Licznik odwiedzin

17445808
Od 2011 roku
17445808

Kwiecień 2017

Rzym

▪ Z ogromną radością wzięłyśmy udział w obchodach Triduum Paschalnego w Bazylice Św. Piotra z Papieżem Franciszkiem.  Bardzo wzruszającym przeżyciem było dla nas nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Koloseum, gdzie zebrało się tysiące ludzi z całego świata. W swoim przemówieniu Ojciec Święty zaprosił wszystkich do modlitwy o pokój w Syrii, na Bliskim Wschodzie, w Sudanie, w Republice Demokratycznej Konga i w tych wszystkich krajach, które pozostają dotknięte działaniami  wojennymi oraz cierpią głód.

▪ W dniach 4 – 7 kwietnia w naszym Domu Generalnym odbyło się pierwsze spotkanie nowo mianowanych członków Komisji Finansowej i Komisji Misyjnej. Tytułem wstępu S. Izabela Świerad – Przełożona Generalna, powitała wszystkich oraz podkreśliła znaczenie i cel spotkań komisji, zwracając uwagę na wspólną odpowiedzialność za dziedzictwo i dobra naszego Zgromadzenia. Szczególnie serdecznie zostali powitani specjaliści świeccy – członkowie Komisji Finansowej: Pani Jennifer Trotter z Anglii oraz Pani Ingrid Hannappel z Niemiec. Po zakończonych pracach Komisji, niektórzy spośród nas zostali w Rzymie, aby na Placu św. Piotra - razem z Papieżem Franciszkiem - przeżywać Niedzielę Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień.

▪ W Niedzielę Miłosierdzia w kaplicy w Prokurze przeżywałyśmy uroczystą Mszę św., którą sprawował ks. Tadeusz Wojda SAC – Arcybiskup Elekt Archidiecezji Białostockiej. Ksiądz Nominat dotychczas był podsekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w Rzymie.

▪  29 kwietnia w naszym Domu Generalnym odbyło się spotkanie Polaków pracujących w Zarządach Generalnych różnych Zgromadzeń w Rzymie. Spotkania mają już 32-letnią tradycję, a inicjatorem jest m.in. ks. Jan Korycki SAC. Gościłyśmy 27 osób, Sióstr i Księży. Po wspólnych Nieszporach w naszej kaplicy oraz konferencji wygłoszonej przez ks. Piotra Chyłę CSsR, Dyrektora Centrum Duchowości Redemptorystów w Rzymie, na temat: „Droga Maryi, drogą ucznia Jezusa w dzisiejszym świecie”, świętowaliśmy wspólną agapę w Procurze.

Niemcy

▪ Czas Wielkiego Postu był dla nas naznaczony długim pobytem w szpitalu s. Magdaleny Klein. Ze względów zdrowowtnych s. Magdalena złożyła rezygnację z funkcji wikarii prowincjalnej. Z tej racji w najbliższym czasie zostanie zebrana Konferencja Prowincjalna w celu przeprowadzenia wyborów.

▪ 5 kwietnia, na zaproszenie s. Helgi Weidemann – Przełożonej Prowincjalnej, nasz dom w Marienborn odwiedziła s. Johanna Domek OSB z Kolonii – Radewrberg. Siostra wygłosiła interesującą konferencję na temat starości. Na zaproszenie s. Helgi odpowiedziało również wiele osób zakonnych z diecezji limburskiej, którzy uczestniczyli w konferencji i wspólnej Eucharystii. Nie zabrakło również naszych Sióstr z Refrath, które gościłyśmy także na kolacji.

 ▪ S. Astrid i s. Simone uświetniły celebrację Triduum Paschalnego, w którym wzięły udział nasze Siostry, mieszkańcy Domu Felizitas oraz wielu naszych przyjaciół i sąsiadów.

USA

▪ Wraz z początkiem kwietnia rozpoczęła się urocza wiosna, której towarzyszyły wymowne celebracje liturgii Triduum Paschalnego. Wspólnota St. Mary w Huntington, tegoroczną Niedzielę Wielkanocną przeżywała we własnym gronie, bez odwiedzających gości. Kwiecień był  również dla nas miesiącem poświęconym szczególnemu wsparciu osób  dotkniętych chorobą nowotworową oraz zmagających się z chorobami serca.

