Licznik odwiedzin

17440783
Od 2011 roku
17440783

Lipiec/Sierpień 2019

Rzym

▪„Posłuszeństwo Bogu jest kluczem życia chrześcijańskiego” – powiedział podczas ostatniej wakacyjnej audiencji środowej papież Franciszek. „Posłuszeństwo Bogu oznacza słuchanie i działanie w Jego Imieniu. I to jest wielka chrześcijańska odpowiedź”. Niech te słowa Ojca świętego motywują nas do uważnego słuchania Boga oraz do pozostawania Mu wiernym we wszystkim co robimy i mówimy. Starajmy się służyć naszym braciom i siostrom oraz prośmy Ducha Świętego o wewnętrzną siłę, wynikającą z faktu, że Pan jest zawsze po naszej stronie.

▪ W dn. od 15 lipca do 10 sierpnia Siostry Apostolstwa Katolickiego (CSAC, Pallotynki Rzymskie) przezywały XXVI Kapitułę Generalną pod hasłem: Z Wieczernika do świata: Przemienione przez Jezusa, „nowe wino”, odpowiadamy na wezwanie Kościoła, tworząc „nowe bukłaki”, wzrastając w braterskich relacjach i proroczym świadectwie. Jednym z ważniejszych wydarzeń Kapituły były wybory nowego Zarządu Generalnego. W obradach wzięły czynny udział również nasze Siostry. Siostra Izabela Świerad – przełożona generalna, przedłożyła Siostrom historię naszych dwóch siostrzanych Zgromadzeń. Prezentacja archiwalnych fotografii przywołała wiele miłych wspomnień ze wspólnych spotkań na przestrzeni lat oraz pozwoliła spojrzeć na początek naszych wspólnot. Siostra przedstawiła także dotychczasową drogę procesu ku zjednoczeniu. S. Anna Małdrzykowska – radna generalna, wystąpiła z prelekcją ZAK – moja miłość, która wpisała się w dzień poświęcony refleksji nad Zjednoczeniem.

 ▪ W dn. 17-20 sierpnia w domu generalnym Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC, Pallotynki Rzymskie) odbyło się II spotkanie Komisji ds. Zjednoczenia Most Jedności. W skład Komisji wchodzą dwie przełożone generalne oraz trzy Siostry z każdego Zgromadzenia. Członkinie Komisji podjęły refleksję nad kolejnymi konkretnymi krokami, które będą wyznaczały najbliższą wspólną przyszłość. W niedzielne popołudnie Siostry, podążając śladami św. W. Pallottiego, odwiedziły Frascati, gdzie odprawił Mszę św. prymicyjną oraz Velletri, gdzie spotkały się ze wspólnotą drugiej Pia Casa di Carita.

Niemcy

▪ W dniach 3-7 lipca w Paderborn odbył się festiwal katolickich chórów dziecięcych i młodzieżowych, w którym wzięło udział kilka tysięcy młodych śpiewaków. Chórowi dziewczęcemu z katedry w Limburgu towarzyszyła s. Astrid Meinert, przełożona prowincjalna.

▪ 8 lipca 8 naszych Sióstr wraz z s. Gertrud Meiser, przełożoną wspólnoty w Limburgu, uczestniczyło wraz z innymi osobami konsekrowanymi w uroczystych Nieszporach w katedrze w Limburgu. Spotkanie zostało przygotowane przez “Siostry katedralne”.

▪ 13 sierpnia Pan Bruno Schneider odwiedził naszą wspólnotę w Limburgu uczestnicząc w kolacji i nieszporach. Razem z rodziną Kolping z Obererbach / Westerwald Pan Bruno organizuje transporty pomocnicze do Rumunii. Nasza Prowincja jest także zaangażowana w pomoc, więc organizatorzy pragnęli poznać nas bliżej. Dzięki temu miałyśmy okazje z pierwszej ręki usłyszeć o ciekawych projektach w Rumunii.

