Licznik odwiedzin

17446374
Od 2011 roku
17446374

Maj 2017

Rzym

▪ Procesją światła do groty Matki Bożej w naszym ogrodzie, modlitwą różańcową i odśpiewaniem litanii, wspólnoty Domu Generalnego i Prokury uczciły piękny miesiąc maj poświęcony Maryi.

▪ Siostry uczestniczyły w konferencji zorganizowanej przez Instytut Pallottiego w Rzymie. Temat O jedności rytów widzianaych w perpektywie Oktawy Epifanii przygotowywanej przez św. Wincentego Pallottiego przedstawił ks. Jean Bertrand Etoundi SAC (Kamerun) – Radca Generalny.

▪ Siostra Izabela Świerad,Przełożona Generalna, uczestniczyła w Obchodach 100-lecia Objawień Matki Boskiej w Fatimie. Podczas tych szczególnych uroczystości, Siostra polecała w modlitwie całe nasze Zgromadzenie, każdą Siostrę oraz nasze Rodziny.

▪ Siostra Izabela Świerad, Przełożona Generalna, w dniach 19-23 maja w Cenacolo Centro w Rzymie, uczestniczyła w dorocznym spotkaniu Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK. Tematem spotkania była komunia jako dynamiczne źródło, cel i owoc dla misji. Siostra wzięła również udział w konferencji zorganizowanej przez Konferencję Wyższych Przełożonych (UISG) w Rzymie, na temat międzynarodowego charakteru zgromadzeń zakonnych w Stanach Zjednoczonych i wynikających z tego  konsekwencji dla życia zakonnego na całym świecie.

▪ Wspólnota Pallotyńska odbyła coroczną pielgrzymkę do San Giorgio, rodzinnej wioski św. Wincentego Pallottiego, do dziś zamieszkiwanej przez jego krewnych. Nasze wspólnoty reprezentowały Siostra Anna Małdrzykowska i Maria Ganakowska z Rosji.

▪ W Domu Generalnym Sióstr Pallotynek Rzymskich odbyło się spotkanie trzech Przełożonych Generalnych: s. Izabeli Świerad SAC, ks. Jakuba Nampudakama SAC i s. Ivete Garlet CSAC. Temat spotkania dotyczył zagadnienia przewodzenia i odpowiedzialności wspólnot centralnych ZAK dla wzmocnienia współpracy, komunikacji i jedności w ZAK. Odbyło się także spotkanie dwóch Zarządów Generalnych naszych siostrzanych Zgromadzeń. Dotyczyło ono przygotowania wspólnego świętowania Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, która jest dniem naszego powstania. Poruszono również temat zacieśnienia współpracy.

▪ W Domu Generalnym gościłyśmy JE ks. Biskupa Jana Ozgę z Kamerunu oraz JE ks. Arcybiskupa Lebulu Josaphat Louis z diecezji Arusha z Tanzanii.

Niemcy/Brazylia

▪ S. Magdalena Klein, ze względów zdrowowtnych zrezygnowała, po 9 latach, ze sprawowania funkcji Radnej i Wikarii Prowincjalnej. 14 maja, podczas Konferencji Prowincjalnej, wikarią prowincjalną została wybrana s. Astrid Meinert. Jesteśmy wdzięczne s. Magdalenie za jej piękną i wierną służbę dla Zgromadzenia i Prowincji Niemieckiej oraz łączymy się się z Siostrą w modlitwie.

▪ Od pierwszego maja s. Simone Hachen w ramach pracy w Caritas, otrzymała nowe zadanie. Siostra została koordynatorem pracy charytatywnej w Weilburgu, niedaleko Limburga. Jest także osobą kontaktu dla odpowiedzialnych z ramienia lokalnych władz, stowarzyszeń i organizacji, które współpracują z osobami potrzebującymi i pomagają im poprawić warunki życia.

 ▪ W Teresina/Brazylia pallotyńska fundacja APEC, która pomaga ubogiej młodzieży i rodzinom na obrzeżach miasta, świętowała 10-lecie swojego istnienia. Inicjatywa została zapoczątkowana przez przez s. Avani Sousa da Silva SAC oraz jej wspólnotę, we współpracy ze świeckimi członkami ZAK. Dzieło do dziś rozwija się i owocnie wypełnia swoją misję.

