Licznik odwiedzin

17445808
Od 2011 roku
17445808

Grudzień 2018

Rzym

▪ W dniu Bożego Narodzenia papież Franciszek z balkonu Bazyliki św. Piotra udzielił Błogosławieństwa Urbi et Orbi. Zwracając się do wielotysięcznej grupy pielgrzymów, Ojciec święty wyraził swoje życzenia i przekazał świąteczne przesłanie: „Moje życzenie błogosławionych świąt Bożego Narodzenia jest życzeniem braterstwa (…). Uniwersalnym orędziem Bożego  Narodzenia – powiedział papież – jest wieść o Bogu, który jest dobrym Ojcem, a wszyscy ludzie są braćmi. Dlatego konieczne jest braterstwo pomiędzy ludźmi każdego narodu i kultury, różnych idei i religii”.

▪ S. Liberata Niyongira i s. Anna Małdrzykowska uczestniczyły w ostatniej w tym roku konferencji zorganizowanej przez Instytut Pallottiego w Rzymie na temat: JE ks. Henryk Vietera SAC w szkole świętości kapłańskiej św. W. Pallottiego. Konferencja odbyła się w kościele SS. Salvatore in Onda. Prelegentem był ks. Norbert Hannappel SAC, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. biskupa Henryka Vietera SAC. Ks. Vieter pracował w Kamerunie od 1880 r. Sakrę biskupią – jako pierwszy biskup w Kamerunie – otrzymał 22 grudnia 1904. Zmarł w Younde 7 listopada 1914. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się 7 listopada 2017 roku.

▪ S. Liberata Niyongira i s. Honorata Lyimo, radne generalne, przeprowadziły wizytacje: we wspólnocie na Via Moncenisio w Rzymie i w Osny we Francji. Obie wspólnoty należą do Prowincji Polskiej.

▪ 29 grudnia s. Izabela Świerad, przełożona generalna, uczestniczyła na zaproszenie s. Danieli Siniscalchi CSAC w Kapitule Prowincjalnej Sióstr Pallotynek Rzymskich Prowincji Włoskiej (CSAC). Kapituła odbyła się w Domu Prowincjalnym przy via Porta Maggiore 34 w Rzymie. Wspólne uczestnictwo w Kapitule było znakiem serdecznych siostrzanych relacji oraz owocnej współpracy między naszymi Zgromadzeniami.

▪  S. Izabela odwiedziła wspólnotę w Limburgu i spędziła z Siostrami Święta Bożego Narodzenia.

Niemcy/ Brazylia

▪ Pod koniec listopada s. Alfonsis Höderath odwiedziła Pani Anna Moser, z domu Adams, wraz z córką. Pani Moser była wychowankiem naszego domu w George w Afryce Południowej. W spotkaniu uczestniczyły też inne Siostry misjonarki, które wcześniej mieszkały i pracowały w Afryce Południowej. Spotkanie przyniosło wiele dobrych i miłych wspomnień.

 ▪ Na początku Adwentu w parafii pw. św. Bonifacego w Monachium odbył się doroczny bazar misyjny, którego gospodarzem były nasze Siostry wraz z grupą współpracowników. Aukcja ręcznie przygotowanych niespodzianek w postaci słodyczy, dekoracji adwentowych i bożonarodzeniowych przyniosła ofiary w wysokości 9.230 Euro. Pieniądze zostały przekazana na centrum terapeutyczne dla osób uzależnionych w Brazylii, gdzie jako pracownik socjalny pracuje s. Avani.

▪ 6 grudnia, podtrzymując wieloletnią tradycję, 20 naszych Sióstr wzięło udział w spotkaniu adwentowym u Księży Pallotynów. Podobnie jak w poprzednich latach program obejmował piękne śpiewy, wiersze i opowieści przy filiżance kawy.

▪ W Limburgu od początku grudnia pracuje z nami na stanowisku administratora rozbudowującego się domu opieki Felizitas Pan Helmut Uerlings. W ogrodzie, obok macierzystego domu Marienborn, trwają również prace budowlane naszego nowego domu dla Sióstr - Camaldoli.

▪ 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, emerytowany o. Herbert Leuninger odprawił w naszej kaplicy Mszę św. z okazji diamentowego jubileuszu święceń kapłańskich.

