Licznik odwiedzin

17446174
Od 2011 roku
17446174

Wrzesień/październik 2018

Rzym

▪ Najważniejszym wydarzeniem września był dwutygodniowy program formacyjny dla młodych sióstr naszego Zgromadzenia, który odbył się w naszym Domu Generalnym pod hasłem: Bądźcie stróżami poranka (Ps 130). Nie bój się pozwolić, by Cię prowadził Duch Święty (GE 34). Zgromadził 20 osobową grupę sióstr z Białorusi, Rosji, Polski, Indii, Tanzanii, Rwandy i Afryki Południowej. W spotkaniu uczestniczyła także jedna z sióstr pallotynek rzymskich. Program formacyjny przygotowany przez Zarząd Generalny był jedną z form realizacji zalecenia XX Kapituły Generalnej mówiącej o potrzebie odnowy duchowej całego Zgromadzenia. Konferencje, wykłady, praca w grupach, warsztaty, pielgrzymowanie i świadectwa dotyczyły tematów wiary, powołania, życia wspólnotowego, rozeznawania, historii Zgromadzenia, duchowej drogi św.W. Pallottiego i innych świętych oraz świata cyfrowego i nowoczesnych mediów. Tematyka była zainspirowana zbliżającym się Synodem o młodzieży. Wśród zaproszonych prelegentów miałyśmy zaszczyt gościć JE ks. abpa Piero Mariniego, s. Ivete Garlet CSAC, ks. Jana Kupkę SAC, s. Consolatę Majewską SAC, ks. prof. Jarosława Mereckiego SDS i panią Patrizię Morgante (UISG).

Program rozpoczęły dwudniowe rekolekcje ewangelizacyjne, które poprowadził ks. Krzysztof Kralka SAC, ks. Piotr Spyra i pani Marta Mendrek z Polski. 15 września w kościele San Salvatore in Onda, przy grobie Założyciela, s. Marie Uwitonze z Rwandy złożyła na ręce Siostry Generalnej wieczną profesję. Siostry pielgrzymowały także śladami św. W. Pallottiego w Rzymie i we Frascati. Nawiedzając sanktuarium św. Rity w Cassi przeżywałyśmy nabożeństwo drogi krzyżowej. W bazylice św. Piotra uczestniczyłyśmy we Mszy św. oraz w sakramencie pokuty i pojednania oraz w audiencji z Ojcem św. Na zakończenie całego spotkania odbyło się uroczysta Msza św. ze szczególnym akcentem posłania, którą sprawował ks. Jacob Nampudakam SAC, Przełożony Generalny. Podczas homilii zaprosił siostry do wierności misyjnemu charyzmatowi naszego Zgromadzenia. W chwili rozesłania pobłogosławił siostry relikwiami św. W. Pallottiego. Siostra Generalna wręczyła każdej siostrze krzyż, jaki nosi dziś papież Franciszek.

▪ W dn. 27-29 września w Domu Prowincjalnym sióstr pallotynek rzymskich (CSAC) przy Porta Maggiore 34 w Rzymie, odbyło się pierwsze spotkanie Komisji ds. Zjednoczenia naszych dwóch siostrzanych Zgromadzeń. Podczas jednej z sesji gościłyśmy w roli konsultanta i eksperta s. Patricię Murray IBVM, sekretarza generalnego Międzynarodowej Konferencji Przełożonych Generalnych Zgromadzeń Żeńskich w Rzymie (UISG). Siostra podzieliła się doświadczeniem towarzyszenia innym zgromadzeniom na drodze zjednoczenia oraz opowiedziała o procesie zjednoczenia swojego zgromadzenia. Wskazała także na wiele praktycznych zagadnień, które należy wziąć pod uwagę podczas rozeznawania.

▪ 28 października, po 25 dniach wytężonej pracy, zakończyło się Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów poświęcone młodzieży. Te trzy tygodnie były czasem pocieszenia, nadziei i uważnego słuchania wszystkich uczestników synodu. Ojcowie synodalni poruszyli różnorodna tematykę dotyczącą współczesnych ludzi młodych, w wielości jej aspektów i z uwzględnieniem oryginalności poszczególnych kontynentów oraz sytuacji społecznych. Na zakończenie papież Franciszek podkreślił konieczność współpracy międzypokoleniowej, ważność słuchania i rozeznawania, które pozwolą odnaleźć drogi duszpasterskie adekwatne do zmieniające się rzeczywistości.

