Licznik odwiedzin

17446264
Od 2011 roku
17446264

Luty 2018

Rzym

▪ 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, uczestniczyłyśmy w uroczystej Eucharystii w bazylice św. Piotra, którą sprawował Ojciec św. Franciszek. Papież powiedział m.in., że na Wschodzie święto nosi nazwę święta spotkania. W świątyni spotkały się dwie pary: młodzi Maryja i Józef oraz podeszli w latach Symeon i Anna. Ojciec św. zaprosił osoby konsekrowane, aby spojrzały na drogę konsekracji jak na narodziny i wezwanie. W tym spotkaniu nie jesteśmy z Jezusem sami, jesteśmy z całym Ludem Bożym, z całym Kościołem, kontynuował Papież. Zakończył prosząc, abyśmy codziennie odnawiali nasze spotkanie z Jezusem, abyśmy mogli razem iść w Jego kierunku, a to da nam światło i umocni nasze kroki.

▪ S. Josephina D’Souza, Wikaria Generalna, i S. Liberata Niyrongira, Radna Generalna, przeprowadziły Wizytację Generalną w Regii pw. NMP z Kibeho, która obejmuje Rwandę/Kongo/Ugandę. S. Honorata Lyimo, Radna Generalna, przebywa obecnie w Tanzanii, gdzie z ramienia Zarządu prowadzi nowe projekty misyjne.

▪ W święto Katedry św. Piotra Siostry z Zarządu Generalnego uczestniczyły w uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Piotra. Eucharystii przewodniczył JE Ks. Kard. Angelo Comastri.

▪ 23 lutego wspólnoty domu generalnego i prokury w jedności z całym Kościołem i w odpowiedzi na zaproszenie Ojca św. podjęły dzień modlitwy i postu. W kaplicy domu generalnego odbyła się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Intencją Ojca św. była modlitwa o pokój w Syrii, Kongo i Płd. Sudanie.

NIEMCY

▪ 31 stycznia osoby życia konsekrowanego z Limburga wspólnie celebrowały Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Księża Pallotyni, Siostry Nazaretanki, oraz członkowie duchowej rodziny “Praca” spotkali się w naszym domu w Marienborn. Miała miejsce wspólna Eucharystia uświetniona  różnymi tradycjami zakonnymi. Po modlitwie odbyła się agapa, dzielenie się i spotkanie.

▪ Z okazji 90. urodzin Pani Hannelore Meicher UAC, byłego pracownika chłopięcego chóru katedralnego w Limburgu, która obecnie przebywa w naszym domu opieki Felizitas, była sprawowana Eucharystia w naszej kaplicy w Marienborn. W modlitwie uczestniczyła wspólnota i mieszkańcy Felizitas oraz zaproszeni goście i sąsiedzi. Wszystkim udzieliła się radosna atmosfera urodzin oraz piękno śpiewów liturgicznych.

ANGLIA/ ZAMBIA

▪ 1 lutego z racji Święta Ofiarowania Pańskiego i Światowego Dnia Życia Konsekrowanego w katedrze Westminsterskiej w Londynie Mszę św. sprawował JE Ks. Kard. Vincent Nicholas. Po modlitwie odbyła się wspólna agapa.

▪ Dzień 5 lutego zapisze się jako jedna z ważniejszych dat w kronice pallotyńskiej wspólnoty w Zambii. Oficjalnie przy naszym domu został otwarty ośrodek zdrowia MARIAN HEALTH POST. Nowe dzieło pobłogosławił ks. Tom Luckos SAC, Rektor wspólnoty Księży Pallotynów w Westwood, w Zambii. Inauguracji dokonała Pani Leah Namonje, Dyrektor ds. Opieki Zdrowotnej Regionu Chilanga. Nasz ośrodek zdrowia będzie współpracował z państwowym centrum zdrowia, które znajduje się  w odległości 15 kilometrów. Odpowiedzialną za ośrodek zdrowia jest S. Sesilia P. Kimario SAC. Ośrodek jest przeznaczony przede wszystkim dla okolicznych mieszkańców oraz da uczniów szkoły podstawowej im. Św. W. Pallottiego. W centrum będzie można znaleźć pomoc w zakresie opieki doraźnej, medycyny rodzinnej, opieki przed- i poporodowej oraz badań dla zagrożonych wirusem HIV. Przedstawiciele władz państwowych byli pod ogromnym wrażeniem ośrodka i wyrazili słowa uznania pod adresem Sióstr i Księży Pallotynów, że odczytując znaki czasu, dostrzegają potrzebę bogatszej oferty usług zdrowotnych wśród miejscowej ludności. Zadeklarowali także gotowość współpracy. Wspólnota pallotyńska w Zambii dziękuje wszystkim dobrodziejom i darczyńcom, którzy przyczynili się do powstania ośrodka. Prosimy również o modlitwę, aby pomoc chorym była owocnym apostolstwem w duchu św. W. Pallottiego.

USA

▪ Prowincja Amerykańska pw. Królowej Apostołów cieszy się nowym Zarządem Prowincjalnym: S. Mary Grace Barile, Przełożona Prowincjalna, S. Mary Terence Wall, Wikaria, S. Francesca Lowis i S. Stella Holisz, Radne Prowincjalne. W podejmowaniu nowych zadań niech towarzyszy Siostrom Boże Błogosławieństwo i opieka Maryi Królowej Apostołów.

