Licznik odwiedzin

17440808
Od 2011 roku
17440808

Wrzesień 2017

Rzym

▪ Po wakacyjnej przerwie miało miejsce wiele ważnych wydarzeń w naszym Zgromadzeniu. S. Izabela Świerad, S. Josephina D'Souza, S. Honorata Lyimo i S. Liberata Niyongira wzięły udział w otwarciu Międzynarodowego Nowicjatu w Tanzanii, natomiast  S. Anna Małdrzykowska udała się do Londynu na Jubileusz 75-lecia życia zakonnego i 97. urodzin S. Christine Bohr, która była prekursorką misji w Tanzanii. Wszystkie te uroczystości nie tylko umocniły siostrzane więzi, ale były okazją do wyrażenia uznania dla każdej siostry, która współpracowała z Panem Bogiem w realizacji swojego powołania.

 ▪ Dnia 16 września nasze Siostry z sercami pełnymi  wdzięczności, razem z rodziną Pallotyńską i przyjaciółmi z Sardynii, zgromadziły się w San Salvatore in Onda w Rzymie, aby uczcić pierwszą rocznicę beatyfikacji Elżbiety Sanny. Mszy św. przewodniczył Ks. Jakub Nampudakam SAC, Przełożony Generalny. Chór Codrongianos z Sardynii przygotował oprawę muzyczną. Podczas Mszy św. Ksiądz Generał podziękował ks. Janowi Koryckiemu SAC za jego wielkie poświęcenie  jako postulatora w procesie beatyfikacyjnym i przedstawił ks. Adama Golca SAC jako jego następcę. Wszyscy zostali poproszeni o dalszą modlitwę w intencji  kanonizacji bł. Elżbiety Sanny.

▪ Po wszystkich historycznych uroczystościach, różnych spotkaniach i owocnej wizytacji  kanonicznej w Tanzanii  S. Izabela Świerad oraz S. Liberata Niyongira z radością wróciły do Rzymu. Były wdzięczne siostrom za życzliwe powitanie, gościnność i współpracę podczas wizytacji we wspólnotach.

▪  Z wielką radością Siostry z Generalatu i Prokury obchodziły Srebrny Jubileusz Profesji zakonnej S. Magdaleny Pinto, Przełożonej wspólnoty w Prokurze. Wielu księży, sióstr zakonnych i życzliwych osób uczestniczyło w dziękczynnej Eucharystii, po której wszyscy zostali zaproszeni na obiad w Prokurze. S. Izabela podziękowała S. Magdalenie za dwadzieścia pięć lat wiernej służby Panu i Zgromadzeniu.

Niemcy

▪  Dnia 9 września S. Simone Hachen razem z kobietami z ośrodka pomocy dla uchodźców i walki z przemocą kobiet wzięła udział w zorganizowaniu charytatywnej zbiórki w Limburgu. Dochód z tej zbiórki w wysokości 18.021,00 Euro został przekazany do schroniska dla kobiet w Limburgu. Każdego roku w diecezji Limburg odbywają się uroczyste obchody Święta Podwyższenia Krzyża. Przez cały tydzień zapraszane są różne grupy. W piątek 15 września osoby konsekrowane spotkały się w Limburgu. Hasłem spotkania było: “Razem w drodze - żywy ekumenizm” Niektóre z naszych Sióstr wzięły udział w Eucharystii i wspólnym spotkaniu.

 ▪ W niedzielę 17 września obchodzono zakończenie święta w Eibingen. Uroczystość ta była połączona ze wspomnieniem św. Hildegardy.  Po Mszy św. były otwarte punkty informacyjne Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych z Diecezji Limburg. S. Clementia Burkard i S. Adelheid Scheloske oraz pallotyński brat reprezentowali ZAK.

▪  W dniach od 18 do 22 września S. Helga Weidemann, Przełożona Prowincjalna, przebywała we Freiburgu, gdzie prowadziła tygodniowe  studium dla kandydatów do kapłaństwa. Od wielu lat S. Helga wspólnie z prof. dr Pompey organizują w seminarium duchownym Frieburga tygodniowe studium dotyczące współpracy w działalności społecznej.

Rwanda/Kongo/Uganda

▪  Siostry juniorystki uczestniczyły w sesji formacyjnej w naszej wspólnocie w Rutshuru, DR Kongo, które było prowadzone przez mistrzynię junioratu S. Angeline Kambugu. Głównym tematem były śluby w życiu zakonnym. Ostatni dzień był poświęcony modlitwie w intencji pokoju w Kongo i odnowieniu ślubów.

