Licznik odwiedzin

17445715
Od 2011 roku
17445715

Styczeń 2019

Rzym

▪ Na początku Nowego Roku, w związku z setną rocznicą promulgacji listu apostolskiego Maximum Illud, Benedykta XV, papież Franciszek ogłosił miesiąc październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Ma on bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa. Jego mottem są słowa: Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie.

▪ Zgodnie z wieloletnią tradycją w Święto Objawienia Pańskiego wspólnoty Zarządu Generalnego i Prokury, w jedności z zaproszonymi gośćmi: z księżmi pallotynami, salwatorianami, świeckimi członkami ZAK, z przewodniczącą GRK ZAK panią Donatellą Acerbi oraz naszymi dobrodziejami, zgromadziły się na wspólnej modlitwie i rekreacji. Odbyło się uroczyste błogosławieństwo naszych domów, wspólne nieszpory i śpiew kolęd w różnych językach. Jak co roku nad całością czuwał ks. Jarosław Rochowiak SDB. Uwieńczeniem wieczoru była agapa.

▪ Duch Zjednoczenia, pallotyński charyzmat i pragnienie spotkania św. W. Pallottiego w życiu i misji siostrzanych zgromadzeń pallotyńskich z różnych części świata było inspiracją zorganizowania spotkania dla wyższych przełożonych tychże wspólnot. Spotkanie zainicjowały przełożone generalne: s. Izabela Świerad SAC I s. Ivete Garlet CSAC. Siostry zaprosiły sześć przełożonych generalnych
z następujących zgromadzeń: Siostry św. Hildegardy Apostolstwa Katolickiego (Niemcy), Siostry św. Teresy Apostolstwa Katolickiego (Niemcy), Siostry Eucharystki św. Wincentego Pallottiego (Włochy), Siostry Matki Pięknej Miłości (Afryka Płd.) i Siostry Wieczernika Najświętszego Serca Pana Jezusa (Indie). Na spotkanie nie dotarła przełożona generalna Instytutu Maryi Apostolstwa Katolickiego z Boliwii. Program obejmował spotkania konferencyjne, wędrówkę śladami św. W. Pallottiego, a także uczestnictwo wraz z całą rodziną pallotyńską w celebracjach triduum i uroczystości Założyciela w kościele San Salwatore in Onda. Spotkanie odbyło się w naszym domu generalnym (więcej szczegółów na stronie internetowej).

▪ Tegoroczne triduum przed Uroczystością św. W. Pallottiego zostało opatrzone hasłem Święty Wincenty Pallotti: święty bez granic. W kościele San Salvatore in Onda, rodzina pallotyńska gromadziła się każdego dnia na adoracji Najświętszego Sakramentu, nieszporach i Mszy św. Każdy dzień odkrywał jeden z różnych aspektów świętości naszego Założyciela. 19 stycznia Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Fabio Ciardi OMI, prof. Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego „Claretianum”. Ojciec Ciardi pogłębił temat dnia: Święty Wincenty Pallotti: apostoł mistyk. Msza św. sprawowana w drugi dzień triduum  była animowana przez studentów Papieskiego Kolegium Urbanianum „Propaganda Fide”. Przewodniczył jej i słowo Boże wygłosił ks. Albin Bukuru, Vice-rektor Kolegium. Temat dnia ukazywał Świętego Wincentego Pallottiego; misjonarza bez granic. Temat ostatniego dnia triduum  Święty Wincenty Pallotti; prorok duchowości komunii, podjął ks. Józef Lasak SAC, vice-generał. 22 stycznia temat dnia brzmiał: Święty Wincenty Pallotti: apostoł uważny na wołanie miasta.  Uroczystą Mszę św. sprawował JE Ks. Arcybiskup Piero Coccia, ordynariusz Pesaro.

▪ Na początku stycznia s. Izabela Świerad uczestniczyła w spotkaniu przełożonych generalnych, zorganizowanym przez Międzynarodową Konferencję Przełożonych Generalnych w Rzymie (UISG). Mottem spotkania były słowa: Proroctwo świętości w życiu zakonnym dzisiaj. Następnie s. Izabela, s. Josephina D’Souza, s. Mary McNulty i s. Marie Claire Mukeshimana wzięły udział w 10-dniowym warsztacie Zaangażowanie naszej różnorodności poprzez inkulturację. Spotkanie odbyło się w siedzibie UISG.

