Licznik odwiedzin

17507682
Od 2011 roku
17507682

Październik 2016

RZYM

 • Ostatni miesiąc – październik – był w Rzymie czasem bardzo znaczącym. Na Placu św. Piotra, na modlitewnym czuwaniu z racji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, zgromadzili się tym razem czciciele Matki Bożej, członkowie Legionów Maryi: 98 delegacji z 38 różnych krajów, reprezentujących 51 sanktuariów maryjnych z całego świata. Podczas medytacji Papież Franciszek powiedział: „Modlitwa różańcowa jest pod wieloma względami syntezą historii Bożego miłosierdzia”.
 • Z racji Kapituły Generalnej Księża i Bracia Pallotyni mieli prywatną audiencję z Papieżem Franciszkiem. Ojciec Święty odnosząc się do charyzmatu św. W. Pallottiego powiedział: „W tym Roku Świętym Miłosierdzia chciałbym przypomnieć, że św. Wincenty Pallotti miał dar rozpoznania, że Jezus jest Apostołem Ojca, wielkiego miłością i bogatego w miłosierdzie, że jest Tym, który pełni swoją misję, objawiając wszystkim czułą miłość i nieskończone miłosierdzie Ojca”. Papież wezwał wszystkich członków Stowarzyszenia do radości i nadziei oraz zaangażowania całego serca i wszystkich sił, aby charyzmat naszego Założyciela przynosił obfite owoce również w naszych czasach. Świadkami tego radosnego spotkania z Ojcem św. była również s. Ivete Garlet CSAC – Przełożona Generalna Rzymskich Sióstr Pallotynek i s. Josephina D’ Suoza SAC – Wikaria Generalna.
 • W ostatnią niedzielę października w środkowych Włoszech miało miejsce  – najsilniejsze od trzech dekad –  trzęsienie ziemi. Było ono odczuwalne również w Rzymie. Ucierpiało wiele górskich miejscowości, między innymi o historycznym znaczeniu, jak bazylika św. Benedykta w Nursji. Módlmy się za wszystkich poszkodowanych i cierpiących na skutek tych bolesnych wydarzeń.
 • W naszym Domu Generalnym gościłyśmy JE Księdza Arcybiskupa Stephena Brisilin z Republiki Południowej Afryki. Czcigodny gość, po spotkaniu w Generalacie, zjadł z nami kolację w Prokurze.
 • Z całego serca witamy we wspólnocie Domu Generalnego Siostry Radne Generalne: s. Honoratę Lyimo z Tanzanii oraz s. Liberatę Nyiongira z Rwandy, które w ostatnim miesiącu dotarły do Rzymu.

USA

 • S. Izabela Świerad – Przełożona Generalna, podczas pobytu w USA, odwiedziła wspólnotę w Laurel oraz spotkała się z s. Gail Borgmeyer w celu omówienia bieżących spraw Prowincji oraz w związku z utworzeniem planowanej nowej międzynarodowej wspólnoty w USA.
 • We współpracy, United Hospital Centre (UHC) oraz szpital św. Józefa w Buckhannon, zorganizowali prezentację filmu dokumentalnego „Być śmiertelnym”, a po nim dyskusję panelową. Film śledzi losy pisarza gazety New Yorker i bostońskiego chirurga Atula Ghwande, ukazując relacje z pacjentami, którzy zbliżają się do końca życia. W panelu wzięli udział lekarze, pielęgniarki oraz pracownicy socjalni UHC i szpitala św. Józefa. Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyło w nim wielu ludzi z różnych dziedzin. 
 • Kolejnym wydarzeniem w szpitalu św. Józefa była wizyta 20 motocyklistów, którzy przyjechali do szpitala w pewne słoneczne, sobotnie popołudnie, by uhonorować jednego z pacjentów, chorego na raka 11-letniego chłopca z Buckhannon. Chłopiec był objęty opieką przez fundację „Spełnij życzenie”, ale umarł zanim jego życzenie zdołano spełnić. Jego marzeniem było przekazywanie zabawek w szpitalu dla chorych dzieci. Ludzie przynieśli wiele zabawek. S. Francesca była pod wielkim wrażeniem ich zaangażowania i charytatywnej pracy.
 • S. Diane Bushee i s. Mary Grace uczestniczyły w Centrum Medycznym w Huntington w 11. dorocznym spotkaniu z grupą 180 kobiet z okolicy.  To wydarzenie jest częścią miesiąca poświęconego profilaktyce raka piersi, które pomaga w zbieraniu funduszy na opłacenie mammografii i ultradźwięków dla kobiet z okolicy, które są nieubezpieczone i niedoubezpieczone.  Przesłanie, którym dzieliły się kobiety, które przeżyły raka piersi, brzmiało, aby dbać o siebie i przypominały wszystkim, że istnieje cała grupa świadczeniodawców gotowych pomóc. Specjalny gość, Dr Amber Kuhl, mówiła o konieczności i znaczeniu badania piersi we wczesnym wieku.
 • Duchowe Centrum Opieki zasponsorowało konferencję dla duchownych: „Jak transplantacja zmienia tragedię w nadzieję”. Nasz szpital znalazł się w grupie wybranych szpitali z całego kraju, cieszących się uznaniem z racji promowania rekrutacji do stanowego rejestru dawców organów. Z tej racji szpital został nagrodzony w 2016 platynową statuetką.
 • Wieczorem 10 października odeszła do Pana s. Rosella Sparks. Przez wiele tygodni Siostra była otoczona troskliwą opieką przez s. Angelę Madera. Wiele osób doświadczyło kochającej służby śp. S. Roselli.