▪  Św. Matka Teresa jest patronką Ruchu Maitri i w dzień Jej wspomnienia w naszych wspólnotach razem z rodzicami adopcyjnymi i dziećmi  świętowałyśmy  Dzień Adopcji Serca. Inicjatywa ta powstała w ramach pracy Ruchu Maitri. Tego samego dnia świętowano także w Polsce.

▪  8 września cieszyłyśmy się Świętem Narodzenia Matki Bożej. Połączyłyśmy to święto z rocznicą 40-lecia przybycia naszych pierwszych polskich Sióstr Pallotynek Misjonarek do Rwandy. W każdej wspólnocie została odprawiona Msza św., aby podziękować Bogu za rozwój całej Regii. Modliłyśmy się również  za nasze siostry pionierki. Jesteśmy bardzo wdzięczne za wszystko, co uczyniły na początku i  pamiętamy o naszej Prowincji Matce – o Polskiej Prowincji.

Anglia/Tanzania

▪ Wrzesień był wyjątkowym miesiącem w Tanzanii, w którym nasza Prowincja doświadczyła czasu łaski. W wielu wydarzeniach brała udział S. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, oraz Jej Radne: S. Josephina D 'Souza, S. Honorata Lyimo i S. Liberata Niyongira. Do sióstr dołączyła Siostra Ivete Garlet, Przełożona Generalna Sióstr Apostolstwa Katolickiego, razem z S. Stellą Marottą, Jej Radną. Siostry odwiedziły wspólnoty w Siuyu i Poli Singisi i były świadkami apostolstwa naszych sióstr w tym regionie.

▪ S. Rosemarie Steinbach SAC, nauczycielka w Szkole Średniej im. Wincentego Pallottiego, gdzie pracowała 19 lat, została przeniesiona do wspólnoty Poli Singisi, aby uczyć języka angielskiego postulantki i nowicjuszki w międzynarodowym nowicjacie. Jesteśmy wdzięczne S. Rosemarie, która posłusznie i chętnie przyjęła tę nową misję. Studenci ze Szkoły Pallottiego będą tęsknić za Siostrą .

▪ 3 września byłyśmy zaszczycone, że możemy świętować w Tanzanii imieniny naszej Siostry Generalnej. Dzień ten rozpoczęłyśmy Mszą św., której przewodniczył ks. Dariusz Szymborski ze Zgromadzenia Franciszkanów Konwentualnych. Po Mszy św. poszliśmy w procesji do nowo wybudowanego wejścia, gdzie została poświęcona nowa brama, a  S. Izabela przecięła wstęgę. Po zakończeniu uroczystości była wspaniała i radosna agapa.

▪ Wieczorem tego samego dnia oficjalnie otwarto Spotkanie Kontynentalne, na którym były obecne przełożone wyższe z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Podczas pierwszej sesji zostały powitane S. Ivete Garlet CSAC oraz S. Stella Marotta CSAC. Siostry  podziękowały S. Izabeli za zaproszenie i uważają, że jest to krok milowy i historyczna chwila dla obu Zgromadzeń w procesie zjednoczenia. Podczas tego spotkania wszyscy uczestnicy mogli swobodnie porozmawiać z siostrami.

▪ 8 września został oficjalnie otwarty we wspólnocie Poli Singisi w Arusha Międzynarodowy Nowicjat. Głównym celebransem Najświętszej Eucharystii był ks. Filip Massawe, Przełożony Prowincjalny Ojców Ducha Świętego, który w swojej homilii podkreślił znaczenie współpracy i ducha misyjnego wśród nowicjuszek, które wstąpiły do tego Międzynarodowego Nowicjatu. Jest 16 postulantek, które przygotowują się do rozpoczęcia nowicjatu: Rwanda / Kongo 10, Tanzania 4 i Brazylia 2 oraz  nowicjuszki pierwszego roku: Kamerun 1 i Tanzania 2. W skład zespołu formacyjnego weszły: S. Marie Claire, Mistrzyni Nowicjatu (Rwanda), oraz dwie asystentki: S. Agripina Mmassy (Tanzania) i S. Anna Kot (Kamerun). Przełożona Generalna S. Izabela Świerad odczytała dekret powołujący Międzynarodowy Nowicjat. Następnie podziękowała Zarządowi Prowincjalnemu i Siostrom za ich ciężką pracę i otwartość, a także skierowała słowa zachęty do postulantek.

▪ Wizytacja kanoniczna rozpoczęła się następnego dnia. S. Izabela i S. Liberata razem z panią Jennifer Trotter z Anglii, członkinią Komisji Ekonomicznej, odwiedziły wszystkie wspólnoty.