Niemcy

▪ 22 stycznia w Uroczystość św. W. Pallottiego, wraz z siostrami z Refrath i Monachium  świętowałyśmy w Limburgu złoty jubileusz profesji s. Vianne Kim. W wieczornej modlitwie w wigilię uroczystości s. Helga Weidemann, przełożona prowincjalna, wraz z całą wspólnotą złożyły s. Vianne najlepsze życzenia. Podczas Mszy św. s. Gertrud Meiner, przełożona wspólnoty w Limburgu, przedstawiła krótka biografię jubilatki. Warto zaznaczyć, że na stole nie zabrakło także koreańskich smaków. S. Vianne życzymy Bożego błogosławieństwa!

Tanzania

▪ Na początku Nowego Roku dziesięć aspirantek rozpoczęło kandydaturę, dwanaście sióstr juniorystek ponowiło profesję, a dwanaście sióstr nowicjuszek zostało posłanych do wspólnot w Tanzanii i Rwandzie na praktyki apostolskie.

▪ Każda wspólnota świętowała Uroczystość św. W. Pallottiego. Siostry z Siuyu przeżywały celebrację razem ze świeckimi członkami ZAK oraz z ks. Tomem Ryanem SAC i niepełnosprawnymi dziećmi z Centrum Rehabilitacyjnego. Mszy św. przewodniczył ks. John Makabe SAC, proboszcz parafii, koncelebrowali ks. Tom oraz ks. Stephen Mulli SAC. Podczas uroczystości nasze postulantki, siostry oraz świeccy wystawili krótką sztukę o życiu naszego Założyciela.

USA

▪ W styczniu wspólnota Sióstr w Laurel uczestniczyła w pogrzebie ks. Joe Kuchar SAC. Raz w tygodniu ks. Joe sprawował Eucharystię dla naszej wspólnoty.

▪ 18 stycznia, s. Karen,  s. Stella i s. Danuta wraz z uczniami naszej szkoły i parafianami wzięły udział w 46 Marszu dla Życia w Waszyngtonie. Marsz odbywa się każdego roku i gromadzi tysiące ludzi protestujących przeciwko aborcji.

 ▪ S. Francesca Lowis z Buckhannon otrzymała na Facebooku wiadomość od jednej pani z Connecticut, że jej babcia, Lucy Pallotti, była spokrewniona ze św. W. Pallottiego. Lucy Pallotti napisała, że opowieści o Wincentym Pallotti opowiadano jej przez całe życie. Jako historyk rodziny zgromadziła informacje na temat włoskich imigrantów z rodziny jej babki. Lucy Pallotti była zaproszona i uczestniczyła w beatyfikacji  i kanonizacji Wincentego Pallotiego.

Afryka Południowa

▪ Po pięciotygodniowych praktykach apostolskich dwóch braci pallotynów wróciło do domu formacyjnego w Kwazulu Natal. Ich pobyt w naszym domu św. Józefa był bardzo cennym czasem, szczególnie dla naszych dzieci, którym bracia poświęcali wiele uwagi i troski, karmiąc najmłodszych, organizując zabawę oraz udzielając lekcji katechizmu.

▪ W ramach przygotowań do Uroczystości św. W. Pallottiego wszystkie siostry zjednoczyły się na 9 dniowej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Księża pallotyni oraz nasz ksiądz kapelan w Pinelands przygotowali dla nas krótkie konferencje na temat naszego Założyciela.

▪ 22 stycznia uroczysta Eucharystia ku czci św. W. Pallottiego była celebrowana przez sześciu kapłanów. W świętowaniu nie zabrakło naszych przyjaciół i dobrodziejów.  

Polska/Kamerun

▪ W Uroczystość Św. Wincentego Pallottiego, w Gnieźnie, podczas jutrzni, której przewodniczył ks. Mariusz Wieczorkiewicz siostry nowicjuszki przyjęły z rąk Siostry Prowincjalnej Iwony Nadziejko strój zakonny. Po liturgii godzin rozpoczęła się Eucharystia, w której dziękowaliśmy za życie i dzieło Świętego Pallottiego.

