Licznik odwiedzin

17510903
Od 2011 roku
17510903

Październik 2021

Rzym

▪ 10 października, papież Franciszek odprawił Mszę św. w Bazylice św. Piotra z okazji uroczystego otwarcia Synodu Biskupów, który odbędzie się w trzech etapach w ciągu najbliższych dwóch lat. Tematem Synodu jest: „Komunia, uczestnictwo i misja”. Wierni z całego świata, w tym kardynałowie, biskupi, kapłani, seminarzyści, siostry zakonne i zakonnicy oraz młodzież wzięli udział w Liturgii, która zapoczątkowała dwuletnią drogę synodalną. Papież Franciszek w homilii, odwołując się do Słowa Bożego, przypomniał spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem jako punkt wyjścia do refleksji nad synodalnością. Powiedział, że „celebrowanie Synodu oznacza kroczenie razem tą samą drogą”.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)