ojciec święty powiedział między innymi, że również dziś Kościół jest bogaty w świadectwo męczenników, których – jak mówił Tertulian –  krew jest nasieniem nowych chrześcijan i zapewnia wzrost i płodność Ludowi Bożemu. Papież podkreślił, że męczennicy to nie „święci”, ale ludzie z ciała i krwi. Wezwał także wszystkich do modlitwy, aby męczeństwo tylu mężczyzn i kobiet było dla wierzących zaproszeniem do życia pełnego i przyjmowania męczeństwa codziennej wierności Ewangelii i upodabniania się do Chrystusa.

▪ W pierwszych tygodniach września w Rzymie z inicjatywy trzech Zarządów Generalnych odbyło się międzynarodowe spotkanie formatorów pallotyńskich. W sesji wzięło udział 58 uczestników z 12 krajów, w tym 7 naszych Sióstr. Głównym tematem spotkanie była formacja osób odpowiedzialnych za formację oraz towarzyszenie duchowe w procesie formacji zgodnie z charyzmatem św. W. Pallottiego. 18 września Siostry CSAC i SAC spotkały się w domu prowincjalnym Sióstr Pallotynek Rzymskich na spotkaniu, podczas którego podjęto temat ponownego zjednoczenia naszych dwóch Zgromadzeń oraz ich historii. Następnego dnia odbyło się spotkanie naszych sióstr formatorek z Zarządem Generalnym, w trakcie którego Siostry dzieliły się własnym doświadczeniem posługi na polu formacji i poszukiwania nowych dróg (więcej na www).

▪  Dwa kolejne ważne spotkanie odbyły się w domu Księży Pallotynów na Via Ferrari. Pierwsze, z inicjatyw KR ZAK we Włoszech, w dn. 19-23 września zgromadziło przedstawicieli KR ZAK z Australii, Brazylii, Kolumbii, Kanady, Indii, Włoch, Irlandii, Kenii, Tanzanii i Ugandy oraz Polski, którą reprezentował s. Monika Jagiełło SAC. Drugie spotkanie, dotyczące duszpasterstwa ludzi młodych, odbyło się w dn. 25-29 września i zgromadziło 27 uczestników również z różnych stron świata. Nasze Zgromadzenie reprezentowały Siostry z Polski: s. Grażyna Powierża i s. Iwona Małachowska. Spotkanie było pallotyńską odpowiedzią na papieski dokument Christus vivit.

▪ We wrześniu odbyły się także wizyty ad limina biskupów z różnych krajów, którzy podczas spotkania z Ojcem świętym relacjonowali stan swoich diecezji. Wśród nich byli także biskupi z Indii, z diecezji, gdzie posługują nasze Siostry. Miałyśmy zaszczyt gościć ich także w Domu Generalnym i Prokurze.

Niemcy

▪ W dn. 29 sierpnia-12 września gościłyśmy w naszym domu w Limburgu s. Normę Toledo z Meksyku, która towarzyszyła grupie 19 uczniów w ramach wymiany szkolnej. Na zakończenie nasi goście przygotowali  program tradycyjnych śpiewów i tańców meksykańskich.

▪ 15 września w katedrze w Limburgu odbyła się beatyfikacja ks. Richarda Henkesa SAC (26.05.1900 – 22.02.1945). Uroczystości, w licznej koncelebrze księży biskupów i innych kapłanów,  przewodniczył w imieniu Ojca św., JE Ks. Kardynał Kurt Koch. Wspólna modlitwa zgromadziła wielu wiernych oraz przedstawicieli rodziny pallotyńskiej, m.in. Ks. Jacob Nampudakam SAC, Przełożony Generalny. Z Rzymu dojechały także s. Izabela Świerad SAC, Przełożona Generalna oraz s. Magdalena Pinto SAC, Przełożona wspólnoty w Prokurze. Uroczystości beatyfikacyjne były także transmitowane przez internet. Zakończyły się wspólnymi nieszporami i kolacją w domu Księży Pallotynów.

▪ Z racji beatyfikacji muzeum diecezjalne w Limburgu przygotowało wystawę o początkach misji pallotyńskich w Kamerunie. Wystawę ubogaciły także materiały z naszego archiwum. Wystawę można zwiedzać od sierpnia do końca listopada 2019 r.

Anglia /Tanzania

▪ 18 września Siostry w Anglii spotkały się we wspólnocie londyńskiej na uroczystościach z racji 99. urodzin s. Christine Bohr. Po Mszy św. w kościele parafialnym odbyła się siostrzana agapa. Świętowanie było czasem radości, wdzięczności i darem Bożego błogosławieństwa.

▪ 12 września trzy nasze Siostry: s. Adria Mtefu, s. Fides Kway i s. Jeskalina Nkangaa, złożyły wieczną profesję. Uroczystość odbyła się w kościele parafialny pw. Chrystusa Króla w Siuyu, Singida. Mszy św. sprawowało 27 kapłanów. Głównym celebransem i kaznodzieją był ks. Francis Lyimu, wikariusz generalny. W homilii podkreślił, że osoby konsekrowane powinny być znakiem radości, która promieniuje Obliczem Chrystusa dla innych. Uroczystość zgromadziła wiele naszych Sióstr, nowicjuszki, krewnych oraz zaproszonych gości. Były obecne także trzy Siostry z Rwandy, które w Tanzanii przeżywały wspólne przygotowanie do ślubów wieczystych.

