Licznik odwiedzin

17446083
Od 2011 roku
17446083

Maj 2018

Rzym

▪ Miesiąc maj, ze względu na 200. rocznicę święceń kapłańskich św. W. Pallottiego, był dla całej Rodziny Pallotyńskiej czasem bogatym w znaczące wydarzenia. W Rzymie główne uroczystości rozpoczęły się 15 maja Mszą św. w Bazylice św. Jana na Lateranie, gdzie 200 lat temu Pallotti został wyświęcony na kapłana. Mszy św. przewodniczył JE Ks. Arcybiskup Angelo De Donatis, Wikariusz Papieski dla Diecezji Rzymskiej. W homilii podkreślił wyjątkowość naszego Założyciela i zaprosił jego duchowych synów i córki do podążania jego śladami. 16 maja dziękczynną Mszę św. przy grobie Pallottiego odprawiał w koncelebrze z tegorocznymi pallotyńskimi neoprezbiterami z całego świata Ks. Jacob Nampudakam SAC, Przełożony Generalny. W słowach wprowadzenia Pani Donatella Acerbi, Przewodnicząca ZAK, zaprosiła wszystkich zgromadzonych - słowami z listu św. W. Pallottiego - do odważnego życia łaską świętości. Wśród uczestników uroczystości jubileuszowych byli wszyscy pallotyńscy Przełożeni Generalni: Ks. Jacob Nampudakam SAC, S. Ivete Garlet CSAC, S. Izabela Świerad SAC i S. Adalgisa Cammarata, Przełożona Generalna Sióstr Eucharystek św. Wincentego Pallottiego. 

▪ W wigilię Zesłania Ducha Świętego Rodzina Pallotyńska zgromadziła się na wieczornym czuwaniu w kościele pw. Królowej Apostołów na Via Ferrari. 20 maja uroczystą Mszą św. w kaplicy domu macierzystego Sióstr Pallotynek Rzymskich, nasze dwa siostrzane Zgromadzenia świętowały, w radości i wdzięczności, 180. rocznicę założenia. Mszy św. przewodniczył Ks. Antonio Lotti SAC, Przełożony Prowincjalny Prowincji Włoskiej. Koncelebrowali także Ks. Jacob Nampudakam SAC, Przełożony Generalny, oraz licznie zgromadzeni księża Pallotyni. Podczas Mszy św. po wprowadzeniu S. Izabeli Świerad SAC, Przełożonej Generalnej, wszystkie Siostry odnowiły śluby zakonne. Przed błogosławieństwem obie Przełożone Generalne odebrały od najstarszych Sióstr zapalone od Paschału świece - znak życia każdej Pallotynki. W tym kolejnym historycznym dla naszych Zgromadzeń wydarzeniu uczestniczyli także liczni członkowie ZAK. 

▪ W dniach 3 - 6 maja, S. Josephina D’Souza uczestniczyła w Międzynarodowym Sympozjum na temat konsekracji i życia konsekrowanego, które zostało zorganizowane przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W sympozjum uczestniczyło 600 osób konsekrowanych z całego świata. Korzystając z różnorodnego doświadczenia, wspólnie prowadzili namysł nad życiem konsekrowanym w dzisiejszym świecie. Podczas audiencji Ojciec św. zwrócił uwagę na trzy filary autentycznego życia konsekrowanego: modlitwę, ubóstwo i cierpliwość. 

▪ Podczas uroczystości Zesłania Ducha Świętego Papież Franciszek ogłosił nominacje 11 nowych kardynałów z różnych części świata. Wśród nominatów jest także JE Ks. Arcybiskup Konrad Krajewski, Jałmużnik Papieski. Od kilku już lat S. Hanna Kiedrowska ze wspólnoty w Procurze współpracuje z Księdzem Arcybiskupem, Kardynałem - elektem w posłudze dla najuboższych, ludzi ulicy oraz imigrantów. 

▪ 31 maja w Domu Generalnym Sióstr Pallotynek Rzymskich odbyło się 6 spotkanie Zarządów Generalnych naszych siostrzanych Zgromadzeń na temat procesu zjednoczenia i najbliższych planów na przyszłość. 

