Licznik odwiedzin

17445638
Od 2011 roku
17445638

Styczeń 2019

Rzym

▪ Papież Franciszek wyznaczył liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity przypadające co roku 8 lutego, Światowym Dniem Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Dla zwiększenia świadomości skali zjawiska została nawiązana współpraca pomiędzy Papieską Radą ds. Sprawiedliwości i Pokoju oraz Międzynarodową Konferencją Przełożonych Generalnych Żeńskich Zgromadzeń (UISG). Tegoroczny dzień modlitwy i refleksji odbył się w kościele pw. św. Antoniego w Rzymie pod hasłem Razem przeciwko handlowi ludźmi. Spotkanie cieszyło się zaskakującą frekwencją.

▪ W pierwszym tygodniu lutego 2019 r. w naszym domu generalnym odbyło się spotkanie Komisji Misyjnej. Po spotkaniu Komisji S. Josephina D’Souza, wikaria generalna i s. Maria Landsberger wyjechały do Brazylii na wizytację.

▪ 23 lutego w domu generalnym odbyło się spotkanie stowarzyszenia księży, braci i sióstr pracujących w zarządach generalnych w Rzymie pochodzących z Afryki i Madagaskaru (AMSG). S. Honorata i s. Liberata są członkiniami stowarzyszenia.

Niemcy

▪ 2 lutego, 12 sióstr ze wspólnoty z Limburga odpowiedziały na zaproszenie i dołączyły do wspólnego świętowania z księżmi i braćmi pallotynami. Następnie wszyscy spotkali się na wspólnej modlitwie, którą poprowadziła s. Gertrud Meiser.

▪ Kościół w Niemczech zmaga się, podobnie jak w innych krajach, z problemem nadużyć moralnych. Siostra Helga Weidemann, przełożona prowincjalna, od wielu już lat jest członkinią zespołu doradców powołanych przez biskupa diecezji w Limburgu.

▪ Prowincja rozpoczęła intensywne przygotowania do Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się w dwóch sesjach: w marcu i w maju, podczas których odbędą się wybory do nowej rady prowincjalnej. Po 12 latach s. Helga zakończy swoją kadencją przełożonej prowincjalnej.

Tanzania/Zambia

▪ Siostra Juliana P. Qaresi, która przez ostatnie cztery była dyrektorem szkoły średniej im. Św. Leona w archidiecezji Tabora w Tanzanii, została mianowana dyrektorem nowej szkoły średniej im. Elżbiety Sanny wśród plemienia Masajów w Magogo w diecezji Morogoro. Dyrektorką w Tabora została natomiast s. Martha Lohi. Ksiądz Biskup Paul Ruzoka wyraził wdzięczność za dotychczasową posługę s. Juliany i z radością powitał nową siostrę dyrektor. Wyraził także wdzięczność za piękne apostolstwo, jakie siostry podejmują w diecezji.

▪ Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w diecezji Lusaka w Zambii obfitował w szereg uroczystych celebracji i ciekawych inicjatyw. Każde Zgromadzenie, w ramach promocji powołań,  zostało zaproszone do zaprezentowania swojej misji i charyzmatu. Nasze Siostry we współpracy z księżmi pallotynami przygotowały baner przedstawiający osobę i dzieło św. Wincentego Pallottiego.

▪ Minął już rok, od momentu otwarcia stacji ośrodka zdrowia w Westwood, którym zarządza s. Sesilia Kimario. Ośrodek cieszy się dużym uznaniem, o czym świadczy choćby liczba pacjentów, która na dzień dzisiejszy wzrosła do ponad 20 tysięcy, nie licząc dzieci poniżej piątego roku życia i kobiet w stanie błogosławionym, które otrzymują także opiekę przedporodową.

USA

▪ Siostry ze wspólnoty w Laurel wzięły udział w odbywających się w parafii rekolekcjach Życie w Duchu. Rekolekcje mają charakter cyklicznych spotkań przeznaczonych na modlitwę, konferencje i braterskie dzielenie się doświadczeniem wiary. Wspólnota w Laurel powitała także dwie nowe siostry z Indii, które dołączyły do Prowincji Królowej Apostołów w USA. Siostra Sahaya Mary Ambrose z wykształcenia jest nauczycielką, a s. Amutha Motcha Mary jest pielęgniarką. Stół we wspólnocie w Laurel pomieścił wszystkie Siostry i jeszcze jedno miejsce zostało wolne. Nowym Siostrom życzymy Bożego Błogosławieństwa w nowej misji, w nowej Prowincji i nowym kraju.