▪ W dniach 3-5 stycznia 2019 w Centrum Jana XXIII w  Yaoundé w Kamerunie odbyło się spotkanie Sióstr po wiecznej profesji z Delegatury im. Św. Jana Pawła II. Spotkanie rozpoczęło się wieczorem wspólnymi nieszporami i kolacją. Na spotkanie przybyło 15 sióstr misjonarek. S. Weronika Sakowska SAC, przełożona delegatury przywitała siostry i wyraziła radość z obecności każdej siostry. Tematem przewodnim spotkania było pytanie: Jak pomagać biednym, gdy czasy i okoliczności zmieniają się? W piątek osobą zaproszoną był Ks. Aloys Essono SAC, który wygłosił konferencję i odprawił Mszę św. Temat konferencji brzmiał: „Młode wino w nowych bukłakach”. W swoim wystąpieniu ksiądz wyjaśniał co to znaczy „zabiegać o nowość” życia konsekrowanego oraz zauważył, że do nowego życia potrzebne jest „otwarcie się na wyzwania" W sobotę 5 stycznia mszę świętą, celebrował ks. Joseph Jules Nkodo Regionał Regii Kameruńskiej. Tego dnia miały miejsce wystąpienia kilku sióstr, s. Nadege, juniorystka podzieliła się przeżyciami ze spotkania sióstr juniorystek w Rzymie. S.Anna Kot opowiedziała o doświadczeniach związanych z pobytem w Tanzanii w nowicjacie międzynarodowym, o bogactwie kulturowym, różnorodności i pięknie. S. Małgorzata Lech zrelacjonowała nam przebieg spotkania dla formatorek i formatorów w Kamerunie. Całość spotkania podsumowała s. Weronika Sakowska, która zachęciła uczestniczki do codziennego weryfikowania życia w świetle Ewangelii i podejmowania zadań z pokorą i otwartością serca.

Rwanda/Kongo

▪ Ogromną radością są dla nas wyniki egzaminów państwowych, w których nasza Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego w Masace zajęła I miejsce w regionie i 9 miejsce w skali krajowej. 42 naszych uczniów zdało końcowe egzaminy z bardzo dobrymi wynikami.

▪ Uroczystość św. W. Pallottiego przeżywałyśmy w jedności z całą rodziną pallotyńską. Przez trzy dni siostry, księża i świeccy członkowie ZAK gromadzili się w ramach LRK ZAK na wspólnej modlitwie i refleksji nad życiem i świętością naszego Założyciela. Główne uroczystości odbyły się w Gikondo w siedzibie NRK ZAK. Mszę św. przewodniczył w licznej koncelebrze współbraci, ks. Eugen Niyonzima SAC, przełożony prowincjalny. Po modlitwie wszyscy wzięli udział w braterskiej agapie w ogrodzie księży pallotynów.

Szwajcaria

▪ Wraz ze śmiercią Sr. Adelhilde Rumpf (+26.11.2018 r.) nastąpiły zmiany w życiu sióstr pallotynek w Szwajcarii. S. Daniela Schumacher jest jedyną siostrą mieszkająca teraz w Bernhardzell, jednej z dwóch istniejących wspólnot w Szwajcarii. Siostry pracowały tam od 1944 przez 75 lat jako pielęgniarki i nauczycielki. Założyły i prowadziły dom dla osób starszych i potrzebujących oraz przedszkole. Niektóre Siostry pracowały także w sąsiednich miejscowościach, również jako nauczycielki oraz w duszpasterstwie. S. Daniela pracowała w Bernhardzell niemalże bez przerwy od momentu wstąpienia do Zgromadzenia w 1963 r. Stąd jest bardzo związana z lokalnym środowiskiem i do dziś podejmuje wiele inicjatyw wśród mieszkańców i parafian. Pragnieniem s. Danieli jest móc dalej żyć i pracować wśród ludzi, których zna, kocha i z którymi jest bardzo zżyta. Jako wspólnota jednej Delegatury pozostajemy zjednoczone z Siostrą Danielą, życząc jej bliskiego trwania w obecności Pana Boga w tym szczególnym momencie życia i pallotyńskiego powołania.

Indie

▪ 3 stycznia, w Twichakma, w stanie Tripura na północy Indii, miała miejsce uroczysta inauguracja naszego nowego hostelu dla dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły. Uroczystość zgromadziła okolicznych mieszkańców, osoby odpowiedzialne w życiu społeczno-politycznym oraz 6 kapłanów.  Wydarzeniu przewodniczył ks. Simon Fernandes CSC, przełożony prowincjalny.

▪ Nasze siostry ze wspólnoty w Gurundii wraz z parafianami odprawiły w ramach przygotowań do Uroczystości św. W. Pallottiego 9-dniową nowennę. Uroczysta Msza św. miała miejsce 18 stycznia w kościele parafialnym. Świętowanie ubogacił program artystyczny w wykonaniu najmłodszych uczniów miejscowej szkoły. 

▪ Siostry nowicjuszki II roku uczestniczyły w trzydniowym programie formacyjnym w Old Goa prowadzonym przez ks. Amirtharaj – dominikanina. W spotkaniu wzięło udział 40 nowicjuszy z różnych zgromadzeń. Temat dotyczył nowych ukierunkowań życia zakonnego.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)