▪ 15 sierpnia celebrowałyśmy jubileusze profesji: w Limburgu s. Dorothee Reiss świętowała 70 lecie, w Refrath s. Dominica Rose 65 lecie, s. Hildturd Steiner i s. Lucilla Wohlfahrt 60 lecie ślubów zakonnych. W Limburgu Marienborn uroczystą Eucharystię wraz z homilią sprawował ks. Wolfgang Weiss SAC. W Refrath natomiast Ksiądz proboszcz Johannes Wischermann.

Anglia/Tanzania

▪ W lipcu wspólnotę Międzynarodowego Nowicjatu w Poli Singisi, w Arusha odwiedziła s. Monika Cecot z Polskiej Prowincji. Siostra prowadziła przez cały miesiąc zajęcia dla Sióstr nowicjuszek i juniorystek na temat dzieła i osoby św. W. Pallottiego oraz na temat charyzmatu. S. Monika przygotowała dla nich także dzień skupienia. W sierpniu natomiast wykłady w nowicjacie poprowadziła s. Liberata Niyongira, radana generalna. Siostra mówiła na temat ZAK oraz roli Statutu.  

▪13 lipca Siostry w Zambii wraz ks. Tommy Luckos SAC, uczestniczyły we Mszy św.  podczas której, JE ks. Arcybiskup Gianfrano Gallone przejął obowiązki nuncjusza apostolskiego w Zambii i Malawii. Podczas uroczystości zaprezentowano także na specjalnych banerach hasła roku duszpasterskiego odnoszące się do chrztu, posłania i głoszenia Dobrej Nowiny.

▪ 12 sierpnia Siostry ze wspólnoty z  Leadership i Polisingisi oraz siostry nowicjuszki przygotowały Mszę św. dla osób chorych na HIV. Liturgii przewodniczył ks. Allan Bukenye SAC. Celem była wspólna modlitwa oraz wsparcie dotkniętych wirusem.

▪ 20 sierpnia wspólnoty w Anglii świętowały w Macclesfield jubileusz 70 profesji s. Hedwig Kaiser oraz 50 lecia s. Mary McNulty. Uroczysta Mszę św. sprawował ks. Joe MC Loughlin SAC, z Irlandii, który pracował w parafii w Makiungu w Tanzanii, gdzie Siostry otworzyły w 1990 r. misję. Do uroczystości dołączyła rodzina Sióstr, parafianie oraz personel domu dla osób starszych. Na pamiątkę tego specjalnego wydarzenia posadzono na trawniku prze domem dwa drzewa japońskiej wiśni.  

 Polska

▪ W dniach od 15 do 23 lipca br w Trokielach w Sanktuarium Matki Bożej Nawiedzenia Naszych Rodzin. rekolekcje dla młodzieży z Woronowa poprowadziła s. Natallia Dremo SAC i ks. Eugeniusz Ejsmont SAC. W związku z ogłoszonym „Rokiem Rodziny” tematem wiodącym była prawdziwa wierząca chrześcijańska rodzina. Młodzież poprzez konferencje, medytację Ewangelii z dnia, Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu oraz pracę w grupach rozważała temat Rodziny w różnych aspektach. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami i przemyśleniami - jak z Bożą pomocą zbudować silną, wierzącą i szczęśliwą rodzinę.

▪ 16.07.2019 r. w czasie Eucharystii, na zakończenie rekolekcji w domu nowicjatu w Gnieźnie, uroczyście obchodziły 25 rocznicę pierwszej profesji Siostry: S. M. Magdalena Szymczak, S. M. Anita Łuka,S. M. Irmina Butowska, S. M. Mirosława Jędrzejewska i S. M. Łucja Dziech, do tego rocznika należy również S. M. Danuta Przybyłek, która obecnie jest członkinią Amerykańskiej Prowincji. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz. Krzysztof Biernat SAC, który przez wygłoszone rekolekcje przygotował siostry do tego pięknego wydarzenia. Razem z Siostrami Jubilatkami wdzięczność Bogu wyrażały Siostry z Zarządu na czele z S. Iwoną Nadziejko, przełożoną prowincjalną, siostry rekolektantki, siostry z różnych wspólnot oraz zaproszeni goście. Po liturgii wszyscy zebrali się na holu, aby przekazać Siostrom Jubilatkom serdeczne słowa życzeń oraz przygotowane prezenty. Po życzeniach wszyscy uczestnicy uroczystości jubileuszowej przeszli do refektarza na radosne świętowanie przy wspólnym stole.