▪ W dn. 1-31 października s. Josephina D’Souza, s. Liberata Niyongira, s. Honorata Lyimo i s. Anna Małdrzykowska przeprowadziły wizytację generalną w Polskiej Prowincji pod hasłem Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego milczenia (1 Tm 1,7). W ostatnim tygodniu wizytacji była również obecna Przełożona Generalna s. Izabela Świerad.

▪ 27 października 2018 r., w kościele Ducha Świętego Neapolitańczyków przy Via Giulia w Rzymie, Rodzina Pallotyńska dziękowała podczas uroczystej Mszy św. za 15 lat od erygowania Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jako międzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim i zatwierdzenia  Statutu Generalnego.

▪ 4 października s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, uczestniczyła w konferencji organizowanej co kwartał przez Instutyt Pallottiego w Rzymie. Wykład na temat Posługa kapłańska żyje w sakramencie pojednania wygłosił ks. Krzysztof Józef Mykiel z Penitencjarni Apostolskiej.

Niemcy

▪ 4 września Siostry w Limburgu gościły już po raz czwarty JE ks. bpa Sebastião Bandeira Coêlho z diecezji Coroatà w Brazylii. Ks. Biskup celebrował Mszę św. w naszej kaplicy, a podczas homilii zachęcił wszystkich do odwagi i pozbycia się lęku. Po Mszy św. towarzyszył Siostrom podczas obiadu.
▪ 15 września w Limburgu odbyło się radosne spotkanie były studentów pielęgniarstwa z Erlenbach z s. Edithą Franz, która spędziła tam wiele lat. Okazją była 40 lat od ukończenia egzaminów. W spotkaniu wzięły również udział Siostry z Refrath: s. Dominika Rose, s. Hiltrud Steiner i s. Gertrud Czinczoll, które przed lat były nauczycielami i odpowiedzialnymi za naukę i praktykę studencką.

▪ 7 października s. Siomone Hachen, radna prowincjalna, wzięła udział w uroczystościach jubileuszu profesji Sióstr Pallotynek św. Hildegardy w Pirmasens.
▪ Wśród grona nowych świętych wyniesionych na ołtarze 14 października w Rzymie była Maria Katharina Kasper, założycielka Zgromadzenia Sióstr Ubogich Służebnic Ukrzyżowanego Jezusa. Tydzień po uroczystościach kanonizacyjnych w jej rodzinnej parafii w Dernbach (Westerwald) odbyła się uroczysta Msza św., w której uczestniczyło 5 naszych sióstr ze wspólnoty w Limburgu.
▪ 14 października w Monachium w parafii pw. św. Bonifacego odbyła się Niedziela Misyjna, podczas której Siostry zaprezentowały misyjny rozwój naszego Zgromadzenia. Nie zabrakło okolicznościowego poczęstunku. Ze względu na zbieżność wielu innych spotkań w tym samym czasie w Monachium liczba uczestników była nieco mniejsza niż zazwyczaj. Nie mnie jednak złożone ofiary w wysokości 640 Euro zostaną przeznaczone na zakup zamrażarki do domu międzynarodowego nowicjatu w Tanzanii.

Anglia/Tanzania

▪ We wrześniu s. Basilisa Jacob, Przełożona Prowincjalna, przeprowadziła wizytację we wspólnotach w Anglii. Spotkanie z pierwszymi siostrami, które rozpoczęły misję w Tanzanii przyniosło wiele radości i wzruszeń. Następnie s. Basilisa i s. Fabiola Gurtu, ekonomka prowincjalna, odwiedziły siostry na nowej misji w Zambii.

▪ 8 września s. Honorata Lyimo, Radna Generalna, wróciła do Rzymu. Podczas kilkutygodniowego pobytu w Tanzanii Siostra administrowała zakończenie prac remontowych w domu nowicjatu oraz przeżywała czas wakacji. Dziękujemy Siostrze Generalnej, s. Honoracie oraz całemu Zarządowi za pomoc i wsparcie w realizacji tego projektów.

▪ 12 września nasza wspólnota w Leadership gościła JE ks. abpa Izaaka Amami, JE ks. bp Prosper Lyimo oraz Wikariusza Biskupiego ks. Simona Tengesi z diecezji Arusha i 5 innych kapłanów. Po wspólnej modlitwie Siostry otrzymały pasterskie błogosławieństwo.

▪ W październiku 12 postulantek zostało przyjętych do międzynarodowego nowicjatu, a 5 kandydatek rozpoczęło postulat.

