Licznik odwiedzin

17445808
Od 2011 roku
17445808

Marzec 2017

Rzym

▪ Na początku Wielkiego Postu Papież Franciszek zwrócił się do wszystkich wierzących w Orędziu Wielkopostnym: „Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia”.

▪ 15 marca w naszym Domu Generalnym odbyło się spotkanie dwóch pallotyńskich siostrzanych Zarządów Generalnych: Sióstr Pallotynek (Rzymskich) i Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Spotkałyśmy się, aby kontynuować długą tradycję naszej siostrzanej współpracy. Było to pierwsze spotkanie po naszej Kapitule Generalnej w 2016 r. Jeden charyzmat zjednoczył Siostry pochodzące z 6 krajów i 4 kontynentów. Podczas sesji podjęłyśmy sprawy bieżące, w których wspólnie uczestniczymy oraz temat poszerzenia i wzmocnienia naszej współpracy w celu bardziej owocnej pracy w różnych obszarach naszego charyzmatu, jak np.: wspólna formacja, czy nasza twórcza obecność w ZAK. Przywołanie inspirujących doświadczeń z naszej wspólnej historii było wyraźną motywacją i zachętą, aby zachowując jedno serce i jednego ducha, dalej iść wspólnym pallotyńskim szlakiem. Refleksji nad wzmocnieniem współpracy towarzyszył głęboki namysł nad pragnieniem Pallottiego o dążeniu do jedności. Jeden Założyciel, jedna data fundacji naszych wspólnot, jeden charyzmat oraz duchowe dziedzictwo, to nasz wspólny dar dla Kościoła.

▪ Zarząd Generalny uczestniczył w warsztacie na temat współpracy i przewodzenia wspólnocie zakonnej. Spotkanie odbyło się w naszym domu i prowadziła je Frances Herry z Irlandii, która należy do organizacji Faith and Praxis z siedzibą w Rzymie. Spotkanie było dobrą okazją zdobycia fachowej wiedzy, która pomaga lepiej, w bardziej perspektywiczny sposób widzieć kierownictwo we wspólnocie życia konsekrowanego.

▪ Sr. Honorata Lyimo, Sr. Liberata Niyongira i Sr. Anna Małdrzykowska uczestniczyły w czterodniowym sympozjum dotyczącym teologii w kontekście kontynentu Afrykańskiego. Sympozjum zostało zorganizowane przez Uniwersytet Notre Dame ze Stanów Zjednoczonych. Tematyka sympozjum koncentrowała się wokół recepcji nauk teologicznych na ziemi afrykańskiej, m.in. poruszono tematy różnorodności kulturowej w Kościele afrykańskim oraz historii relacji między Kościołem a innymi religiami.

▪ Siostry z Zarządu Generalnego oraz wspólnoty w Prokurze wzięły udział w naszym parafialnym kościele w uroczystej Eucharystii, podczas której JE Ksiądz Kardynał Mario Zenari, objął ten kościół jako swoją tytularną świątynię. Obecnie Ksiądz Kardynał jest Nuncjuszem Apostolskim w Syrii. Podczas homilii wiele uwagi poświęcił cierpieniu syryjskich chrześcijan oraz modlił się o dar pokoju.

Niemcy

▪ W dniach od 17 do 19 marca w domu Księży Pallotynów w Limburgu miało miejsce spotkanie 11-osobowej grupy nowych wolontariuszy – misjonarzy, którzy przygotowują się na roczny wyjazd do krajów misyjnych. Sprawy praktyczne, takie jak np.: porady dotyczące koniecznych szczepień, przeplatały się z tematyka duchową. Młodym ludziom towarzyszyła m.in. S. Simone Hachen. Siostra przybliżyła przyszłym misjonarzom codzienne życie pallotyńskich wspólnot. Spotkanie zwieńczyła wspólna Eucharystia, w której wzięły również udział S. Helga Weidemann – Przełożona Prowincjalna oraz S. Astrid Meinert.

