Licznik odwiedzin

17446374
Od 2011 roku
17446374

Luty 2017

RZYM

▪ 2 lutego był szczególnym dniem, w którym wszystkie nasze wspólnoty dołączyły do osób konsekrowanych całego świata, aby wspólnie celebrować Święto Ofiarowania Pańskiego, a także 21. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W Bazylice św. Piotra uroczystej Eucharystii przewodniczył Papież Franciszek. W homilii Ojciec Święty wezwał konsekrowanych mężczyzn i kobiety, aby towarzyszyli Jezusowi w spotkaniu ze swoim ludem oraz żeby byli obecni pośród Jego ludu. Papież powiedział: „Wszyscy jesteśmy świadomi przeżywanej przez nas transformacji kulturowej (…). Umieszczenie Jezusa pośród swego ludu oznacza branie na siebie i pragnienie pomóc w niesieniu krzyża naszych braci. To chęć dotknięcia ran Jezusa w ranach świata poranionego, tęskniącego i błagającego o wskrzeszenie. Wraz z Jezusem stanąć pośród swego ludu!”.

▪ 4 lutego w Domu Generalnym Sióstr Pallotynek (Rzymskich), odbyło się spotkanie trzech pallotyńskich Zarządów Generalnych: Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego oraz Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Spotkanie dotyczyło szczególnej odpowiedzialności wspólnot centralnych w ZAK.

▪ S. Josephina D’Suoza – Wikaria Generalna, S. Magdalena Pito – Przełożona wspólnoty w Prokurze i S. Christina Chirote z Procury uczestniczyły wraz z innymi osobami konsekrowanymi z Indii, przebywającymi w Rzymie, w wyjątkowym wydarzeniu posłania nowego nuncjusza dla Indii i Nepalu JE Księdza Arcybiskupa Giambattista Diquattro. Spotkanie odbyło się w kościele pw. Św. Brygidy na Piazza Farnese w Rzymie.

▪ 17 lutego po raz pierwszy obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie bł. Elżbiety Sanny. Uroczystej Eucharystii w kościele San Salvatore in Onda, gdzie znajdują się relikwie Błogosławionej, przewodniczył ks. Salvatore Saba, proboszcz parafii, w której przyszła na świat bł. E. Sanna. Liturgię uświetnił chór „On Concordu” z Sardenii. W homilii ks. Salvatore przypominał, że bł. Elżbieta Sanna, choć była prostym człowiekiem, nie potrafiącym pisać, w każdym etapie swojego życia podążała za wolą Boga: jako młoda kobieta, jako żona, matka i wdowa. Nie była założycielką żadnej wspólnoty, ani autorką wielkiego traktatu teologicznego. Jednak  jej święte zwyczajne życie, czyni je niezwykłym. Życie bł. E. Sanny jest dla szczególnie ważne, ponieważ jest świadectwem tego, że Bóg każdego z nas, bez względu na czas i miejsce, powołuje do bycia Jego apostołem.

NIEMCY

▪ Osoby konsekrowane z Limburga i okolic celebrowały Światowy Dzień Życia Konsekrowanego już 31 stycznia. W każdy wtorek, w kościele Księży Pallotynów Msza św. sprawowana jest właśnie wieczorem, stąd w uroczystości wzięło udział wielu ludzi świeckich. S. Astrid Meinert i S. Gertrud Meisner animowały Liturgię. Po Mszy św. rodzina pallotyńska spotkała się na wspólnej agapie.

▪ 2 lutego wszystkie Siostry Prowincji Niemieckiej spotkały się w Limburgu na uroczystej celebracji Jubileuszu Profesji: S. Beatrix, S. Gerhardis i S. Pallotta świętowały 65-lecie profesji zakonnej, S. Anacleta 60-lecie i S. Bonifatia – najstarsza Siostra w Prowincji, 70-lecie.

USA

▪ 14 lutego S. Gail Borgmeyer i S. Mary Grace Barile powitały w Laurel dwie nowe Siostry: S. Stellę Holisz i S. Danutę Przybyłek. Wspólnota zgromadzona na ceremonii powitania podarowała Siostrom emblemat Królowej Apostołów – Patronki Prowincji. S. Stella i S. Danuta będą służyć pomocą w naszej wspólnocie oraz w liceum, a także szlifują język angielski. Dziękujemy Polskiej Prowincji za hojność w dzieleniu się Siostrami z naszą wspólnotą.

