Licznik odwiedzin

17505068
Od 2011 roku
17505068

28 kwietnia, po wspaniałym spotkaniu w Warszawie, członkinie Zarządu Generalnego wraz ze wszystkimi przełożonymi prowincjalnymi, regionalnymi i delegatur udały się na drugą część Zebrania Centralnego – do Gdańska. Siostry zapoznały się z historią tego domu jako pierwszej po II Wojnie Światowej placówki Polskiej Prowincji, gdzie po długiej tułaczce wojennej, przybywały siostry z pierwszej wspólnoty w Rajcy. Dom w Gdańsku służył jako siedziba Prowincji Polskiej aż do 1983 r., kiedy to został przeniesiony do Warszawy.

W Gdańsku Siostry zostały ciepło powitane przez przełożoną domu s. Kazimierę Kaczykowską i wszystkie siostry domowej wspólnoty, które wyrażały radość ze spotkania wyższych przełożonych z różnych krajów. Mimo braku swobodnej komunikacji w języku polskim, język miłości przełamał bariery i umożliwił wzajemne  porozumiewanie się wszystkich sióstr.

Czytaj więcej...

W Oktawie Świąt Wielkiej Nocy i radości Chrystusa Zmartwychwstałego Polska Prowincja w dniach 24.04-4.05 otworzyła swoje gościnne progi dla członkiń Zebrania Centralnego naszego Zgromadzenia. Zebranie Centralne wpisało się w Jubileuszowy Rok 85. rocznicy powstania Polskiej Prowincji.  

W odpowiedzi na znaki czasu tegoroczne Zebranie Centralne odbyło się w dwóch częściach. Zgodnie z Zasadami Życia członkiniami Zebrania Centralnego są obok Zarządu Generalnego, przełożone Prowincji, Regii i Delegatur z całego świata: Niemiec, Anglii, Afryki Płd., USA, Szwajcarii, Belize, Polski, Indii, Rwandy, Tanzanii i Kamerunu. W tegorocznym Zebraniu uczestniczyły także generalna prokuratorka misyjna oraz mistrzyni międzynarodowego nowicjatu. Ze względu na proces zjednoczenia z Siostrami Pallotynkami Rzymskimi w pierwszej części spotkania, które miało miejsce w Ołtarzewie w WSD księży pallotynów, uczestniczyły także Siostry z Zarządu Generalnego oraz Prowincjalnego Prowincji Włoskiej Sióstr Apostolstwa Katolickiego (Pallotynek Rzymskich): s. Ivete Garlet, przełożona generalna z zarządem oraz s. Daniela Siniscalchi, przełożona prowincjalna z s. Beatrice, radną prowincjalną.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)