▪  Dnia 4 sierpnia br. w domu zakonnym w Gdańsku wielbiliśmy Trójjedynego Boga za dar 50. lat konsekracji S.Zofii Chołubiec SAC. Razem z Siostrą dziękowaliśmy Bogu za łaskę powołania i życia w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Jubileusz poprzedziły tygodniowe rekolekcje wygłoszone przez Ks. Krzysztofa Biernata SAC. W uroczystej Eucharystii wzięła udział S. Iwona Nadziejko, przełożona prowincjalna i dwie Siostry z Zarządu ponadto obecne były siostry rekolektantki oraz rodzina i zaproszeni goście S. Zofii. Po Mszy świętej wszyscy jej uczestnicy złożyli Siostrze Jubilatce gratulacje i wręczyli upominki. Następnie wszyscy udali się do refektarza na uroczysty obiad i dalsze świętowanie.

USA

▪ W lipcu nasza prowincja przeżywała wizytację generalną, którą przeprowadził s. Izabela Świerad, przełożona generalna. Siostra odwiedziła wszystkie wspólnoty, spotkała się z każdą siostrą oraz dyrektorami szpitali, domu rekolekcyjnego i szkoły. /więcej na stronie internetowej/

▪ w dniach 16-17 sierpnia odbyło się doroczne spotkanie St. Mary’s School, szkoły pielęgniarskiej. W tym roku szkoła obchodziła 93 lecie istnienia (1926-2019). Podczas spotkania s. Mary Grace Barile, przełożona prowincjalna wygłosiła okolicznościowe przemówienie.

▪ 18 sierpnia wspólnota w Huntington świętowała podczas uroczystej Mszy św. i obiadu uroczystości jubileuszowe: s. Joanny Obrochta 65 lecie profesji i s. Marian Ruth Creamer 60 lecie. Tydzień później obchodziłyśmy także 95 urodziny s. Annette Crnkovich i 85 urodziny s. Elizabeth Monsanto.

▪ 24 lipca Zarząd Prowincjalny spotkał się we wspólnocie w Laurel  na dwudniowych obradach z s. Izabelą Świerad, przełożoną generalną i s. Josephiną D’Souza, wikarią generalną, która wracała z wizytacji w Belize. Wspólnie świętowałyśmy także jubileusz 25 lecia profesji s. Danuty Przybyłek. Uroczystą Eucharystię sprawował ks. Anthony, proboszcz naszej parafii. S. Josephina została kilka dni w Laurel.

▪ 22 sierpnia odbyła się Msza św. inaugurująca instalację nowego biskupa w diecezji Wheelin-Charleston. JE Ks. Biskup Marek E. Brennanna jest 9 biskupem tejże diecezji. Wcześniej posługę pasterską podejmował w diecezji waszyngtońskiej. S. Mary Grace Barile i s. Mary Terence Wall miały okazje osobiście poznać nowego biskupa.

Belize

▪ Od 29 czerwca do 22 lipca nasza prowincja przeżywała wizytację generalną, którą przeprowadziła s. Josephina D’Souza, wikaria generalna. Siostra odwiedziła każdą wspólnotę oraz była obecna na Kapitule Prowincjalnej.

▪ Budowa naszego nowego domu posuwa się do przodu. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom, szczególnie siostrom z innych Prowincji za ich pomoc, modlitwę i wsparcie.

Afryka Południowa

▪ W lipcu w naszym Domu św. Józefa gościłyśmy przez dwa tygodnie seminarzystów z drogi neokatechumenalnej, którzy w ramach posłania pomagali chorym dzieciom. Na zakończenie napisali: To był piękny czas. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy spędzić go z wami. To doświadczenie poniesiemy przez całe nasze życie. Bracia: Kevin, Reuben, Diego i Emmanuel. Po raz kolejny także Dom św. Józefa uruchomił Happy Nappy Drive, który spełnia potrzeby naszych dzieci.