▪ Wspólnota Sióstr w Brazyli pragnie wyrazić serdeczną wdzięczność Siostrom z Zespołu Formacyjnego Międzynarodowego Nowicjatu oraz wspólnocie w Arusha za ich wkład w proces formacji sióstr nowicjuszek.

▪ S. Imelda Maria Siqueira zakończyła specjalizację zawodową jako pracownik socjalny.

▪ W grudniu Siostry zrealizowały kilka projektów społecznych dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Wszystkie Siostry były zaangażowane także w animację nowenny przed Uroczystością Bożego Narodzenia. Nowenna odbywała się w domach rodzinnych oraz naszych zakonnych kaplicach.

Anglia/Tanzania

▪ 3 grudnia 2018 r. miałyśmy zaszczyt gościć w naszej wspólnocie Leadership w Arusha JE Ks. Arcybiskupa Marka Solczyńskiego, nuncjusza apostolskiego w Tanzanii. Ksiądz Nuncjusz obejrzał dom i okolicę, którą podczas II wojny światowej i w latach powojennych zamieszkiwało ok. 5 tys. polskich uchodźców uciekających z Syberii. Dziś to miejsce należy do Archidiecezji Arusha i jest miejscem duchowej formacji osób świeckich pod przewodnictwem naszych Sióstr.

▪ Tegoroczna Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP zapisze się na kartach historii naszego Zgromadzenia złotymi literami. W Tanzanii przeżywałyśmy rozpoczęcie kolejnego roku międzynarodowego nowicjatu oraz I śluby zakonne trzech Sióstr nowicjuszek z Tanzanii, które ukończyły formację nowicjacką. Uroczystą Eucharystię w parafii pw. św. Noe Mawagali w Poli Singisi, Arusha animowali nowicjusze z sąsiadujących z nami Zgromadzeń: Sióstr Przenajdroższej Krwi, Sióstr św. Elżbiety oraz Franciszkanów OFM Conv. Mszy św. uświetnionej różnorodnością języków: łacina, kiswahili, francuski i kinyarwanda przewodniczył ks. John Onna SAC. Współcelebrowali księża pallotyni, ojcowie ze Zgromadzenia Ducha Świętego oraz franciszkanie. Siostra Basilisa Jacob SAC, przełożona prowincjalna, przyjęła I śluby Sióstr Nowicjuszek oraz przyjęła do nowicjatu dwanaście postulantek pochodzących z Kamerunu, Rwandy, Kongo i Tanzanii. W tym podniosłym wydarzeniu wzięła udział także s. Belancilla Mukandahiro SAC, przełożona Regii w Rwandzie, oraz siostry z innych naszych wspólnot z Tanzanii. Wspólnotę międzynarodowego nowicjatu tworzą dziś dwadzieścia cztery Siostry: dwanaście na pierwszym roku i dwanaście na drugim.

▪ Już od dwóch lat ks. Tom Ryan SAC i s. Rosemary Ombay SAC zapraszają osoby niewidome należące do różnych wyznań i religii z całej okolicy Singida na świąteczne spotkanie do Pallotyńskiego Ośrodka Rehabilitacji w Siuyu. W tym roku na „bożonarodzeniową wieczerzę” przybyło 20 osób. Dzieliły się one swoim niełatwym doświadczeniem ślepoty w codziennym życiu oraz wysłuchały ewangelicznej historii o narodzeniu Jezusa, którą przedstawiła s. Rosemary.

USA

▪ 6 grudnia Siostry ze wspólnoty w Laurel świętowały, zgodnie z tradycją, wspomnienie św. Mikołaja. Nie zabrakło więc świętomikołajkowych ciasteczek oraz drobnych niespodzianek. Podczas Adwentu Siostry były także zaangażowane w wydarzenia parafialne, mi.in. błogosławieństwo świątecznych drzewek (tradycyjnych choinek) oraz nabożeństwa/wieczornice z zapalaniem świec adwentowych. W ramach obchodów jubileuszu 175-lecia parafii odbył się koncert zespołu liturgicznego oraz czterech chórów: dorosłych, dzieci, młodzieży i przedstawicieli społeczności latynoskiej.

▪ Fundacja Wall of Fame, działająca przy St. Mary’s Medical Center, uhonorowała s. Diane Bushee SAC oraz innych współpracowników wyróżnieniem za szczególny wkład na rzecz St. Mary’s Medical Center. Zasługi wyróżnionych uwieczniono na specjalnym obrazie w holu głównym Centrum.

