Licznik odwiedzin

17507569
Od 2011 roku
17507569

Marzec 2016

Rzym

▪ Siostry z rzymskich wspólnot uczestniczyły w obchodach Triduum Paschalnego w Bazylice św. Piotra, którym przewodniczył Papież Franciszek. Wielkanoc w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia poprzedzona była wyjątkowo bogatym czasem Wielkiego Postu. W nawiązaniu do pragnienia Ojca Świętego, wiele wydarzeń ­­– katechez, Dróg Krzyżowych na ulicach miasta itp. gromadziło wiernych, aby mogli doświadczyć w swoim życiu Bożego Miłosierdzia. Pan, który twarzą w twarz jest z nami (według słów papieża Franciszka nawiązujących do logo Roku Miłosierdzia), pomaga nam i wzywa nas, byśmy byli miłosierni względem siebie nawzajem!

▪ Niedzielę Bożego Miłosierdzia obchodzono w Rzymie bardzo uroczyście, z udziałem licznych pielgrzymów. Poprzedziło je czuwanie modlitewne na placu św. Piotra, które zbiegło się ze wspomnieniem 11. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II.

▪ Siostry uczestniczyły w ekumenicznym nabożeństwie w Bazylice Santa Maria in Trastevere, zorganizowanym przez wspólnotę San Egidio, modląc się za niezliczonych męczenników wszystkich kontynentów, którzy w ciągu ostatnich kilku lat oddali swoje życie za Ewangelię. Ks. Kard. Beniamino Stella przewodniczył celebracji, której towarzyszyły krzyże sprowadzone ze wszystkich kontynentów. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele wyznania rzymskokatolickiego oraz czterech innych wspólnot chrześcijańskich.

▪ Dzień skupienia dla Sióstr z naszych rzymskich wspólnot poprowadził w Prokurze Ks. Tadeusz Wojda SAC, Podsekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Niemcy

W okresie Wielkiego Postu Siostry były proszone o wygłaszanie konferencji i homilii: s. Simone Hachen prowadziła dzień skupienia dla grupy kobiet w miejscowości Balduinstein pod Limburgiem, na temat Islam – duchowe poszukiwanie śladów. W serii homilii wygłaszanych w Roku Miłosierdzia s. Astrid Meinert w parafii św. Jakuba we Friedberg mówiła na temat Pokora – z punktu widzenia kobiety konsekrowanej.

S. Helga Weidemann na zaproszenie Kapituły Katedralnej zakończyła tegoroczną serię niedzielnych konferencji wielkopostnych, głoszonych w katedrze w Limburgu, prowadząc medytację nt. Maryja, Matka Miłosierdzia. Siostra mówiła m. in.: Stanąć z Maryją pod krzyżem i być zdolnym do wytrwania  w bólu jest możliwe, jeśli pozwolimy działać strumieniom łask, które miłosierdzie Boże chce wylać na nasze serca. 

Siostry z Limburga w atmosferze cichego i radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem, po Wigilii Paschalnej spotkały się w refektarzu, by dzielić radość Zmartwychwstałego Pana.

W Poniedziałek Wielkanocny sześć młodych śpiewaczek z dziewczęcego Chóru Katedralnego przyjęło Sakrament Bierzmowania. S. Astrid przygotowała dziewczęta do sakramentu, a Siostry ze wspólnoty w Marienborn towarzyszyły im  modlitwą.

Na Wigilię Paschalną do szpitala św. Wincentego Pallottiego w Bensberg przybyło ponad 200 osób. Po Liturgii wszyscy zostali zaproszeni na agapę do szpitalnej kawiarni. Przybyło dużo więcej gości niż planowano; kto dzieli się radością Zmartwychwstania, jest także gotowy, by dzielić się chlebem!

Anglia/Tanzania

▪ Dom z 1832 r. naszych Sióstr w Londynie, przy placu Wilmington 35, został odnowiony i wygląda obecnie świeżo, czysto i jasno.

▪ Siostry są wdzięczne za obecność s. Jucundy Kutsch, która przybyła z Tanzanii, aby ukończyć spisywanie historii Prowincji Angielsko-Tanzanijskiej.

USA 

▪ Dzień po Wielkanocy Szpital św. Józefa w Buckhannon obchodził 95. lecie istnienia. Cały tydzień był wypełniony wydarzeniami upamiętniającymi wiele etapów historii szpitala. Z szacunkiem wspomniano nasze Siostry Pionierki i wszystkich, którzy kierowali szpitalem przez 95 lat jego działalności. Zachęcamy wszystkie Siostry do zapoznania się z historią szpitala na naszej międzynarodowej stronie internetowej: należy wejść w zakładkę Błogosławione początki, następnie kliknąć USA 1912 i odnaleźć St. Joseph’s Hospital, Buckhannon.

