Licznik odwiedzin

17442400
Od 2011 roku
17442400

DROGA KRZYŻOWA / Kompozycja - ALLEGRI / Wykonanie - THE CHOIR OF NEW COLLEGE, OXFORD / rysunek - Magdalena Bąk, autorka intro oraz XIV stacji drogi krzyżowej podczas Światowych Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach 

Sztuka rysowania piaskiem w wykonaniu Magdaleny Suszek-Bąk, autorki tworzonych na żywo pokazów rysowania piaskiem solą i światłem m.in. - Droga Krzyżowa podczas Światowych Dni Młodzieży - koncert symfoniczny Dziadek do orzechów z Orkiestrą Centrum Kultury Mościce - koncert telewizyjny - "Idźmy naprzód z nadzieją" z okazji XVII Dnia Papieskiego - pokazy rysowane na żywo dla dzieci - pokazy na imprezy firmowe, konferencje - pokazy z okazji rocznic, jubileuszy - gale, rozdania nagród - spektakle teatralne i wiele innych.

Więcej na:

www.rysowanepiaskiem.pl

www.rysowanesola.rysowanepiaskiem.pl

www.rysowaneswiatlem.rysowanepiaskiem.pl

www.saltanimation.eu

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)