Anglia /Tanzania

▪ Siostra Christine Bohr i s.Nancy Logue z londyńskiej wspólnoty odwiedziły w szpitalu w Macclesfield chorą s. Stellę Barelli. S. Mary McNulty,  Przełożona wspólnoty w Anglii, wyjechała na kilka tygodni do Tanzanii. Siostra Nancy Logue wyjechała na wakacje do rodzinnej Irlandii.

▪ W tym roku Kościół w Tanzanii obchodzi 100-lecie Jubileuszu Kapłaństwa pierwszych rodzimych kapłanów. W ramach uroczystych obchodów nasze Siostry, na zaproszenie miejscowych kapłanów, odwiedziły parafię Ntuntu, podejmując akcję ewangelizacyjną.

▪ 8 maja Siostra Basilisa Jacob, Przełożona Prowincjalna, podczas specjalnego nabożeństwa dokonała aktu posłania s. Sesilii Kimario i s. Weroniki Ghuliku do nowej misji w Zambii. Dziękujemy Bogu za dar naszych pierwszych dwóch misjonarek, które otworzyły wspólnotę poza rodzinną Tanzanią. W drodze na nowa placówkę towarzyszyła Siostrom, s. Redempta Mallya, Wikaria Prowincjalna. Siostry podejmą współpracę w szkole w diecezji Lusaka, z Księżmi Pallotynami z Indii.

▪ Centrum Rehabilitacji w Siuyu świętowało Jubileusz 10-lecia. Zostało ono wybudowane przez ks. Toma Ryana SAC. Nasze siostry podejmują w nim opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział m.in. JE ks. Biskup, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wielu dobrodziejów.

Afryka Południowa

▪ 16 maja z ogromną radością świętowałyśmy uroczystość odnowienia profesji przez s. Promilię Kiro z Indii. Głównym celebransem Mszy św. był ks. Michael Clement SAC. Kon-celebransami byli ks. Ricardo Smuts i ks. Christu Amal Raj SAC. W tym radosnym wydarzeniu wzięły udział Siostry i nasi przyjaciele. Dziękujemy Bogu za dar S. Promilki Kiro dla naszej prowincji Południowej Afryki. Cieszymy się jej duchem misyjnym oraz pragnieniem, aby żyć charyzmatem św. W. Pallottiego w miłości i służbie.

USA

▪ Fundacja naszego Centrum Medycznego St. Mary przeżywała doroczny bal dobroczynny, którego tematem był WOODSTOCK. W wydarzeniu uczestniczyły s. Gail Borgmeyer, s. Diane Bushee i s. Mary Grace Barile oraz ok. 600 osób z Huntington i sąsiadujących stanów. Uczestnicy balu mogli doświadczyć niepowtarzalnej atmosfery prawdziwego festiwalu WOODSTOK, który odbył się latem 1969 roku. Goście zostali zaproszeni do przygotowania strojów z tamtego czasu. Cały dochód z gali jest przeznaczony na potrzeby osób z naszego terenu. Jednym z projektów jest Kids in motion, który jest programem wsparcia dla dzieci i rodzin. Drugi projekt to dom dla odwiedzających, położony na terenie szpitala St. Mary, który pozwoli na zakwaterowanie gości przybywających spoza naszego obszaru.

▪ W naszej szkole miał miejsce bal absolwentów, w którym uczestniczyły s. Karen Lester i s. Stella Holisz. Ceremonia zakończenia szkoły odbyła się 24 maja w Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Mszę św. dziękczynną sprawował ks. Mike Malone, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Laurel oraz ks. Joseph, pallotyn z Baltimore. W tym roku naszą szkołę ukończyło 139 uczniów.

Belize

▪ Nasze wspólnoty Nazaret i Pallotti, zorganizowały Dzień Matki. Po bardzo wymownej Liturgii był czas na gry, zabawy i poczęstunek. Bardzo wzruszającym doświadczeniem, było zobaczyć radość w w oczach tych matek. Przy tej okazji również osoby starsze z organizacji HOPE również mogły cieszyć się z przygotowanej niespodzianki. Nasze postulantki dzieląc się swoimi talentami, dostarczyły wszystkim wiele radości i uśmiechu. ▪ S. Ester Pauu wraz z nauczycielami uczestniczyła w certyfikowanym  kursie z edukacji religijnej, który pomyślnie ukończyła w Punta Gorda.

