Licznik odwiedzin

17505068
Od 2011 roku
17505068

Na początku lipca w naszym Domu Generalnym odbyło się kolejne spotkanie Zarządów Generalnych naszych dwóch siostrzanych Zgromadzeń. Na spotkaniu podjęto tematy związane z najbliższymi działaniami Komisji ds. Zjednoczenia oraz z przygotowaniem planu wizyty dwóch Przełożonych Generalnych w Indiach. Wizyta zaplanowana jest w dniach 24 sierpnia–4 września 2018 r. Przełożone Generalne spotkają się z Zarządami Prowincjalnymi, przełożonymi lokalnymi, zespołami formacyjnymi oraz członkiniami najbliżej położonych wspólnot.

Czytaj więcej...

1 marca Instytut Pallottiego w Rzymie rozpoczął nowy rok formacyjny. Z racji 200. rocznicy święceń cykl konferencji dotyczy różnych aspektów kapłaństwa św. W. Pallottiego. Wykład inaugurujący „ Święty Wincenty Pallotti – kierownik duchowy Sióstr” wygłosiła S. Anna Małdrzykowska SAC, Radna Generalna oraz członkini Rady Instytutu. 

Czytaj więcej...

Międzynarodowa Komisja ds. Zasad Życia w składzie: S. Iwona Nadziejko (Polska), S. Maria Dörig (Szwajcaria), S. Angelina Kambugu (Rwanda) i S. Magdalena Pinto (Procura, Rzym), rozpoczęła swoje spotkanie kilka dni po obradach Komisji Formacyjnej.  Obie Komisje, choć pracowały nad różnymi aspektami naszego życia, pracowały w jednym duchu przygotowania programu duchowej odnowy Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)