Anglia /Tanzania

▪ 6 kwietnia s. Christine Bohr i s. Nancy Logue odwiedziły w Macclesfield s. Stellę Barelli i s. Lidwinę Dietz, które przebywają w naszym domu opieki.

▪ W Wielkim Tygodniu Siostry i Nowicjuszki wzięły udział w pielgrzymce z arcybiskupem diecezji Arushy, Josaphatem Louis Lebulu i jego biskupem pomocniczym Prosper Lyimo i innymi chrześcijanami. Pielgrzymi odwiedzili ośrodek dla dzieci osieroconych, a później rozważali stacje Drogi  Krzyżowej, które prowadzą ku szczytowi jednego ze wzniesień. Tam  pielgrzymka zakończyła się uroczystą Eucharystią, na cmentarzu, na którym spoczywają m.in. księża diecezjalni.

▪ Siostry z parafii Dakawa w regionie Morogoro udzieliły pomocy jednej z naszych uczennic, 13 letniej dziewczynce z plemienia Masai, którą chciano przymusić do małżeństwa. Niestety jest to bardzo poważny problem wśród plemienia Masajów i stanowi duże wyzwanie dla naszych Sióstr, podejmujących wśród nich apostolstwo. Pilną potrzebą jest edukacja i ewangelizacja.

▪ W czasie wielkanocnym nasze Siostry uczestniczyły wraz z księżmi z diecezji w świątecznych konferencjach dla uczniów szkół katolickich. Spotkanie zgromadziło ok. 202 uczniów z 20 szkół diecezji Singida, na terenie której znajduje się nasza szkoła średnia oraz 300 uczniów z parafii Igunga, z archidiecezji Tabora.

▪ Nasze Siostry we współpracy z Siostrami Karmelitankami podjęły akcję ewangelizacyjną w sąsiedniej parafii, mającą na celu promocję nowych powołań oraz przygotowanie do obchodów Jubileuszu 100-lecia święceń pierwszych kapłanów tanzanijskich (1917 – 2017).

Szwajcaria

▪ Zostałyśmy zaproszone przez Księży Pallotynów na uroczystą Mszę św. i braterską agapę, z racji ponownego wyboru Przełożonego Prowincjalnego, ks. Adriana Willi SAC i Rady Prowincjalnej. Miałyśmy również zaszczyt uczestniczyć w ponowieniu profesji przez naszego młodego współbrata z Indii.  

▪ 11 kwietnia uroczyście świętowałyśmy 85 urodziny s. Hieronimy Wróbel. Siostra Hieronima szczególnie cieszyła się nadesłanymi  życzeniami, które nadeszły z rodzinnych stron Siostry, ze Śląska.  Jubilatka spędziła ten wyjątkowy dzień wśród swoich przyjaciół i znajomych.

▪ W czasie wielkanocnym, Ksiądz Jacob Nampudakam SAC Przełożony Generalny Księży i Braci Pallotynów odbył wizytę w Prowincji Szwajcarskiej. Ksiądz Generał spotkał się także z naszą wspólnotą oraz ze świeckimi członkami ZAK. Podczas wzajemnej wymiany doświadczeń podkreślił m.in. że działalność apostolska w dłuższej perspektywie może przynieść dobre owoce, tylko wtedy, kiedy będą one wyrastały z głębokiej relacji z Bogiem.

Rwanda/ Dr Kongo

▪ S. Goretti Nyirabahutu wzięła udział w seminarium poświęconym duszpasterskiej trosce o ofiary nadużyć seksualnych na terenach dotkniętych konfliktami. Seminarium odbyło się w Centrum Duchowości Księży Pallotynów w Goma w DRK i było adresowane do osób konsekrowanych, pracujących szczególnie na wschodnich obszarach Konga. Zostało ono zorganizowane przez Stowarzyszenie Wyższych Przełożonych DRK w bezpośredniej współpracy z Komisją ds. Sprawiedliwości i Solidarności USG i UISG z siedzibą w Rzymie.   

