Licznik odwiedzin

17507126
Od 2011 roku
17507126

Grudzień 2015

Rzym

▪ W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi, Ojciec Święty Franciszek dokonał w Rzymie uroczystego otwarcia Świętych Drzwi Bazyliki św. Piotra. Wraz z tym wydarzeniem dokonanym w katedrach i sanktuariach, a nawet w kaplicach więziennych na całym świecie, Papież zaprosił wszystkich do doświadczenia Bożego Miłosierdzia i do życia według hasła Nadzwyczajnego Roku Łaski: Misericordes sicut Pater (łac.: Miłosierni jak Ojciec). Rok 2015 zakończyłyśmy śpiewem Te Deum w Bazylice św. Piotra.  Fakt, że na Watykanie wciąż jest wzmocniona ochrona, przypomina nam o konieczności nieustannej modlitwy o pokój na świecie.

▪ 12 grudnia Międzynarodowa Unia Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (UISG) świętowała 50. rocznicę istnienia. Kard. João Braz de Aviz, Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (CICLSAL) przewodniczył Mszy św. w kościele Santa Maria in Traspontina. Na zakończenie tej uroczystości pełnej wielokulturowych pieśni i procesji, dziesięć sióstr z ośmiu różnych Zgromadzeń zostało posłanych przez s. Carmen Sammut SMNDA, Przewodniczącą UISG i Przełożone Generalne, do posługi w dwóch wspólnotach pomiędzy uchodźcami na Sycylii.

▪ 14 grudnia miała miejsce historyczna wizyta Przełożonych Generalnych centralnych wspólnot ZAK. Ks. Jacob Nampudakam SAC, s. Ivete Garlet CSAC i s. Izabela Świerad SAC udali się do San Prisco, aby spotkać się z s. Adalgisą Cammarata, Przełożoną Generalną Sióstr Eucharystek św. Wincentego Pallottiego i jej wspólnotą. Było to spotkanie rodzinne oraz znak nadziei na przyszłą współpracę.

▪ Kilka naszych sióstr regularnie towarzyszy naszym trzem siostrom studentkom w wieczornym Lectio Divina, odbywającym się w niedaleko położonym kościele Santa Maria in Traspontina. Studentki zostały także zaproszone do bardzo starego kościoła San Silvestro, przy którym mieści się irlandzka wspólnota Księży Pallotynów.

▪ Podczas Adwentu miałyśmy możliwość uczestniczenia we Mszy św. Roratniej, odprawianej wcześnie rano w niemieckim kościele Santa Maria dell'Anima. Do udziału w adwentowych uroczystościach zostałyśmy zaproszone przez polską i niemiecką ambasadę Stolicy Apostolskiej.

▪ Ks. Jacob Nampudakam, Przełożony Generalny, przewodniczył spotkaniu Bożonarodzeniowemu  w Generalacie Księży Pallotynów dla księży, sióstr  pochodzących z Indii. Odprawiona została Msza św. oraz radosna, hinduska agapa. Trzy siostrzane wspólnoty: Generalatu, Prokury i z via Moncenisio, spotkały się na wspólnym świętowaniu Narodzenia Pańskiego. Słowa wdzięczności należą się siostrom z Prokury, które bardzo zaangażowały się w świąteczne przygotowania.

USA

▪ W Laurel w stanie Maryland, nowo wyremontowane skrzydło Pallotyńskiej Szkoły Średniej zostało obecnie przekształcone w Akademię Sztuki.  6 grudnia ks. Michel Malone, proboszcz parafii St. Mary of the Mills poświęcił to miejsce i odprawił Mszę św. W wydarzeniu uczestniczyła s. Gail Borgmeyer, przełożona prowincjalna i  s. Diane Bushee, s. Mary Grace Barile. Następnie siostry wysłuchały wspaniałego koncertu Bożonarodzeniowego przygotowanego przez uczniów Szkoły Średniej. W tygodniu poprzedzającym Święta, szkoła we współpracy z kościołami w Laurel zorganizowała tydzień Zimowe schronienie - spotkania gromadzące osoby bezdomne na ciepły posiłek w bezpiecznym miejscu.

▪ W miejscowości Buckhannon w stanie Virginia Zachodnia s. Francesca Lowis otrzymała zgodę na dalszą pracę w Szpitalu św. Józefa, który od października 2015 należy do W.V. University. Mimo, że sprzedaż szpitala była dla sióstr trudną operacją, błogosławieństwem jest możliwość kontynuowania troski o apostolskiego ducha pallotyńskiego w tym miejscu.

▪ S. Diane reprezentowała Szpital St. Mary's oraz siostry Pallotynki na grudniowej ceremonii rozdania dyplomów Szkoły Pielęgniarskiej St. Mary's. Uroczystość odbyła się w pierwszym Kościele Baptystów w Proctorville, wiosce w stanie Ohio.

▪ We Florissant, w stanie Missouri, pracownicy i Zarząd Pallotyńskiego Centrum Duchowości spotkali się, aby wyrazić wdzięczność p. Marcie Casellanos, która po 25 latach posługi w Centrum odchodzi na emeryturę. P. Martha uczyniła bardzo wiele w kwestiach dietetycznych oraz porządkowych. Pośród swoich latynoskich przyjaciół organizowała także zbiórki pieniężne na rzecz Centrum.