▪ St. Mary’s Hospital rozpoczął miesiąc luty od corocznej uroczystości Go Red for Women, podczas której zbierane są fundusze na cele amerykańskiego stowarzyszenie profilaktyki chorób serca. W akcję, jak co roku, włączyły się S. Mary Grace Barile i S. Mary Terence, prowadząc rozmowy z ponad 280 kobietami z rejonu Huntington. To wydarzenie jest doskonałą okazją dotarcia do wielu kobiet w celach edukacyjnych i prewencyjnych. Umożliwia szpitalowi podnoszenie świadomości na temat chorób serca i pomaga kobietom w ich zapobieganiu.

▪ Szpital św. Józefa w Bukhannon i Zespół Pastoralny przygotowali z racji Środy Popielcowej specjalną modlitwę wraz z posypaniem głów popiołem. Kaplica była wypełniona pracownikami i chorymi.

▪ W parafii pw. Różańca świętego S. Francesca wraz z parafianami umożliwia uczestnictwo w wielu wielkopostnych ćwiczeniach duchowych odnoszących się do postu, modlitwy i jałmużny. Między innymi Siostra przygotowała projekcję filmu i panel dyskusyjny na temat Wielkiego Postu. Zaprosiła również wszystkich parafian do złożenia niewielkiego daru dla mieszkańców lokalnego DPS oraz dla ośrodka interwencji kryzysowej dla kobiet i dzieci.

▪ S. Danuta Przybyłek dwa razy w tygodniu uczestniczy w kursie języka angielskiego, a trzy dni pracuje w naszej szkole średniej. S. Stella Holisz podjęła się dwóch zadań. Siostra jest oficjalnym szafarzem Komunii św. w parafii oraz dołączyła do czuwania modlitewnego w obronie życia w klinice w College Park. Siostry podejmują również wiele posług w kościele parafialnym związanych z czasem Wielkiego Postu.

BELIZE

▪ 2 lutego przybyła do naszego centrum rekolekcyjnego Nazaret grupa 14 osób wraz z Juanem Viveros z organizacji Międzynarodowego Krzyża z Maryland. Dzięki temu cieszyłyśmy się codzienną Eucharystią w naszej kaplicy, którą celebrował ks. Mike Wilson. Grupa pomagała osobom potrzebującym w Punta Gorda oraz w parafii św. Piotra Klawera. Nasi goście byli pod wrażeniem pięknej przyrody, która otacza centrum rekolekcyjne i nasz dom. 

▪ Ks. Mike Wilson pełnił również posługę wśród chorych w domu seniora w Centrum Nadzieja wraz z indywidualnym błogosławieństwem. Grupa przygotowała także rekreację, wykorzystując artystycznie wykonane z lokalnego drzewa i żyłki wędkarskiej instrumenty muzyczne. Goście byli pod wrażeniem historii naszej Prowincji. Zaskoczeniem były zwłaszcza śmiałe początki 4 niemieckich Sióstr, które rozpoczynały misję w Belize.

▪ Nasza wspólnota cieszyła się obecnością specjalnych gości Ks. Iana Taylor oraz Pani Marii Zabaneh. Ks. Ian Taylor pobłogosławił naszą szkołę średnią. Ze względu na ulewne deszcze nie odbył się niestety nasz coroczny bazar. Z powodzeniem udało się jednak przeprowadzić kiermasz żywności.

POLAND

▪ Składamy gratulacje nowemu Zarządowi Prowincjalnemu Prowincji Polskiej: S. Iwonie Nadziejko, Przełożonej Prowincjalnej, S. Magdalenie Szymczak, Wikarii, S. Ewie Brandt, Radnej, S. Blance Sławińskiej, Radnej, S. Jolancie Groszczyk, Radnej. W nowej posłudze niech towarzyszy Siostrom Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Maryi Królowej Apostołów oraz św. W. Pallottiego.

RWANDA/KONGO

▪ 3 lutego Osoby konsekrowane z Rwandy pielgrzymowały do Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho, by wspólnie celebrować Święto Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Uroczystości przygotowała ASUMA. Dzień był poświęcony szczególnej modlitwie w intencji powołań oraz świadectwu starszych braci i sióstr. Uroczystej  Eucharystii przewodniczył JE. Ks. Biskup Celectin Hakizimana, Biskup Gikongoro.

▪ W dniach od 3 lutego do 5 marca nasza Regia przeżywała czas szczególnej łaski i odnowy: Wizytację Generalna, którą przeprowadziły delegatki Przełożonej Generalnej S. Josephine D’Souza, Wikaria Generalna, i S. Liberata Niyongira, Radna Generalna. Siostry odwiedziły wszystkie wspólnoty w Rwandzie, Kongo i Ugandzie.

▪ 11 lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes i Światowy Dzień Chorych, uczniowie naszej szkoły w Masaka odwiedzili pobliski szpital, gdzie w krótkim przedstawieniu ukazali apostolstwo chorych św. W. Pallottiego. 21 lutego w naszym ośrodku zdrowia w Masaka odbyła się Msza św. dla chorych oraz dla rodzin z upośledzonymi dziećmi, które oprócz specjalnego zaproszenia otrzymały również małe prezenty.

▪ 23 lutego w jedności z całym światem, katolikami i osobami innych wyznań modliłyśmy się o pokój w Płd. Sudanie i w DR Konga. Jesteśmy wdzięczne Ojcu św. za ojcowską miłość i troską o nasz afrykański kontynent, gdzie w wielu krajach ludzie bardzo cierpią z powodu wojny. Dziękujemy za Was wszystkich, którzy modlicie się za nas.

Pamiętajmy o naszych zmarłych Siostrach

S.M. Speransa Joniec SAC * 11.03.1931    11.02.2018  Polska

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)