BELIZE

 • Wspólnota domu „Nazaret” zorganizowała wspólną modlitwę różańcową w okolicznych wioskach. Siostry były witane w domach zarówno przez katolików jak i wyznawców innych wyznań. S Ester wraz z wolontariuszami Tiagą i Hanną w wiosce Medina, podjęły pomoc w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Tutejsze dzieci uczęszczają do szkół państwowych.
 • Siostry ze wspólnoty „Domu Pallottiego” uczestniczyły w publicznym odmawianiu różańca na placu przy Battlefield Park. Głównym celem było nauczanie zgromadzonych ludzi o Jubileuszowym Roku Miłosierdzia i o odpustach, które mogą w tym czasie otrzymać. Przed przejściem przez Drzwi Miłosierdzia w katedrze pw. Świętego Odkupiciela, uczestnicy mogli skorzystać również z sakramentu spowiedzi. Procesja różańcowa zakończyła się eucharystyczną celebracją.
 • We wspólnocie „Domu Pallottiego” miało miejsce radosne wydarzenie inaugurujące pracę nowego Zarządu Prowincjalnego. Po nabożeństwie Siostry zgromadziły się na specjalnym posiłku wdzięczności.
 • Niektóre Siostry wzięły udział w spotkaniu księży i sióstr z innych zgromadzeń z księdzem biskupem. Spotkanie służyło lepszemu poznaniu, by owocniej służyć Kościołowi.
 • W ostatnim tygodniu października cieszyłyśmy się radosną obecnością s. Izabeli Świerad – Przełożonej Generalnej. Siostra odwiedziła wszystkie wspólnoty oraz spotkała się z nową Radą Prowincjalną. W towarzystwie s. Consueli Burgos – Przełożonej Prowincjalnej i s. Josephiny Alamilla – Wikarii Prowincjalnej, Siostra odbyła również podróż do historycznego miejsca pierwszej pallotyńskiej stacji misyjnej z marca 1913 oraz nawiedziła najważniejsze miejsca naznaczone obecnością naszych Sióstr pionierek.

POLSKA

 • W Gnieźnie, s. Mirosława Włodarczyk – Przełożona Prowincjalna, przyjęła do postulatu Agnieszkę Pawlak oraz  Katarzynę Grucę. W tym samym czasie w Kamerunie, w Nkol – Avolo, formację rozpoczęła Astride Marie AMIHWE.
 • 22 października w kościele Księży Pallotynów w Warszawie, przy ul. Skaryszewskiej, miała miejsce uroczysta Eucharystia dla członków i współpracowników ZAK. Uczestniczyły w niej również wszystkie Siostry Przełożone wspólnot lokalnych, zgromadzone w Warszawie na Zebraniu Sióstr Przełożonych. Eucharystia była dziękczynieniem za dzieło św. W. Pallottiego i jego charyzmat, a także za beatyfikację bł. Elżbiety Sanny. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Józef Lasak – v-ce Generał Księży Pallotynów. W imieniu wszystkich członków ZAK w Polsce, s. Anna Ozon – Przewodnicząca KR ZAK, podziękowała ks. J. Lasakowi za wsparcie i wkład w rozwój ZAK. Uroczystość zakończyła prezentacja o beatyfikacji bł. Elżbiety Sanny autorstwa ks. Stanisława Stawickiego SAC.

INDIE

 • S. Antonietta Rodrigues – pielęgniarka, pracująca z plemieniem Odisha prowadziła jednodniowy program z edukacji zdrowotnej dla młodych z 10 wsi. Program dotyczył higieny osobistej oraz opieki na chorymi. Przebadano 20 dzieci pod względem stanu odżywienia. 11 poważnie niedożywionych podano wzmacniające suplementy, multiwitaminy i odżywki.
 • Dzień ZAK w Bangalore był świętowany szczególnie. Eucharystię sprawował ks. Manuel Raj SAC. W inspirującej homilii wezwał do spojrzenia w siebie i podjęcia refleksji czy w naszym apostolstwie jesteśmy wystarczająco zmotywowani i zorientowani ku potrzebującym. Celebrację wzbogaciła i uświetniła obecność kandydatów do ZAK.

RWANDA

 • W Kibeho odbyło się spotkanie wszystkich Sióstr Regii po ślubach wieczystych.
  S. Marta Litawa poprowadziła krótką refleksję na temat Bożego Miłosierdzia, następnie każda z Sióstr, która uczestniczyła w Kongresie Miłosierdzia mogła podzielić się z innymi swoim świadectwem. Był to także moment, aby wyrazić wdzięczność s. Liberacie Niyongira byłej Przełożonej Regionalnej. Życzymy Siostrze Bożego błogosławieństwa w jej nowej posłudze
  w Generalacie. Pod koniec zebrania s. Odette Musabyimana, s. Consolee Mukayirabuka
  i s. Rose Nyirahabimana zostały posłane, aby rozpocząć nową misję w Ugandzie, w parafii
  pw. Miłosierdzia Bożego/ Kyabakuza, w diecezji Masaka.
 • Z radością powitałyśmy s. Perpetue Nyiamahoro, która ukończyła studia na uniwersytecie Salesianum w Rzymie w dziedzinie pedagogiki formacji i wróciła do Rwandy.

PAMIĘTAJMY O NASZYCH ZMARŁYCH SIOSTRACH

Sr. Rosella Sparks, SAC    *26.08.1923    10.10.2016   USA

Sr. M. Sophie Schuler, SAC  *11.12.1929    18.10.2016   Germany

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)