Anglia

▪ 11 maja miało miejsce oficjalne otwarcie naszego nowego domu w Macclesfield. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele lokalnych władz i miejscowej służy zdrowia oraz krewni naszych podopiecznych z Domu Opieki i nasze Siostry. 

▪ W maju nasza wspólnota w Londynie gościła wielu miłych gości: S. Bellancilę Mukandahiro, Przełożoną Regii Rwandyjskiej, która była na kursie językowym, siostrzeńca S. Christine Bohr z Niemiec oraz S. Rosemarie Steinbach, naszą misjonarkę z Tanzanii.

▪ S. Mary McNulty przez dwa tygodnie maja przebywała w Polsce w sanatorium dla wzmocnienia zdrowia. Siostra pielgrzymowała w tym czasie również do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie/Łagiewnikach oraz na Jasną Górę.

Tanzania

▪ 12 Sióstr Pallotynek wraz z innymi osobami konsekrowanymi z diecezji Singida wzięło udział w seminarium na temat radzenia sobie ze stresem. Sesję poprowadził ks. Dr Peter Siammo, psycholog z diecezji Moshi.

▪ Nasze 4 kandydatki zakończyły Kurs Katechetyczny, który odbywał się w college’u św. Jana Pawła II w Singida. JE Ks. Biskup Edward Mapunda wyraził słowa wdzięczności i uznania wobec zgromadzeń zakonnych, które zdecydowały o wysłaniu kandydatek na tego rodzaju kurs, który - jak powiedział Ksiądz Biskup - jest „fundamentem” nowej ewangelizacji. Naszym pierwszym powołaniem jest ewangelizacja najbiedniejszych i znajdujących się na marginesie życia - dodał Ksiądz Biskup.

USA

▪ 30 kwietnia w Huntington, West Virginia, zakończył się proces transformacji i dołączenia szpitala St. Mary do Cabell Huntington Hospital. Nowy właściciel został zobowiązany specjalnym porozumieniem do kontynuowania i respektowania wartości ewangelicznych w opiece medycznej, podtrzymywania pallotyńskiego charyzmatu oraz zachowania etyki chrześcijańskiej. S. Mary Grace Barile, Przełożona Prowincjalna, wyraziła słowa wdzięczności wobec wszystkich, którzy wspierali cały proces modlitwą i życzliwością, aby wola Pana Boga mogła się wypełnić. Nie ustawajmy w modlitwie za szpital St. Mary, aby wiernie trwał w wypełnianiu naszej pallotyńskiej misji i stał na straży Bożych wartości.

▪ Pod nazwą Pallottine Foundation of Huntington, utworzono prywatną fundację nadzorowaną przez Siostry w celu zaspokojenia koniecznych potrzeb w naszym obszarze usług.

▪ W celu ożywienia wśród świeckich pracowników świadomości powszechnego wezwania do świętości i apostolstwa główna sala konferencyjna w szpitalu św. Józefa w Huntington została opatrzona imieniem nowego patrona Jakuba Salvati, który był bliskim przyjacielem i współpracownikiem św. W. Pallottiego.

Afryka Południowa 

▪ Z ogromną radością i wdzięcznością świętowaliśmy uroczystości jubileuszowe 200. rocznicy święceń kapłańskich św. W. Pallottiego. Główne uroczystości odbyły się w naszym domu prowincjalnym. Poprzedziła je 9-dniowa nowenna ku czci naszego Założyciela. Ks. Michael Clement SAC wraz z pozostałymi Księżmi Pallotynami pracującymi w Archidiecezji Kapsztad sprawowali uroczystą Mszę św. W uroczystości uczestniczyli pracownicy Domu św. Józefa oraz zaproszeni gości. Tego dnia S. Promila Kiro odnowiła również profesję zakonną.

Polska

▪ W dniach od 27 do 29 kwietnia 2018 r. w Zaryczanach niedaleko Żytomierza odbyło się I Pallotyńskie Sympozjum na Ukrainie. Uczestnicy zgłębiali temat: Początki pallotyńskiego charyzmatu na Ukrainie” Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył ks. Artur Stępień SAC, dyrektor Instytutu Pallottiego w Polsce. Sympozjum otworzyła s. Jolanta Wagner SAC przewodniczącą KRK ZAK na Ukrainie. Uczestnicy Sympozjum szukali śladów pallotyńskich na Ukrainie, zapoznając się z życiem: ks. Wiktora Ożarowskiego, brata Józefa Lipkowskiego, księdza Alojzego Majewskiego i ks. Stanisława Szulmińskiego.