Afryka Południowa

▪ 5 grudnia odbyła się coroczna Msza św. pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Stephena Brislin w intencji osób konsekrowanych pracujących w archidiecezji kapsztadzkiej. Ksiądz Biskup wyraził wdzięczność wobec zakonników za ich obecność i oddana służbę oraz wezwał ich, aby byli świadkami Jezusa wobec Ludu Bożego archidiecezji.

▪ Na zakończenie roku odbyło się tradycyjne spotkanie całego personelu domu św. Józefa. Dyrektor domu Pani Thea Petterson podziękowała wszystkim pracownikom za ciężką i oddaną pracę. Wybrano również pracownika roku, który odznaczał się szczególną troską i współczuciem wobec dzieci.

▪ 12 grudnia ks. Nkululeko, kapelan Domu św. Józefa, obchodził 10. rocznicę święceń kapłańskich. Msza św., w której uczestniczyły Siostry oraz zaproszeni goście, odbyła się w kaplicy św. Józefa w Montanie.

▪ 21 grudnia Prowincja Południowej Afryki straciła s. Simone Görgen. S. Simone pochodziła z Niemiec i pracowała w Afryce Płd. jako misjonarka 48 lat. Była pielęgniarką w Domu św. Józefa dla dzieci przewlekle chorych. Jej serce było domem dla cierpiących i potrzebujących. Życie śp. Siostry Simone było głęboko zakorzenione w modlitwie. To modlitwa była źródłem jej wierności pallotyńskiej duchowości, wspólnocie i życiu misyjnemu.

Polska/Rosja

▪ 8 grudnia w parafii pw. św. Anny w  Jekaterynburgu, w Rosji,  odbyła się uroczysta Msza św. w czasie której s. Irina Cziczerowa złożyła wieczną profesję. Eucharystii przewodniczył  JE Ks. Bp Joseph Werth SJ z Nowosybirska. Koncelebrowali ks. Antonim Gsel, proboszcz parafii, oraz Księża Pallotyni: ks. Piotr Jankowski i ks. Sergiej Bildzis. Z Polski na uroczystość przyjechały: s. Iwona Nadziejko, przełożona prowincjalna, s. Blanka Sławińska, radna prowincjalna, s. Lucyna Wojtowicz, ekonomka prowincjalna, i s. Ludwika Jastrzębska, referentka misyjna. Z rodzinnego miasta s. Iriny, Nowosybirska, przyjechali jej rodzice i najbliżsi przyjaciele. Radością tego dnia było uczestnictwo parafian, którzy licznie przybyli, by razem z s. Iriną  przeżyć to wyjątkowe wydarzenie.

Indie

▪ W dniach 10-12 grudnia w naszym domu w Bangalore odbyło się spotkanie Sióstr Pallotynek Misjonarek (SAC) i Sióstr Pallotynek Rzymskich (CSAC). W spotkaniu uczestniczyły dwie przełożone generalne: s. Izabela Świerad SAC i s. Ivete Garlet CSAC oraz siostry z Zarządów Prowincjalnych i siostry odpowiedzialne za formację w obu Zgromadzeniach. Spotkanie dotyczyło drogi procesu zjednoczenia. Siostry miały okazję podzielić się troskami i radościami oraz wspólnie przygotować program współpracy na najbliższą przyszłość. Spotkanie było dla nas wszystkich świadectwem jedności w pallotyńskim charyzmacie i obecności Ducha Świętego.

▪ W dniach 14-16 grudnia odbyła się IV Kapituła Prowincjalna pod hasłem: Spotkaj Słowo, aby żyć pallotyńską misją. W Kapitule uczestniczyły s. Izabela Świerad, przełożona generalna, i s. Josephina D’Souza, wikaria generalna. W okolicznościowej konferencji ks. Archibald Gonsalves OCD podkreślił konieczność miłości do Chrystusa, która pozwala zachować żywy charyzmat. Siostra Generalna umocniła Siostry cennymi radami oraz słowem zachęty, aby nie traciły odwagi i z pasją ukazywały światu Chrystusa, odpowiadając na potrzeby świata i Kościoła.

Pamiętajmy o naszych zmarłych Siostrach

S. Simone Görgen SAC  * 09.05.1941 †21.12.2018  Afryka Płd.

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)