▪ 9 lutego w szpitalu św. Józefa obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. W tym dniu Kościół przywołuje również N.M.  Pannę z Lourdes, Uzdrowienie Chorych. Nabożeństwo „Błogosławieństwa dłoni”, przygotowała s. Francesca Lowis, prezes Komisji Duszpasterskiej szpitala.

▪ S.Karen Lester spotkała się w Baltimore z członkami ZAK. Siostra towarzyszyła także studentom z Pallotti High School w projekcie "Right-to-Life March" – Marsz dla życia – w Waszyngtonie. Część naszych uczniów i nauczycieli wyjechało także do Belize, aby wspomóc najbardziej potrzebujących.

▪  S. Diane Bushee, S. Mary Grace Barile i S. Mary Terence Wall wzięły udział w corocznym spotkaniu Go Red w St. Mary’s Medical Center, podczas którego szczególnie pochylano się na kwestiami dotyczącymi utrzymania zdrowia serca kobiety.

▪ Po długiej chorobie odeszła do Pana S. Susanne Keszler. Siostra bardzo kochała Kościół. Była znana jako osoba miła i oddana modlitwie. Siostra zawsze potrafiła zobaczyć dobro w drugim człowieku. Siostry odejście jest dla nas oraz dla jej brata Pawła nieodżałowaną stratą.

BELIZE

▪ W naszej wspólnocie w domu Nazaret, z radością powitałyśmy dwie nasze postulantki z Brazylii, które przyjechały do nas na naukę języka angielskiego. Przygotowują się jednocześnie do rozpoczęcia formacji w międzynarodowym nowicjacie w Tanzanii.

▪ W wieku 86 lat, zmarł JE Ks. Biskup Martin – pierwszy biskup naszej diecezji z Belize. Ze względu na zasługi Księdza Biskupa został on pochowany w Konkatedrze w Belmopan, z honorami państwowymi, 27 lutego.

▪ Nowym Biskupem Belize został ks. Larry Nicasio, który zastąpi na stolicy biskupiej JE Ks. Biskupa Doricka Wrighta, który zmaga się z chorobą. Ingres nowego biskupa planowany jest na 13 maja 2017.

▪ Pallotti High School zorganizowała doroczne targi, z których dochód jest przeznaczony na fundusz szkolny. W tym roku zebrane pieniądze posłużą do wykonania specjalnego drenażu podwórka szkolnego, często zalewanego przez deszcz do tego stopnia, że konieczne było odwoływanie zajęć.

ANGLIA/ TANZANIA

▪ 2 lutego przedstawicielka naszej wspólnoty w Londynie, wzięła udział w uroczystej Eucharystii sprawowanej w Katedrze Westminsterskiej pod przewodnictwem JE Ks. Kardynała Vincenta Nicholsa. Po modlitwie odbyła się agapa w towarzystwie Księdza Kardynała.

▪ Dochodzenie policyjne dotyczące pożarów w naszej szkole średniej, doprowadziło do dyscyplinarnego usunięcia niektórych naszych uczniów. Ufamy, że zawierzenie Bożej Opatrzności oraz pomoc lokalnych władz edukacyjnych i policji wzmocni nasze bezpieczeństwo.

▪ 11 lutego w Święto Matki Bożej z Lourdes, S. Mary McNulty w imieniu Siostry Prowincjalnej, przyjęła do postulatu 4 kandydatki oraz 6 dziewcząt rozpoczęło czas kandydatury. Siostra zachęciła je, aby na drodze duchowej, którą rozpoczynają podążały – poprzez modlitwę i czytanie Pisma Świętego –  za przykładem Matki Bożej. Wszystkich obecnych na uroczystości Siostra zaprosiła do modlitwy za nasze dziewczęta i dawanie im dobrego przykładu.