▪ Pod koniec października s. Rosemarie Steibach wróciła do Anglii po 20 latach wiernej służbie w Tanzanii. Siostry oraz uczniowie naszej szkoły, gdzie w większości Siostra pracowała wyrazili wdzięczność s. Rosemarie za jej miłość i poświęcenie. Siostry prostota oraz wierność życiu wspólnotowemu pozostaną dla nas niezapomnianym przykładem i wzorem.

▪ Na skutek wygaśnięcia kontraktu nasze Siostry zakończyły pracę w Centrum Zdrowia w Usa River-Arusha prowadzonym przez Zgromadzenie Ducha Świętego. Siostry podjęły posługę w szpitalu w Makiungu, który podlega pod  Zgromadzenie Medical Missionaries of Mary w diecezji Singida.

▪ Przez cały październik s. Agnes Ganus wraz z parafianami podjęła specjalną akcję ewangelizacyjną skupioną wokół modlitwy różańcowej oraz Koronki do Bożego Miłosierdzia. Wspólna modlitwa była transmitowana przez Radio Maryja. Celem było przekazanie jak najszerszemu gronu katechezy o Maryi oraz ożywianie wiary.

▪ 13 października w Zambii księża pallotyni oraz nasze Siostry przygotowali uroczystą Mszę św. dla miejscowej ludności oraz parafian z 8 stacji dojazdowych. Po wspólnej modlitwie był czas na rekreację. Nie obyło się bez takich dyscyplin sportowych jak: pływanie, wyścigi, piłka siatkowa i piłka nożna.

USA

▪ Nasza parafia w Laurel obchodzi 175-lecie. Jednym z projektów jubileuszowych było malowanie i renowacja kościoła. Codzienna Msza św. sprawowana jest w kaplicy naszej szkoły, do której uczęszcza w tym roku 150 uczniów.

▪ Siostry uczestniczą w wielu wydarzeniach parafialnych organizowanych jako droga uzdrowienia na kryzys moralny z jakim boryka się dziś Kościół w USA. S. Stella Holisz dołączyła do grupy parafialnej, która przygotowuje czuwania modlitewne przeciwko aborcji. Ponadto s. Karen Lester, s. Stella Holisz i s. Danuta Przybyłek wzięły udział w marszu dla życia w Waszyngtonie.

▪ 3 października przypadła trzecia rocznica przyłączenia szpitala św. Józefa w Buckhannon do sysytemu opieki zdrowotnej Uniwersytetu West Virginia University. Na ostatnim spotkaniu Trustees dyskutowaliśmy na temat zmian jakie dokonały się przez te lata.

▪ S. Terence Wall poinformowała nas o wzruszającej inicjatywie naszego dobroczyńcy, emerytowanego lekarza, który zorganizował grupę młodych skautów, aby uporządkowali 110 nagrobków naszych sióstr pochowanych na cmentarzu Spring Hill.

▪ W celach edukacyjnych St. Mary’s Medical Center w Huntington zmieniło zwykłe, niebieskie barwy budynku na różowe. Oznacza to włączenie się w ogólnokrajową akcję budzenia świadomości zachorowań na raka piersi. S. Diane Bushee i s. Mary Grace Barile dołączyły do ponad 200 osobowej grupy kobiet, które wzięły w corocznym spotkaniu „Kobiety w różu” (Ladies in Pink), które pozyskuje fundusze na usługi diagnostyczne pacjentom nieubezpieczonym w zakresie zachorowań nowotworowych. Centrum współpracuje także ze szpitalem Cabell Huntington, Marshall Health i Thomas Health System, w projekcie PROACT. Projekt dotyczy pomocy medycznej, społecznej i behawioralnej w warunkach ambulatoryjnych osobom uzależnionym, posiadającym ubezpieczenie bądź nie.

Belize

▪ Przez trzy soboty z rzędu nasze Siostry oraz uczniowie naszej szkoły włączyli się w program i modlitwę wokół campusu. ▪ Centrum Telewizyjne Guadalupe w parafii Miłosierdzia Bożego w Belize City rozpoczęło serię programów pod tytułem Odpowiedź na Boże wezwanie. Gośćmi programu są księża i osoby konsekrowane, które dają świadectwo swojego powołania. Zaproszono także s. Josephinę Alamilla SAC, która udzieliła wywiadu w naszej zakonnej kaplicy. Opowiedziała o swojej drodze powołania, która rozpoczęła się w domu rodzinnym, o edukacji, o życiu zakonnym i zjednoczeniu z Chrystusem. ▪ Nasza szkoła i wspólnota gościła Pana Ambasadora Twain, który podarował nam dwa laptopy. Krótki program artystyczny wykonaniu uczniów naszej szkoły głęboko poruszył Pana Ambasadora, który obiecał, że odwiedzi nas raz jeszcze.