▪ Dwie nasze Siostry Nowicjuszki s. Alice i s. Léoncie ropoczęły w Kamerunie wraz z tamtejszą wspólnotą nowicjatu, 3 miesięczny okres przygotowujący do złożenia I Profesji. Wspólna formacja Sióstr z Rwandy i Kamerunu, została zorganizowana w ramach przygotowań do otwarcia międzynarodowego nowicjatu w Tanzanii. Siostrom Nowicjuszkom z Rwandy towarzyszyła przez pewien czas s. Bellancilla Mukandahiro – Przełożona Regionalna

▪ Nasze Siostry z Kyabakuza w Ugandzie po raz pierwszy uczestniczyły w obchodach Wielkiej Nocy w odmiennej lokalnej kulturze. W Wielki Piątek parafianie przygotowali ekumeniczne nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Widok wspólnego dźwigania krzyża przez katolików i protestantów był bardzo poruszającym świadectwem.

▪ Nasz nowy Zarząd Regionalny oraz Siostry Przełożone uczestniczyły w Masaka w Rwandzie, w seminarium na temat odpowiedzialności i służby. Spotkanie poprowadził dla Sióstr ks. Jerzy Kożuch.

Indie

▪ Konferencja Wyższych Przełożonych Indii zorganizowała program formacyjny dla internowicjatu z regionu Goa. Uczestniczyło w nim 60 nowicjuszy z 20 zgromadzeń wraz ze swoimi formatorami. W spotkaniu wzięło udział także naszych 5 Sióstr Nowicjuszek, którym towarzyszyła s. Clara Joseph Xavier. Bardzo cennym okazał się wykład ks. Amirtha Rai, dominkanina, na temat seksualności człowieka. Ciekawym punktem była również prezentacja swoich Założycieli, w wykonaniu nowicjuszy.

▪ W duchu wdzięczności nasz internat Vidya Deepti obchodził swoje doroczne święto z udziałem wielu osób zakonnych i współpracowników. Gośćmi honorowymi byli Ks. P.G.Jose Kutty CMI oraz s. Helen Lourdsamy, Przełożona Prowincjalna SAC, którzy skierowali do zebranych wiele inspirujących myśli. Siostra Sharmila Pinto, odpowiedzialna za internat przedstawiła roczny raport, a następnie nasi uczniowie zaprezentowali wspaniały wieczór kulturowy. Uroczystości zakończyła wspólna agapa.  

Polska

▪ Dnia 1 kwietnia w kościele Ojców Cystersów w Oliwie, miała miejsce kolejna katecheza s. Urszuli Kłusek SAC. Katechezy przeznaczone dla dorosłych s. Urszula zaczęła głosić w Wielkim Poście w 2016 roku. Ponieważ cieszyły się sporym zainteresowaniem (przychodziło około 100 osób) w porozumieniu z o. Albinem Chorążym, proboszczem parafii, s. Urszula głosi katechezy jeden raz w miesiącu. Katecheza kwietniowa  w nawiązaniu do czasu Wielkiego Postu dotyczyła tajemnicy cierpienia.

▪ W dniach 24 -25 kwietnia, w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach na Białorusi, odbyło się ogólnobiałoruskie spotkanie młodzieży zakonnej. W spotkaniu wzięło udział 36 osób, w tym nasza s. Natallia Dremo SAC. Temat spotkania: „3764 mega volt konsekrowanej miłości” został zaczerpnięty ze słów polskiego ks. biskupa Andrzeja Jeża: "...energia do oświetlenia miast i wsi: Klasztory i wspólnoty zakonne generują duchowe światło dla świata".  Najmłodsze osoby konsekrowane naszego kraju zebrały się by "podładować swoje akumulatory", a następnie nieść tę Bożą energię światu w codziennej posłudze.

▪ Nasze siostry pracujące w Jekaterinburgu w Rosji, podzieliły się swoją wielkanocną radością. Otóż w czasie Wigilii Paschalnej dziewięć osób dorosłych przyjęło po raz pierwszy Komunię św., w tym trzy osoby otrzymały sakrament Chrztu św. Siostry cieszą się, że mogą służyć ludziom, którzy są spragnieni Boga i szukają Go w swoim życiu.

Let us remember our Deceased Sisters

S. Laurenta Gross SAC * 24.07.1931 18.04.2017  Germany

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)