▪ Nasza diecezja przeżywała szczególny dzień konsekracji naszego trzeciego biskupa pochodzenia belizyjskiego. Uroczystość zgromadziła ośmiu biskupów z Karaibów, księży, osoby zakonne oraz wiernych świeckich. Módlmy się, aby nowy Biskup z Bożą łaską, poprowadził nas w tych trudnych czasach.

Szwajcaria

▪ W dniach 6-9 maja gościłyśmy s. Izabelę Świerad,  Przełożoną Generalną oraz s. Annę Małdrzykowską, Ekonomkę Generalną. Siostry spotkały się ze wszystkimi Siostrami oraz z naszymi współpracownikami.

Polska

▪ Siostra Consolata Majewska zorganizowała nocne czuwanie modlitewne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Tematem było zapraszenie uczestników do podjęcia misji: Idź i głoś miłość dwóch serc: Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

▪ W 100. rocznicę Objawień Matki Bożej w Fatimie, Rodzina Pallotyńska: Siostry, Księża i Bracia Pallotyni oraz świecy członkowie ZAK wzięli udział w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach. Uczestnicy, oprócz wspólnej modlitwy, mieli okazję wysłuchać interesujących konferencji na temat przesłania Fatimy. Podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył JE Ks. Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, Rodzina Pallotyńska odnowiła akt zawierzenia ZAK Niepokalanemu Sercu Maryi.

▪ W Zaryczanach na Ukrainie, pod hasłem: Zjednoczenie – droga do pojednania i komunii,  odbył się I Krajowy Kongres ZAK. Honorowymi gośćmi byli: Donatella Acerbi, Przewodnicząca Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK w Rzymie, Ks. Zenon Hanas SAC, Przełożony Prowincjalny, s. Ewa Brandt, Radna Prowincjalna i s. Anna Ozon, Przewodnicząca Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK w Polsce. Czworo prelegentów: s. Monika Cecot SAC, ks. Walenty Matuszewski SAC, ks. Wiaczesław Gryniewicz i Donatella Acerbi, w swoich wystąpieniach podjęli temat komunii w aspekcie biblijnym, społecznym i pallotyńskim. Przewodnicząca KRK ZAK na Ukrainie, s. Jolanta Wagner, zaprosiła na Kongres zespół, który zaprezentował ukraińskie pieśni i tańce ludowe. Ze spektaklem poświęconym św. W. Pallottiemu i jego dziełu, wystąpili także aktorzy Teatru na Bulwarze. W cudownej atmosferze uczestnicy Kongresu z Ukrainy, Polski i Słowacji, mieli okazję wzajemnego poznania oraz ubogacenia. W sobotę Mszę św. sprawował JE ks. Biskup Witalij Skomorowski z diecezji kijowsko – żytomierskiej. W niedzielę, podczas Mszy św, pod przewodnictwem ks. S. Rudzińskiego, 5 pań, złożyło akt zaangażowania apostolskiego do ZAK. W Kongresie uczestniczyły Siostry z każdej wspólnoty na Ukrainie, dołączyła również s. Galina Klimenczuk, obecnie pracująca w Polsce oraz s. Małgorzata Wyrodek, jako tłumacz.

Indie

▪ S. Helen Lourdsamy, Przełożona Prowincjalna oraz Siostry ze wspólnoty w Gurundii, wzięły udział w otwarciu nowej kaplicy filialnej w Kantapali należącej do parafii Odisha. Kaplica jest pod wezwaniem Maryi Królowej Apostołów. Dziękujemy Siostrom z Zarządu Generalnego za pomoc w jej sfinansowaniu.

▪ 14 Sióstr Juniorystek uczestniczyło w corocznym spotkaniu formacyjnym. Podczas sesji podjęto tematy dotyczące opieki zdrowotnej, zarządzania czasem, pracy zespołowej i emocji. Spotkanie zakończyła Eucharystia, sprawowana przez ks. Manuela Raj SAC, podczas której Siostry odnowiły profesję. ▪ Dwie Postulantki rozpoczęły nowicjat, a dwie Siostry Nowicjuszki złożyły I profesję w naszym domu Deva Matha w Goa. Otrzymałyśmy wiele dobrych słów od gości, którzy byli świadkami tej ceremonii i dołączyli do nas, aby uwielbić Boga za dar powołania zakonnego w Kościele.

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)