Afryka Południowa

▪ 9 września S. Annemarie Niehsen wróciła z Tanzanii gdzie uczestniczyła w Zebraniu Przełożonych Wyższych i otwarciu Międzynarodowego Nowicjatu. Następnego dnia tj.10 września S. Helen Lourdusamy, Przełożona Prowincjalna z Indii, udała się do Południowej Afryki, do Cape Town. Cieszyłyśmy się, że Siostra przyjęła nasze zaproszenie i sama cieszyła się, że może być razem z nami. 

▪ Została odprawiona Msza św. w intencji dobrodziejów, którzy hojnie pomagają i wspierają Dom Św. Józefa. Głównym celebransem był ks. Job Thomas MSFS, koncelebrował ks. Christopher SAC. Ks. Job nawiązał w swojej homilii do życia św. Mateusza, który wiernie naśladował Jezusa i porównał przykład jego życia do posługi sióstr, które rozpoczęły pracę i ciągle niestrudzenie dbają o potrzeby dzieci. Siostry Szensztackie z Pinelands, dobrodzieje, dzieci oraz personel wzięli udział w tej uroczystości.

USA

▪ We współpracy z organizacją Catholic Central Mission uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Św. Wincentego Pallottiego, pracując popołudniami w szkole,  wezmą udział w programie „Pack-and-Pray",  co znaczy w języku polskim „Pakuj i módl się”. Będą pakować torby zawierające ponad 10.000 posiłków z suchym prowiantem dla ubogich.

▪ Siostry z Laurel uczestniczyły w corocznym pikniku parafialnym. Posiłki było darem studentów, rodzin i innych darczyńców.

▪ Po rygorystycznej procedurze rozpatrzenia wniosków Pallotyńska Rada Fundacji w Buckhannon, w Zachodniej Wirginii, dnia 15 września 2017 r. zatwierdziła dotacje leczniczą  dla piętnastu organizacji non-profit w centralnej części Wirginii Zachodniej. Finansowanie obejmuje posiłki dla osób starszych, stomatologiczne lecznictwo dla seniorów, przenośne urządzenia do przechowywania żywności w gminach wiejskich, finansowania pracowników służby zdrowia, którzy opiekują się pacjentami z cukrzycą wysokiego ryzyka, pomoc ofiarom przemocy w rodzinie i edukację żywieniową w szkołach i innych ośrodkach.

Polska/Rosja/Białoruś/Kamerun                                          

▪ W Doumè (Kamerun), we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, z radością i wdzięcznością Bogu, nasze dwie kandydatki zostały przyjęte do postulatu. To jest wielka radość dla naszej Delegatury, Prowincji i całego Zgromadzenia. Mszy św. przewodniczył ks. Eloundou Liboire SAC, mistrz nowicjatu. Przez jeden rok postulantki będą pogłębiały swą wiarę i więź z Jezusem poprzez modlitwę, wykłady, pracę i życie wspólnotowe. Szczególny nacisk zostanie położony na naukę języka angielskiego, w ramach przygotowań do międzynarodowego nowicjatu, który został otwarty w Tanzanii. Prosimy wszystkich o modlitwę w ich intencji.

▪ W Gnieźnie, we wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi jedna kandydatka została przyjęta do postulatu. Uroczystej Mszę św. przewodniczył  JE Ks. Bp. Bogdan Wojtuś. Po Mszy św. siostry gratulowały jej i złożyły serdeczne życzenia. 

▪ Wiele  Pallotynek z różnych wspólnot  uczestniczyło w  III Krajowym Kongresie ZAK, który odbył się w Pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie w dniach 22-24 września. Temat Kongresu brzmiał: "Zjednoczeni, aby służyć". Ponad 200 osób z Polski, Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Kuby wzięło udział w Kongresie.  Honorowymi gośćmi  byli: Donatella Acerbi, Przewodnicząca Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK, oraz Ks. Rory Hanly, Sekretarz Generalny ZAK. Dni wypełnione były modlitwą i refleksją  na temat tego, co znaczy być zjednoczonym i jak służyć. Uczestnicy podzielili się swoim doświadczeniem wiary  i pracy apostolskiej. Był też piękny czas na taniec i wspólny śpiew. Podczas niedzielnej Mszy św. Anna Ozon, Przewodnicząca Krajowej Rady Koordynacyjnej w Polsce, przyjęła do ZAK  23 osoby, które ukończyły trzyletnią formację i złożyły Akt zaangażowania apostolskiego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)