▪ 14 sierpnia odeszła do wieczności s. Mary Virginia Fredericks. Uroczystą Eucharystię, podczas której pożegnaliśmy Siostrę sprawowało 9 kapłanów na czele z nowo mianowanym biskupem pomocniczym naszej diecezji. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła także rodzina śp. s. Mary Virginii oraz przyjaciele. Brakuje nam Siostry w naszej wspólnocie!

▪ 25 sierpnia uczestniczyłyśmy w święceniach biskupich ks. Sylvestro Davida OMI, który został jednocześnie mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji w Kapsztadzie. W uroczystości wzięło udział wielu biskupów, kapłanów i zakonników oraz rodzina i przyjaciele ks. Sylvestro. Nowy ksiądz biskup został także kapelanem naszej wspólnoty w Pinelands.

Szwajcaria

▪ Na zaproszenie s. Ivete Garlet CSAC, przełożonej generalnej, s. Maria  Dörig SAC uczestniczyła  w jednodniowej sesji XXVI Kapituły Generalnej Sióstr Apostolstwa Katolickiego. Spotkanie z Siostrami było ubogacającym przeżyciem i doświadczeniem siostrzanej jedności.

Indie

▪ 3 sierpnia w domu studiów Vidya Deepti Pallotti Study House w Bangalore odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna dla wszystkich uczniów różnych wyznań, której przewodniczył ks. Emanuel CMI. W tym czasie łaski, ks. Emanuel zaprosił wszystkich do dokonywania właściwych wyborów, które przyniosą obfite owoce. Wieczorem odbył się program kulturalny, w którym uczestniczyła s. Helen Lourdusamy, przełożona prowincjalna. Koncert odbył się pod kierunkiem Warden S. Koxhu Rani i asystentki s. Emeldy Sorgen.

▪ 11 sierpnia s. Angela Devi, s. Jacquine Susai i s. Japamala Francis świętowały jubileusz 25 lecia ślubów zakonnych. Uroczystość odbyła się w domu prowincjalnym w Bangalore. Świętowano pod hasłem: Wdzięczne za Twoje cudowne czyny i miłosierdzie. Eucharystię wraz z wieloma kałanami sprawował JE Ks. Biskup Franciszek z archidiecezji w Bangalore. Siostry jubilatki były otoczone wspólnotą sióstr, krewnych i przyjaciół.

Rwanda

▪ w dniach 16-20 lipca w Keshero/ DR. Kongo siostry juniorystki uczestniczyły wraz z seminarzystami pallotyńskimi w sesji formacyjnej Osobowość osoby konsekrowanej. Spotkanie poprowadził ks. Jean de Dieu Kambale SAC.

▪ W dniach 24-28 lipca diecezja Gikongoro zorganizowała Narodowe Forum Młodych, w którym wzięło udział ok. 4 tys. młodych ludzi ze wszystkich diecezji Rwandy. Nasze Siostry ze wspólnoty w Kibeho towarzyszyły młodym ludziom oraz wygłosiły konferencję o powołaniu do życia konsekrowanego.

▪ 15 sierpnia wiele naszych Sióstr dołączyło do pielgrzymów udających się do Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho. Uroczystą Eucharystię sprawował w koncelebrze licznie zgromadzonych biskupów i kapłanów, JE Ks. Biskup Celestin Hakizimana.

▪ 17 sierpnia we wspólnocie w Ruhango obchodziłyśmy święto dzieci objętych Adopcją Serca. Spotkanie wypełniły: wspólna modlitwa, konferencja dla świeckich członków ZAK Życie św. Matki Teresy z Kalkuty, Msza św. w intencji dobrodziejów z Polski, którą sprawował ks. Janvier Gasore SAC, proboszcz oraz program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów.

Módlmy się za nasze Zmarłe Siostry

Sr. Helena  Szaniawska  * 04.07.1934  † 22.07.2019  Polska

Sr. Maria Kämpfer * 07.08.1926  † 08.08.2019  Niemcy

Sr. Mary Virginia Fredericks  * 25.09.1928  † 14.08.2019  Afryka Płd.

Sr. Mary Antonio Reneau  * 04.02.1930  † 19.08.2019  USA

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)