▪ 1 lutego z inicjatywy s. Mary Grace Barile, odbyło się coroczne spotkanie, które służy pogłębieniu świadomości zagrożeń chorobami serca oraz gromadzeniu środków finansowych na promowaniu zdrowego stylu życia. Partnerami spotkania są amerykańskie stowarzyszenie kardiologiczne (AHA) oraz lokalne instytucje, jak np. Regionalne Centrum Serca Maryi. W spotkaniu wzięły udział także s. Mary Terence Wall i s. Joanne Obrochta. W tym roku minęło 40 lat od pierwszej operacji na otwartym sercu w szpitalu w Huntington.

 ▪ S. Francesca Lowis z Buckhannon przygotowała 11 lutego w szpitalu św. Józefa Światowy Dzień Chorego. Podczas modlitwy pracownicy zostali namaszczeni i posłani ze słowami Idźcie w Imieniu Jezusa. Siostra Francesca jest dyrektorem sekcji odpowiedzialnej za posługę duszpasterską w szpitalu oraz wiceprzewodniczącą zespołu czuwającego nad wierną realizacją misji szpitala. Dzięki temu siostra podejmuje twórczą współpracę z personelem szpitala, lekarzami, wolontariuszami, pacjentami i ich rodzinami.

Belize

▪ 2 lutego nasz wspólnota odnowiła śluby zakonne podczas Mszy św. w kościele pw. św. Marcina. Świadkami tego wydarzenia byli licznie zgromadzeni parafianie.

▪ Nie ustajemy w pozyskiwaniu funduszy na nasz nowy dom zakonny. W akcję przyłączyła się społeczność naszej szkoły średniej przygotowując wyroby własne i produkty wykonywane ręcznie. W tym projekcie wsparła nas także zaprzyjaźniona rodzina Dion z Kanady, która odwiedza nas co roku w ramach wolontariatu. Państwo Dion ofiarowali 3 tys. dolarów oraz pomogli nam przygotować stoiska na kiermasz.

▪ Siostra Consuelo, s. Josephina i s. Benedicta wzięły udział w modlitwie dziękczynienia za dar zdrowia Pani Shirley Mahung, która jest zaangażowana w życie społeczno-polityczne w Punta Gorda i zawsze można liczyć na jej pomoc i wsparcie. Pani Shirley walczyła z nowotworem.

Afryka Południowa

▪ 2 lutego wszystkie osoby konsekrowane pochodzące z Niemiec i posługujące w diecezji Kapsztadzkiej zgromadziły się w naszej kaplicy w Pinelands na wspólnej celebracji uroczystej Mszy św., którą sprawował ks. Charles Prince. Po wspólnej modlitwie miała miejsce braterska agapa.

▪ Siostra Promila Kiro wzięła udział w spotkaniu młodzieży w parafii pw. Chrystusa Króla w Pineland. Spotkanie było poświęcone roli rodziców w przekazywaniu wiary swoim dzieciom.

▪ Siostra Adolphina Kilu, s. Elizabeth Hartnik, s. Margaret McFarlane i s. Prescilla Rego uczestniczyło w corocznym spotkaniu dla sióstr i kobiet świeckich, które odbyło się w domu prowincjalnym sióstr Świętego Krzyża. Spotkanie zgromadziło 60 uczestniczek. Mszę św. sprawował JE Ks. Arcybiskup Stephen Brislin a archidiecezji w Kapsztadzie. Ksiądz Biskup podzieli się także informacjami z ostatniego posiedzenia parlamentu, podczas którego prezydent RPA Cyryl Ramaphosy skierował odezwę do narodu. Po raz pierwszy w historii na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele Kościoła Katolickiego.

▪ 17 lutego, w liturgiczne wspomnienie bł. Elżbiety Sanny, odeszła do domu Ojca, w wieku 102 lat s. Othmara. Msza św. żałobna odbyła się 21 lutego w kaplicy pw. św. Józefa w Montanie, gdzie śp. s. Othmara pracowała przez większość swojego życia jako pielęgniarka z dziećmi przewlekle chorymi. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli dawni, już dorośli pacjenci s. Othmary. Dołożyli wszelkich starań, by pomimo niepełnosprawności, móc towarzyszyć Siostrze i Matce – jak ją nazywali, w ostatniej ziemskiej drodze.