Afryka Południowa

▪ S. Annemarie Niehsen otrzymała telefon od Przełożonej Sióstr Karmelitanek z Kapsztadu, z pytaniem o możliwość zamieszkania w naszym domu czterech sióstr z Ośrodka Pomocy, z powodu pilnego remontu ich domu. S. Annemarie w imieniu wspólnoty powitała gości bardzo serdecznie. Pokoje w Domu Prowincjalnym zostały przygotowane dzięki pomocy wszystkich Sióstr, zwłaszcza s. Prabhy Varghese. Cztery dni później Siostry odebrały kolejny nagły telefon od Matki Przełożonej, tym razem prosto z placu budowy. Firma remontowa została powstrzymana przez władze, ponieważ materiały, z których zbudowany był stary dach, zawierały szkodliwy azbest. W związku z tym wszyscy mieszkańcy domu powinni być ewakuowani. Matka ponownie poprosiła o przyjęcie pozostałych karmelitanek, włącznie z przeoryszą. Teraz Siostry cieszą się błogosławieństwem nagłego przypływu ośmiu karmelitanek z czterech różnych państw i uważają to za szczególne wydarzenie w trwającym Roku Miłosierdzia. Dzięki Siostrom karmelitankom płyną modlitwy w wielu intecjach: o powołania do życia konsekrowanego, za naszą Kapitułę Generalną i o pokój na świecie. Wszyscy cieszą się nową wspólnotą, pełną muzyki i pięknych rekreacji. S. Carol, karmelitanka, zmieniła nazwę wspólnoty na Karmelotynki! Wkrótce przyjadą kolejne dwie Siostry karmelitanki z Filipin.

▪ S. Theresia Gurti uczestniczyła w warsztatach masażu w Kapsztadzie, które odbyły się w Domu Św. Józefa i może już pracować z dziećmi.

▪ Dom św. Józefa otworzył odnowiony oddział Słonecznik, pobłogosławiony przez kapelana ks. Emmanuela Slijeura.

▪ Siostry uczestniczyły w dorocznym Spotkaniu Generalnym wszystkich osób konsekrowanych, które odbyło się w Domu Prowincjalnym Sióstr Świętego Krzyża.

Rwanda/Kongo

▪ W dniach 1-3 marca sześć naszych Sióstr z różnych etapów formacji uczestniczyło w konferencji nt. Wyzwania Formacji Zakonnej, która odbyła się w opactwie benedyktyńskim Sovu w Rwandzie. Spotkanie prowadziła s. Immaculée Umubyeyi OSB.

▪ 12 marca w Kibeho w Rwandzie odbyło się błogosławieństwo i uroczyste otwarcie nowych budynków Centrum Zdrowia. Nasze siostry są zaangażowane w tym Centrum od 2008 r. Na początku mieściło się ono w kilku starych budynkach. W 2010 r., gdy w całej Rwandzie nastąpiła generalna poprawa stanu zdrowia i jakości życia lokalnej społeczności Kibeho, a jednocześnie zaczęli przybywać pielgrzymi do Sanktuarium Matki Bożej, Siostry zaczęły planować nowe Centrum Zdrowia. Ceremonia błogosławieństwa odbyła się podczas Mszy św., której przewodniczył Ks. Bp Celestin Hakizimana, ordynariusz diecezji Gikongoro.

Indie

W kaplicy domu św. Wincentego Krupy odbyło się wielkopostne nocne czuwanie dla wszystkich osób konsekrowanych należących do strefy Henur Hinduskiej Konferencji Osób Konsekrowanych. W wydarzeniu uczestniczyło około stu Sióstr, w tym postulantek i nowicjuszek. Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończyła się Mszą św., której przewodniczył ks. Manuel Raj SAC i ks. Adakalam SdC (guanellianin). Przy tej okazji uroczyście obchodzono też Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Ks. Abp. Victor Henry Thakur, ordynariusz Archidiecezji Raipur, złożył wizytę we wspólnocie św. Wincentego w Bangalore i udzielił siostrom pasterskiego błogosławieństwa.

S. Lilian uczestniczyła w Zebraniu Przełożonych, które odbyło się w domu zakonnym św. Piotra Klawera w Chelikere, gdzie zastanawiano się jak zakonnicy mogą wyjść z pomocą migrantom przybywającym w te rejony.

W Wielki Piątek około 20 afrykańskich studentów wraz z S. Inacinhą Fernandes zebrało się w kaplicy Domu Prowincjalnego, by odprawić Drogę Krzyżową w języku macierzystym.

26 pracowników służby zdrowia, pracujących w naszym dyspanserze w Gurundii uczestniczyło w spotkaniu prowadzonym przez Koordynatora Projektu Rozwoju Dzieci.

S. Alda Isa Paes poprowadziła rekolekcje dla uczniów Szkoły Średniej im. Jana Bosko w Goa.

W miejscowości Manjeshwar S. Isabela Tirkey wraz z parafianami odwiedziła mieszkańców Domu dla Ubogich.

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)