Afryka Południowa

▪ We wrześniu nasza wspólnota świętowała 50., 70., 80. i 90. urodziny naszych Sióstr. Zacne jubilatki z wdzięcznością polecamy Bożej opiece.

▪ 20 października obchodziłyśmy 83. rocznicę istnienia domu św. Józefa dla dzieci przewlekle chorych. Mszę św. sprawował JE ks. abp Stephan Brislin. W homilii wyraził wdzięczność wobec Sióstr Pallotynek, które założyły dom, aby służył dzieciom wymagającym szczególnej pomocy. Zachęcił także cały zarząd i wszystkich pracowników do kontynuowania misji Sióstr przez pełną miłości opiekę na dziećmi. Pani Thea Patterson, dyrektor domu, podziękowała personelowi, dobrodziejom, przyjaciołom domu św. Józefa. Dzieci także miały swój udział przygotowując występ muzyczny. 

▪ Z powodu zamknięcia szpitala Sarah Fox wzrosła liczba chorych dzieci w domu św. Józefa. Zarząd domu został zobowiązany do otwarcia nowego oddziału dla niemowląt. Na uroczystym otwarciu i poświęceniu przez ks. Nkululeko, kapelana, były obecne również nasze Siostry: s. Annemarie Niehsen, Przełożona Prowincjalna, s. Elizabeth Hartnick, Radna Prowincjalna, s. Promila Kiro oraz siostry ze wspólnoty.

Rwanda/Kongo

▪ W dn. 8-18 października w Kigali w Centrum św. Wincentego Pallottiego, księża pallotyni przeżywali Zebranie Doradcze Wyższych Przełożonych. Przełożony Generalny ks. Jacob Namudakam oraz Radcy Generalni: ks. Józef Lasak, ks. Denilson Geraldo i ks. Romuald Uzabuwana, Sekretarz Generalny GRK ZAK ks. Rory Hanly i Przełożony Prowincjalny z Brazylii ks. Jose Lino Reinaldo odwiedzili naszą wspólnotę Domu Regionalnego w Masaka. Odwiedzili także naszą szkołę św. W. Pallottiego. Krótkie spotkanie w rodzinie pallotyńskiej sprawiło nam wszystkim wiele radości i zapisało się w nas miłymi wspomnieniami.                                                                                                                                                                                    

Indie

▪ 3 września 8 osób świeckich złożyło akt zaangażowania apostolskiego ZAK w Bangalore. Mszę św. sprawował ks. Pedro Camilo Simeos SAC, Przełożony Prowincjalny Prowincji Wniebowzięcia, oraz ks. Ashoka Mascarenhas SAC.

▪ 14 września s. Inacinha Fernandes wzięła udział w dyskusji panelowej na temat średniowiecza zorganizowanej przez Konferencję Osób Konsekrowanych w Indiach. Spotkanie zgromadziło 50 uczestników z różnych zgromadzeń. S. Vidya Toppo i siostra nowicjuszka Celese D’Souza wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym przez CRI w Bangalore na temat: Wezwanie Mistrza przerywa milczenie.

▪ 15 września w Niwas Raipur wraz z księżmi pallotynami oraz jezuitami świętowałyśmy Jubileusz 25-lecia profesji s. Arul Dhanasamy.

▪ 22 września s. Lillian Kaniampuram poprowadziła sesję formacyjną dla świeckich członków ZAK. S. Alda Paes natomiast miała wykłady dla nowicjuszy księży pallotynów w Goa na temat ZAK.

▪ S. Emelda Sorgen wraz ze wspólnotą wzięła udział w Niedzieli Misyjnej w parafii pw. Chrystusa Króla w Byrathi w Bangalore. Zbierając ofiary na misje, każde zgromadzenie przygotowało własne stoisko kiermaszowe.

▪ Obecny rok w diecezji Chhttisgarh na północy Indii poświęcony jest Rodzinie. Z tej racji zorganizowano Kongres Rodziny, który zgromadził 1700 uczestników. Wśród nich było 4 biskupów, wielu kapłanów, braci i sióstr zakonnych i świeckich. W spotkaniu uczestniczyły również nasze Siostry: s. Mahija Brigit Neduman i s. Tarsila Kerketta ze wspólnoty w Raipur. Kongres był czasem duchowej odnowy.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)