USA

▪ Jeden z długoletnich chirurgów szpitala św. Józefa, dr Susan Long, została wyróżniona nagrodą praw człowieka od WV Church Women United States Assembly, która uznała jej 22-letnie zaangażowanie misyjne w ramach organizacji „Rękoma i sercem dla Chrystusa”. Świadczy ona pomoc medyczną szczególnie dla Belize i Gwatemali, przeprowadzając ok. 1000 operacji na pacjentach w niekorzystnej sytuacji życiowej. Prowadzi także zbiórki pieniędzy oraz środków, umożliwiających wykonywanie tej posługi.

▪ 8 września Siostry ze wspólnoty w Laurel uczestniczyły wraz z parafianami w akcie powierzenia się Maryi. Statua Matki Bożej została przeniesiona w uroczystej procesji z kaplicy Sióstr do kościoła parafialnego.

▪ 28 września sześć Sióstr udało się do St. Louise w Florissant, aby świętować 50 rocznicę powstania naszego pallotyńskiego Centrum Odnowy. W uroczystościach wzięły udział s. Mary Grace Barile, przełożona prowincjalna, siostry radne: s. Mary Terence Wall i s. Stella Holisz oraz s. Danuta Przybyłek, s. Sahaya Ambrose i s. Amutha Motcha. Uroczystą Mszę św. sprawował Ks. Biskup Mark Rivituso. W homilii podkreślił znaczenie centrum, które dla wielu ludzi jest miejscem prawdziwej odnowy. Podczas obiadu odczytano list s. Izabeli Świerad, Przełożonej Generalnej, w którym wyraziła Siostra słowa wdzięczności i gratulacji oraz pokreśliła konieczność kontynuowania misji w Centrum. List stał się twórczą inspiracją dla Pani Marillym Webb, dyrektorki centrum, dla zarządu i pracowników. W uroczystości wzięło udział ok. 100 osób. Nie zabrakło także wyrazów wdzięczności wobec obecnych Sióstr.

Belize

▪ 21 września Belize świętowało Dzień Niepodległości. W paradzie ulicznej, jako wyraz patriotyzmu, wzięli również udział uczniowie naszej szkoły oraz nasze Siostry. Prezentowali się elegancko i dostojnie. W Orange Walk zorganizowano także uroczystość ku czci pierwszego premiera niepodległego Belize. Uroczystość uświetniła piękna dekoracja kościoła oraz występ chóru. W obchodach wzięli udział urzędnicy państwowi. Na zakończenie odbył się wspólny posiłek.

▪ Prace budowlane naszego nowego domu przebiegają pomyślnie. Wspierająca nas grupa „Friends of Pallotti” zorganizowała z racji Dnia Niepodległości wesołe miasteczko, które było okazją do pozyskiwania funduszy na budowę. Siostry przygotowały smakołyki, które można było nabyć, by wesprzeć powstający dom.

Afryka Południowa

▪ Szkoła specjalna działająca przy Domu św. Józefa dla dzieci przewlekle chorych przygotowała dla Sióstr wyjątkowe spotkanie, podczas którego dyrektor szkoły, Pani Paulse, wyraziła słowa wdzięczności za założenie szkoły przez Siostry w 1938 r. „Jako pracownicy – mówiła Pani dyrektor – chcemy Was zapewnić, że fundament, który położyłyście zakładając naszą szkołę, jest solidnym fundamentem, a dokonane inwestycje są bezpieczne. Motto <Miłość Chrystusa przynagla nas> (2 Kor, 5,14), które wybrałyście dla szkoły, pozostają motywacją naszej służby dla szkolnej społeczności. Wasza miłość, troska i zaangażowanie są do dziś widoczne”. Na zakończenie dzieci zaprezentowały program artystyczny. Dla upamiętnienia zmarłych Sióstr, zapalono świecę. Następnie, 19 września odbyła się Msza św. dziękczynna, którą sprawowali Ks. Arcybiskup Stephen Brislin oraz Ks. Biskup Sylvester David.

Polska

▪ 24 września 2019 r. Polska obchodziliśmy w Warszawie, 25. rocznicę powstania naszego Publicznego Przedszkola Integracyjnego im. Świętego Wincentego Pallottiego. Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią w parafii pw. św. Barnaby. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Ks. Bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. W swojej homilii Ks. Biskup podkreślił ważną rolę Przedszkola poprzez oddziaływanie formacyjne na dzieci i rodziców oraz wspieranie rodzin w wymiarze zwłaszcza duchowym. Na uroczystości jubileuszowej obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, zaprzyjaźnieni dyrektorzy placówek oświatowych, Siostry z Zarządu Prowincjalnego z przełożoną prowincjalną s. Iwoną Nadziejko na czele, wychowankowie uczęszczający obecnie i absolwenci, członkowie ich rodzin, siostry i pracownicy świeccy (obecni i dawni). Po mszy świętej wszyscy uczestnicy liturgii udali się do przedszkola, gdzie realizowane były kolejne punkty programu uroczystości m.in.: występ przedszkolaków i poczęstunek.