Polska/Kamerun

▪ W dniach 24-27 stycznia 2019 r. w Zakopanem odbyły się rekolekcje dla młodzieży pod hasłem: Góry moich wzlotów i upadków. Rekolekcje poprowadziła Siostra Grażyna Powierża SAC. Uczestnicy rekolekcji wzięli udział w Uroczystości Patronalnej św. Wincentego Pallottiego w Kościele MB Fatimskiej na Krzeptówkach. Program dnia obejmował: Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę brewiarzową, spotkanie tematyczne, wspólne posiłki, wyprawy w góry, rozmowy i czas na refleksję. Dni rekolekcji minęły szybko, młodzi żegnając gościnny dom sióstr pallotynek stwierdzili jednomyślnie, że czas spędzony w takim gronie i miejscu  był czasem, który zaowocuje dobrem w ich życiu.

▪ Na zaproszenie Siostry Weroniki Sakowskiej SAC, Przełożonej Delegatury w Kamerunie, w dniach od 14 lutego do 1 marca przebywały: Siostra Prowincjalna Iwona Nadziejko SAC oraz s. Ludwika Jastrzębska SAC, referentka misyjna. W czasie wizyty Siostry odwiedziły wszystkie wspólnoty znajdujące się na terenie Kamerunu, aby „bardziej z bliska” doświadczyć aktualnego życia i problemów Sióstr pracujących w tym pięknym kraju.

Rwanda/Kongo

▪ 2 lutego w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego został oficjalnie otwarty Rok Jubileuszowy w Rwandzie poświęcony życiu konsekrowanemu. Przyczynkiem jest rocznica upamiętniająca pierwszą osobę konsekrowaną z kraju „siedmiu wzgórz”, która przyjęła konsekrację zakonną w 1919 r. Z tej racji osoby konsekrowane zgromadziły się w sanktuarium Matki Bożej w Kibeho na uroczystych obchodach. Złożyły się na nie konferencja na temat historii życia zakonnego w Rwandzie oraz uroczysta Msza św. sprawowana przez JE Ks. Biskupa Celestina Hakizimana z diecezji Gikongoro i przewodniczącego Konferencji Episkopatu.

▪ Nasze siostry uczestniczyły w sympozjum na temat ważności i aktualności encykliki Humane Vite, w 50. rocznicę jej powstania. Konferencja odbyła się w Kabuga i zgromadziła prelegentów z Rzymu, Francji i USA.

▪ S. Bellancila Mukandahiro, przełożona regionalna, i s. Angeline Kambugu, wikaria, wzięły udział w roli obserwatorów w II Kapitule Prowincjalnej księży pallotynów, które odbyło się w Keshero-Kongo.

▪ Naszą wspólnotę w Masaka odwiedzili specjalni goście z Rzymu: Panie Lucia i Marta Carboni, które są członkiniami ZAK oraz naszymi dobrodziejami. Panie Carboni przyjechały do Rwandy z ks. Romualdo Uzabumwana SAC, radnym generalnym.

Indie

▪ JE Ks. Arcybiskup Filipe Neri Ferrao odprawił Mszę św. dziękczynną w odremontowanym kościele parafialnym pw. św. Kajetana w Assagao. Uroczystość uświetnił program kulturalny przygotowany przez nasze postulantki i nowicjuszki, prezentujący taniec modlitewny. Siostry nowicjuszki wzięły także udział w jednodniowej sesji formacyjnej dla nowicjatów różnych Zgromadzeń na temat Formacja do przemiany, którą poprowadził ks. Sunoj OP.

▪ 27 lutego s. Helen Lourdusamy, przełożona prowincjalna, poprowadziła uroczyste nabożeństwo posłania s. Amuthy Motocha Mary i s. Sahay Mary Ambrose do Prowincji Królowej Apostołów w USA. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu przełożona prowincjalna zaznaczyła, że w centrum życia i nowego apostolstwa sióstr musi być Jezus Apostoł Ojca Przedwiecznego.

▪.Siostry i uczennice średniej szkoły pw. św. W. Pallottiego odbyły pierwszą przejażdżkę nowym szkolnym autobusem przekazanym przez diecezję w Limburgu w Niemczech. Z całego serca dziękujemy naszym siostrom z Prowincji Niemieckiej za wsparcie i pomoc.

▪ 24 lutego nasz hostel dla młodych dziewcząt w Bangalore świętował 15 lat istnienia. Dziękujemy Bogu za wszystkie łaski, jakimi błogosławi to dzieło, zespół kierowniczy i uczennice, dla których to miejsce jest drugim domem.

Pamiętajmy o naszych zmarłych Siostrach

Sr. Othmara Metzeger SAC  * 07.07.1917  †17.02.2019 Afryka Południowa

Sr. Pallotta  Biermann  SAC   *  09.01.1927  †24.02.2019  Niemcy

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)