W czasie dyskusji panelowej członkowie ZAK i osoby spoza Zjednoczenia dzieliły się, swoim doświadczeniem realizacji pallotyńskiego charyzmatu w życiu codziennym. W sympozjum brali również udział ks. Zenon Hanas SAC,Przełożony Prowincjalny Księży i Braci Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, S. M. Iwona Nadziejko SAC, Przełożona Prowincjalna Polskiej Prowincji oraz S. M. Monika Jagiełło, Wiceprzewodnicząca KRK ZAK w Polsce.

▪ Dnia 19 maja 2018 roku, w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, dwie postulantki: Katarzyna Gruca i Agnieszka Pawlak zostały przyjęte do Nowicjatu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Obrzęd przyjęcia odbył się w czasie Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Andrzej Kozakowski. W imieniu Zgromadzenia Postulantki przyjęła S.M. Iwona Nadziejko, Przełożona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

▪ W dniach 2 - 23 maja Polska Prowincja przeżywała pierwszą część Generalnej Wizytacji Finansowej, którą przeprowadziła S. Anna Małdrzykowska SAC, Radna i Ekonomka Generalna.

Rwanda/ Kongo

▪ 5 maja członkowie ZAK z Rwandy i Kongo pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho, aby wspólnie celebrować uroczystości ku czci Królowej Apostołów. Konferencje na temat: „Św. W. Pallotti i sakrament pojednania” podjęli Ks. Franciszek Harelimana SAC oraz Ks. Honoreé Bahire SAC. Mszy św. przewodniczył Ks. Eugen Niyonzima SAC, Przełożony Prowincjalny oraz Przewodniczący KRZAK.

▪ 10 maja pożegnaliśmy ze smutkiem zmarłego Pana Kavubi Prosper, który był członkiem KRZAK. We Mszy św. uczestniczyło wielu księży, sióstr oraz świeckich członków ZAK. Śp. Pan Prosper zostawił po sobie piękne świadectwo wytrwałości oraz wypełnienia swojego powołania jako ojciec rodziny i jako członek Zjednoczenia. Prośmy o łaskę nieba dla niego. 

▪ Uroczystości jubileuszowe 200. rocznicy święceń kapłańskich Św. W. Pallottiego odbyły się 19 maja w Kabuga. Przy tej okazji trzech pallotyńskich diakonów przyjęło świecenia prezbiteratu, z rąk Nuncjusza Apostolskiego JE Ks. Biskupa Andrzeja Józwowicza, który wyraził ogromną wdzięczność wobec Rodziny Pallotyńskiej za dar świętego Założyciela.

Indie

▪ W uroczystości jubileuszowe 200. rocznicy święceń kapłańskich naszego Założyciela, wpisała się również historyczna chwila otwarcia naszej nowej misji w stanie Tripura, w północnowschodnich Indiach. 8 maja, Przełożona Prowincjalna i Ekonomka Prowincjalna wraz z pierwszymi misjonarkami: S. Sharmilą Pinto, S. Poonam Tete i S. Ranjithą Kujur uczestniczyły w uroczystości poświęcenia nowego domu przez Ks. K.J. Abrahama, Wikariusza Generalnego Księży Krzyża Świętego. W nowym miejscu posługi Siostry zostały przywitanie tradycyjnym tańcem oraz występem.

▪ Ks. Biskup Aloysius Paul D’Souza z Managalore oraz Ks. Biskup Robert Miranda z Gulbarga, konsekrowali nowopowstały kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Manjeshwar. Na terenie tej parafii znajduje się jedna z naszych wspólnot. Siostry w parafii podejmują również posługę duszpasterską.

▪ 16 maja trzy Siostry Nowicjuszki złożyły I Profesję. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Sahaya Anand SAC z Instytutu Filozoficznego. Śluby przyjęła S. Helen Lourdusamy SAC, Przełożona Prowincjalna. W uroczystości wzięli udział członkowie naszych rodzin, sąsiedzi, przyjaciele i dobrodzieje.

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)