Afryka południowa

▪ Zakończyłyśmy renowację domu św. Józefa. Pierwszy dzień, po trzyletnim remoncie, był dla nas wszystkich pełnym radości nowym początkiem. Temat dnia brzmiał: „Tworzenie przestrzeni leczniczych dla dzieci przez innowacje”. Ta szczególna okazja zgromadziła wielu zaproszonych gości, w tym darczyńców i dobrodziejów, którzy wiernie wspierali wiele naszych projektów. Dom św. Józefa jest przeznaczony dla dzieci przewlekle chorych. Swoją działalność rozpoczął 82 lata temu i po dziś dzień Siostry są zaangażowane w ten piękny apostolat.

▪ S. Promila Kiro, nasza juniorystka z Indii, rozpoczęła 4-miesięczny kurs pielęgniarski zorganizowany przez dom św. Józefa.

USA

▪ Oddział Położnictwa w szpitalu św. Józefa to jego najradośniejsze miejsce, ponieważ to tu witamy nowe życie. Niestety teraz coraz więcej niemowląt rodzi się z uzależnieniem od narkotyków, ponieważ ich mamy nawet w czasie stanu błogosławionego nie rezygnują z brania narkotyków. Nasza Pallotyńska Fundacja z Buckhannon WV, która została specjalnie powołana do pomocy mieszkańcom regionu Upshur i okolic, służy również małym pacjentom i ich rodzinom.

▪ W Laurel, Maryland, ks. Joe Koyickal SAC, raz w tygodniu sprawuje Mszę św. w naszej zakonnej kaplicy.

▪ St. Mary podpisało 3-letnią umowę dotyczącą edukacyjnego cyfrowego programu GoNoodle Plus. Program przeznaczony jest dla nauczycieli i dzieci. Oferuje filmy video oraz gry, które aktywnie angażują uczniów oraz zwiększają wyniki nauczania czytania i matematyki. Dzięki sfinansowaniu połowy kosztów przez dział marketingowy, z GoNoodle Plus będą korzystały wszystkie klasy. Nasza fundacja poszukuje jeszcze partnerów korporacyjnych, którzy dofinansowaliby pozostałą część. St. Mary, a także logo firmowe sponsorów, będą umieszczone na wszystkich używanych materiałach video i drukowanych. To najnowszy sposób, w jaki  Fundacja Centrum Medycznego St. Mary pomaga dzieciom w nauce. St. Mary jest także sponsorem pełnej strony zajęć edukacyjnych w codziennej gazecie. W każdy wtorek, dzieci w różnym wieku, mogą tam znaleźć dla siebie coś nowego.

▪  W czasie Wielkiego Postu Siostry podejmowały różne akcje miłosierdzia. Siostry Mary Grace Barile i Mary Terence Wall uczestniczyły w wieczorze "Soup for the Soul" w parafii św. Szczepana w Ona oraz wysłuchały doskonałej konferencji ks. Chuck McGinnis z parafii Najświętszego Serca w Zachodnim Huntington. Nasz były kapelan, ks. Godwin Olugbami zaplanował dzień skupienia w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którym również weźmiemy udział. Temat będzie dotyczył wielkopostnego przesłania Ojca świętego Franciszka o zaangażowanej wierze chrześcijańskiej. Wspólnie z wszystkimi Siostrami trwamy na modlitwie, przygotowując się do pięknej wiosny i chwalebnej Wielkanocy.

Belize

▪ S.Adalberta Chuc i s. Margartet Gongora prowadziły rekolekcje dla 17 członków Sodalicji św. Anny. Tematyka koncentrowała się wokół zagadnień biblijnych.

▪  Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w wyjątkowy czas Tygodnia Katolickiego. Każdy uczeń został poproszony o przebranie się za wybranego Świętego. Uczniom pomagały s. Consuelo i s. Stephan. Wiele Sióstr z innych zgromadzeń również uczestniczyło w tym pięknym i wzbogacającym wydarzeniu.

