Licznik odwiedzin

16810097
Od 2011 roku
16810097

Gdy w Rzymie...

KU JEDNOŚCI…

Na początku lipca w naszym Domu Generalnym odbyło się kolejne spotkanie Zarządów Generalnych naszych dwóch siostrzanych Zgromadzeń. Na spotkaniu podjęto tematy związane z najbliższymi działaniami Komisji ds. Zjednoczenia oraz z przygotowaniem planu wizyty dwóch Przełożonych Generalnych w Indiach. Wizyta zaplanowana jest w dniach 24 sierpnia–4 września 2018 r. Przełożone Generalne spotkają się z Zarządami Prowincjalnymi, przełożonymi lokalnymi, zespołami formacyjnymi oraz członkiniami najbliżej położonych wspólnot.

Czytaj więcej...

INSTYTUT PALLOTTIEGO W RZYMIE

1 marca Instytut Pallottiego w Rzymie rozpoczął nowy rok formacyjny. Z racji 200. rocznicy święceń cykl konferencji dotyczy różnych aspektów kapłaństwa św. W. Pallottiego. Wykład inaugurujący „ Święty Wincenty Pallotti – kierownik duchowy Sióstr” wygłosiła S. Anna Małdrzykowska SAC, Radna Generalna oraz członkini Rady Instytutu. 

Czytaj więcej...

SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI DS. "ZASAD ŻYCIA" (16–19 stycznia 2018 r.)

Międzynarodowa Komisja ds. Zasad Życia w składzie: S. Iwona Nadziejko (Polska), S. Maria Dörig (Szwajcaria), S. Angelina Kambugu (Rwanda) i S. Magdalena Pinto (Procura, Rzym), rozpoczęła swoje spotkanie kilka dni po obradach Komisji Formacyjnej.  Obie Komisje, choć pracowały nad różnymi aspektami naszego życia, pracowały w jednym duchu przygotowania programu duchowej odnowy Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)