▪ Odpowiadając na znaki czasu i na zapotrzebowanie w Polsce s. Monika Jagiełło SAC wraz z s. Kingą Skórską SAC, p. Anną Kedziorą oraz Michałem Grzecą, świeckim członkiem ZAK, założyli zespół, który prowadzi warsztaty z zakresu prowadzenia trudnych rozmów, aktywnego słuchania, procesu grupowego, ról grupowych, wystąpień publicznych, dramy. W ofercie zamieścili także roczny kurs dla Liderów Chrześcijańskich. Obecnie współpracują z czterema diecezjami: Archidiecezją Warszawską oraz Gnieźnieńską, diecezją toruńską i kaliską. Oprócz tych miejsc mają zaproszenia do konkretnych dużych grup, gdzie realizują elementy z kursu lidera. Według zespołu jest to dobra droga dotarcia do nowych środowisk. Ostatni warsztat, który prowadziła s. Monika Jagiełło SAC z p. Anią Kędziorą, aktorką i trenerem głosu, miał miejsce w Piasecznie. Odbył się w ramach kontraktu z Wydzialem katechetycznym w Archidiecezji Warszawskiej. Uczestniczyło w nim 46 osób. Temat warsztatu dotyczył Roli wizualizacji w efektywnym nauczaniu. Metoda warsztatów - uczenia się przez doświadczenie sprawdza się u dorosłych. Przed całym zespołem intensywny rok, czas współpracy, wzajemnego ubogacania się, wspólnej drogi dla innych i z innymi.

Szwajcaria

▪ Z radością pragniemy Siostry poinformować, że stan zdrowia każdej z nas jest na tyle dobry, że podejmujemy możliwe dla nas apostolstwo. Od czasu do czasu w ramach pomocy społecznej sprawujemy opiekę na trzyletnim chłopcem. S. Maria Doerig jest zaangażowana duszpastersko zarówno w parafii, jak i diecezji jako kierownik duchowy oraz lider rekolekcji i dni skupienia. W obu wspólnotach Siostry kontynuują nabożeństwa eucharystyczne oraz modlitwę, które cieszą się dużym uznaniem uczestników. Jedna z Sióstr jest także członkinią „Inicjatywy na rzecz odpowiedzialności grupowej”, którą wspiera Konferencja Episkopatu Szwajcarii.

Indie

▪ 2 września świeccy członkowie ZAK z Bengaluru złożyli, podczas Mszy św. w naszej wspólnocie, akt zaangażowania apostolskiego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Ashok Mascarenhas SAC, sekretarz prowincjalny Prowincji Wniebowzięcia NMP. Dziękujemy Bogu za dar świeckich członków Zjednoczenia oraz ich wszystkie inicjatywy na rzecz potrzebujących. Niech Maryja Królowa Apostołów zawsze gromadzi ich w pallotyńskim Wieczerniku, a św. W. Pallotti zawsze wstawia się za nimi.

Rwanda

▪ Siostry z niedawno otwartej wspólnoty we Francji są bardzo zaangażowane w różne inicjatywy duszpasterskie w parafii i szkole. Między innymi uczestniczyły w inauguracji roku akademickiego w szkole pw. św. Teresy w Inguiniel i szkole pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Plouay. Ponadto ostatnio s. Perpetue i s. Consolee wzięły udział w konferencji JE Ks. Kardynała Roberta Saraha, która odbyła się w bazylice św. Anny w Auray, miejscu pielgrzymek wiernych z Bretanii. Tematem konferencji było „Świadectwo wiary” i nawiązywało do publikacji Księdza Kardynała „Bóg albo nic”.

▪ W ramach współpracy między prowincjami nasze Siostry: s. Diane Iradukunda i s. Triphonie Musabyemariya, dołączyły do Sióstr w Tanzanii na miesięczny program formacyjny przygotowujący do wiecznej profesji. Później Siostry przeżywały rekolekcje ignacjańskie w Keshero, pod kierunkiem ks. Jerzego Kożucha SAC.

▪ 8 września s. Cecile Bimenyimana i s. Angeline Kambugu uczestniczyły w obchodach jubileuszu 100-lecia życia konsekrowanego w Rwandzie. Uroczystości odbyły się w parafii Save, diecezji Butare, we wspólnocie Sióstr Benebikira, które świętowały także dzień powstania Zgromadzenia. Obchody zgromadziły księży biskupów, kapłanów, osoby zakonne oraz wiernych świeckich.                          

Pamiętajmy o naszych zmarłych Siostrach

S.M. Martyna Gumul   * 12.02.1928  † 10.09.2019  Polska

S.M. Estera Stachnik  * 14.09.1930  † 20.09.2019  Polska

 

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)