▪ Nasze Siostry uczestniczyły w spotkaniu teatralnym, które dało okazję do podziwiania wybitnych talentów naszych młodych artystów, których uhonorowano wieloma nagrodami.

▪ Nauczyciele naszej szkoły przeżywali swój dzień rekolekcyjny. Był czas na spowiedź oraz wzajemne dzielenie się duchowym bogactwem, którym czują się obdarowani współpracując z nami i za które są bardzo wdzięczni.

Anglia/Tanzania

▪ S. Mary McNulty kilka dni po powrocie z Tanzanii odwiedziła wspólnotę w Londynie. Siostry uczciły dzień urodzin s. Mary, który przypada w Święto św. Patryka.

▪ Zarząd Prowincjalny uczestniczył w spotkaniu dla Przełożonych i liderów wspólnot zakonnych. Spotkanie odbyło się w Arusha w Instytucie Lumen Gentium u Księży św. Franciszka Salezego (MSFS). Ks. Mathew Kozhuppakalm, korzystając z własnego doświadczenia podzielił się z Siostrami wiedzą na temat przewodzenia wspólnocie zakonnej, kładąc szczególny nacisk na współpracę i pracę zespołową.

▪ 20 marca z ogromną radością powitałyśmy w naszej wspólnocie w Poli Singisi, w Arusha, w Tanzanii -  S. Izabelę Świerad – Przełożoną Generalną i S. Josephinę D’Suoza – Wikarię Generalną. Celem wizyty Sióstr były przygotowania do otwarcia międzynarodowego nowicjatu w Tanzanii. Temat był już szeroko omawiany podczas ostatniej, XX Kapituły Generalnej w lipcu 2016 r. Siostry z Zarządu Generalnego odbyły szereg spotkań, których celem było przygotowanie metod pracy i organizacji oraz programu i sposobu zaangażowania Sióstr w nowy projekt. Najpierw miały miejsce obrady z Przełożoną Prowincjalną, s. Bazylisą Jacob i Radą. Odbyły się także spotkania z zespołem formacyjnym z Tanzanii, Rwandy i Kamerunu (s. Anna Kot, s. Marie Claire Mukeshimana, s. Agripina Mmassy i s. Florida Mjengi). Siostry złożyły również wizytę JE Księdzu Arcybiskupowi Arusha, Josaphatowi L. Lebulu. Ksiądz Arcybiskup został zapoznany z nową inicjatywą, którą pobłogosławił, życząc wzrostu i powodzenia. Siostry odwiedziły także sąsiadujące z nami wspólnoty zakonne, które mają już doświadczenie międzynarodowej formacji w Tanzanii.

POLSKA

▪ Wspólnota Zawierzenia Maryi z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Gdańsku, przeżywała w naszym domu przy ul. Malczewskiego dzień skupienia. Wspólnota liczy 20 osób i została zainicjowana przez s. Urszulę Kłusek. Obecnie grupa przygotowuje się do aktu zawierzenia Jezusowi przez wstawiennictwo Maryi. Wspólnota spotyka się raz w miesiącu na wspólnej medytacji i rozważaniu wskazówek z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” autorstwa św. Ludwika Marii Grignione de Montford. W codziennym życiu praktykują Lectio Divina i na wzór Maryi, starają się pośród swoich obowiązków, żyć Słowem Bożym.

▪ Grupa Caritas prowadzona przez s. Iwonę Małachowską w szkole podstawowej w Chojnicach podjęła akcję zbiórki żywości dla potrzebujących. Uczniowie mieli okazję poznać wiele wrażliwych osób gotowych do pomocy i dzielenia się tym, co posiadają. Uśmiechnięte twarze ofiarodawców oraz ich hojność były dla młodzieży zachętą do dalszego wspierania ludzi oczekujących pomocy.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)