Belize

▪ W Belize City 13 grudnia odbył się wielki rajd między parafiami, który kończył się przy Katedrze, gdzie przy otwartych Drzwiach Miłosierdzia odprawiona została uroczysta Msza św.

▪ S. Alicia Buddan wraz ze współpracownikami poprowadziła dwudniowe rekolekcje dla dzieci w Corozal. W Belize City osoby bezdomne z radością przybyły na obiad świąteczny przygotowany przez siostry z pomocą świeckich współpracowników. W Punta Gorda osoby starsze spotkały się na wspólnym przyjęciu, obiedzie i wizycie św. Mikołaja. Biedni przychodzący do sióstr w ciągu roku, otrzymali świąteczne kosze smakołyków uzupełnione darami przez sklepikarzy.

▪ Wszyscy pracownicy domu zakonnego: ogrodu, ochrony, pielęgniarki, obsługa kuchni i pralni spotkali się z siostrami na świątecznym posiłku w ostatnim dniu przed rozpoczęciem ferii świątecznych.

Afryka Południowa

▪ Obie wspólnoty z Kapsztadu połączyły się na wspólnych rekolekcjach we wspólnocie św. Wincentego Pallottiego w Pinelands. Rekolekcje wygłosił ks. Christopher Clohessy.

▪ W dorocznej Mszy św. dziękczynnej dla osób konsekrowanych wzięło udział wiele sióstr, zakonników oraz kapłanów diecezjalnych. Eucharystii przewodniczył abp Stephen Brislin, a w koncelebrze byli także inni biskupi uczestniczący w tym czasie w Metropolitalnym Spotkaniu Biskupów.

▪ Tradycyjnie już, siostry uczestniczyły w spotkaniu o nazwie BRAI, mającym na celu pogłębianie relacji między sobą i budowanie wspólnoty. Spotkanie zostało radośnie przyjęte przez uczestniczki.

Polska

▪ W Konstancinie-Jeziornej, w dniach 28-29 listopada odbyło się XVI Sympozjum Instytutu Pallottiego. Uczestniczyło w nim ponad 250 osób: księży Pallotynów wraz z nowicjuszami i seminarzystami, sióstr Pallotynek z nowicjuszką i postulantką, świeckich członków ZAK oraz przyjaciół św. Wincentego Pallottiego; w tym także grupa z Ukrainy i Słowacji. Sympozjum było pierwszą częścią dyptyku zatytułowanego Mistyczna Droga Pallottiego. Jednym z czterech prelegentów była nasza s. Monika Cecot, która pracuje w Instytucie Pallottiego. Siostra wygłosiła konferencję nt. Wyrazić niewyrażalne. O języku mistyki Pallottiego. Gościem specjalnym na sympozjum była Donatella Acerbi, Przewodnicząca Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK. Podczas niedzielnej Mszy św. 13 osób złożyło Akt Zaangażowania Apostolskiego na ręce s. Anny Ozon, Przewodniczącej Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK.

Rwanda/Kongo

▪ 13 grudnia w jedności z Kościołem Powszechnym, poprzez otwarcie Świętych Drzwi w różnych Katedrach oraz w trzech Sanktuariach: Kibeho, Ruhango i Kabuga, rozpoczął się Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Nasze siostry uczestniczyły w uroczystościach, a także zaangażowały się w ich przygotowanie.

▪ Boże Narodzenie było dla sióstr okazją do świętowania wspólnie z wiernymi tajemnicy miłosiernej miłości Boga, który przyszedł, by zamieszkać pomiędzy nami. Wszyscy wspólnie uczestniczyli w Mszach św. w swoich parafiach oraz w przyjęciach przygotowanych przez nasze wspólnoty.

▪ W dniach 26-31 grudnia siostry juniorystki uczestniczyły w Keshero w Kongo w spotkaniu, które poprowadził ks. Grzegorz Kożuch SAC.

Indie

▪ W dniach 27-29 grudnia, w domu św. Wincentego Krupy, w Hinduskiej Prowincji Matki Bożej Miłości odbyła się trzecia Kapituła Prowincjalna, której przewodni temat brzmiał: Misjonarz Posłańcem Miłości i Miłosierdzia. W tym historycznym wydarzeniu Prowincji wzięła udział s. Josephina D'Souza – Delegatka Przełożonej Generalnej, s. Izabeli Świerad, s. Inacinha Fernandes – Przełożona Prowincjalna wraz z Radnymi, siedem delegatek wybranych przez członkinie Prowincji oraz dwie obserwatorki. Ks. Henry Angel SAC w swym referacie nakreślił temat Kapituły, dając pomocne światło członkiniom Kapituły. Kapłan zainspirował siostry, by ukazywały Miłosierne Oblicze Boga poprzez świadectwo własnego życia, angażując się w życie potrzebujących poprzez podejmowanie odpowiedniego apostolstwa. Obecność s. Josephiny D'Souza jako moderatorki Kapituły Prowincjalnej była odbierana przez siostry jako Boże błogosławieństwo.

▪ W duchu  ZAK niektóre członkinie wspólnoty św. Wincentego Krupy uczestniczyły wraz z innymi wspólnotami pallotyńskimi z Bangalore w Pasterce, odprawionej o północy w kościele św. Wincentego Pallottiego.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)