▪ 13 lutego Prowincja Angielsko – Tanzanijska otworzyła nową wspólnotę. S. Tersesa Gurti, S. Veronika M. Ghuliku i S. Adiliana Antoni zostały posłane, aby rozpocząć nowe apostolstwo wśród plemienia Masajów, w parafii Dakawa, w diecezji Morogoro. 15 lutego S. Mary McNulty i S. Rosemarie Steinbach udały się z wizytą do Morogoro. W niedzielę Ks. Drazan Klapez, pochodzący z Chorwacji, proboszcz parafii, powitał Siostry na nowej misji wśród ok. 600 osobowej wspólnoty masajskiej i innych plemion. Obecnie Siostry podjęły pracę w szkole podstawowej, ok. 8 kilometrów w głąb buszu. Módlmy się o powodzenie naszej nowej misji, aby Dobra Nowina o miłosiernej miłości Boga mogła docierać do każdego człowieka.

SZWAJCARIA

▪ W lutym 2017 r. Siostry obchodziły 90 urodziny S. Hermenegild Doerig, drugiej najstarszej Siostry w Delegaturze Szwajcarskiej. Świętowanie rozłożyło się na wiele tygodni. W każdym tygodniu oraz w samym dniu urodzin, modlitwy poranne miały wyjątkowy charakter, ponieważ Siostra pochodzi ze słynnego Regionu Appenzell. Była więc lokalna muzyka, śpiew piosenek i wspólne świętowanie z krewnymi i znajomymi Siostry.

RWANDA/ DR KONGO

▪ 8 lutego z radością powitałyśmy w naszej wspólnocie S. Izabelę Świerad – Przełożoną Generalną
i S. Annę Małdrzykowską – Radną Generalną, które przyjechały, by uczestniczyć w III Kapitule Regionalnej. Kapituła pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości” (J 15, 9b) odbyła się w Kibeho. Obecność i doświadczenie Sióstr z Zarządu Generalnego ogromnie nas wzbogaciło.

W Kapitule uczestniczyło 14 Sióstr delegatek. 17 lutego został wybrany nowy Zarząd Regii:

-           S. Bellancila Mukandahiro – Przełożona Regionalna

-           S. Angeline Kambugu – Wikaria Regionalna

-           S. Berthilde Uwamariya – Radna Regionalna

-           S. Cecile Bimenyimana – Radna Regionalna

-           S. Marta Litawa – Radna Regionalna.

▪ W dniach 21 – 24 lutego S. Izabela Świerad, S. Anna Małdrzykowska i S. Marta Litawa odwiedziły nasza nową misję w Kyabakuza, w Ugandzie. Siostry spotkały się z JE Ks. Biskupem diecezji Masaka Johnem Baptistem Kaggwa i pracownikami Kurii. Siostry wzięły również udział w uroczystościach w Centrum im. Św. W. Pallottiego dla dzieci niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wikariusz Generalny Kurii, Burmistrz miasta, Siostry z różnych zgromadzeń oraz członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

INDIE

▪ Wszystkie nasze wspólnoty oraz prowadzone przez nas instytucje uroczyście obchodziły państwowe święto: 68 rocznicę Dnia Republiki. W Nishkalanka Seva Home (DPS), Siostry, personel i seniorzy wywiesili flagę narodową oraz wzięli udział w montażu słowno – muzycznym zorganizowanym przez Komisję Kultury działającą w naszym domu pomocy.

▪ W Madurai, w stanie Tamil Nadu, dzieci objęte naszą opieką uroczyście obchodziły dzień liturgicznego wspomnienia bł. Elżbiety Sanny – Patronki tego dzieła. Dzieci odprawiały również nowennę, prosząc przez wstawiennictwo bł. E. Sanny, o łaskę pogłębienia wiary i miłości do Boga. 17 lutego, by również uczcić nową Błogosławioną, w Domu Prowincjalnym zgromadzili się na wspólnej Eucharystii nasi współpracownicy oraz świeccy członkowie ZAK.

▪ Nasza wspólnota w Gurundii, w stanie Orisa, podjęła dzieło miłosierdzia. S. Antonieta Rodrigues, Przełożona wspólnoty, która pracuje jako pielęgniarka, zorganizowała jednodniowe szkolenie dla matek na temat czasu poporodowego. W programie uczestniczyło 35 – 40 matek oczekujących na narodziny swoich dzieci oraz matki z małymi dziećmi z odległych 3 wiosek. Spotkanie było również okazją, by wspomóc dzieci niedożywione oraz matki z niskim poziomem hemoglobiny.

 

PAMIĘTAJMY O NASZYCH ZMARŁYCH SIOSTRACH

S. Susanne Keszler SAC   * 20.03.1928 † 06.02.2017   USA

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)