Licznik odwiedzin

17095388
Od 2011 roku
17095388

Św. Wincenty Pallotti, Bóg Miłość Nieskończona

Medytacja XXXI

Nieskończona miłość i nieskończone miłosierdzie Pana naszego, Jezusa Chrystusa objawia się w ustanowieniu Najświętszej Eucharystii

Modlitwa początkowa

Jezu w Eucharystii, Ty zechciałeś zostać z nami na zawsze poprzez ustanowienie Najświętszej Eucharystii jako sakramentu dla pożywienia naszych dusz. Pod Eucharystyczną postacią chleba i wina dałeś nam Siebie w całości – Duszę, Ciało i Bóstwo. Uzdolnij nas do zbliżenia się do Twego tronu łaski i miłosierdzia, byśmy zawsze mogli zostać wzbogaceni Twoimi nieskończonymi skarbami, aby zostały uleczone rany naszych dusz, byśmy połączyli się z Twymi nieskończonymi zasługami, byśmy zostali przyodziani w Twoje najdoskonalsze cnoty. Amen.

Ostatnia medytacja z cyklu „Bóg Miłość Nieskończona” ukazuje nam osobiste doświadczenie Jezusa – nieskończonej Miłości i Miłosierdzia w Najświętszej Eucharystii, oczami naszego świętego Założyciela Wincentego Pallottiego.

Wiara chrześcijańska głosi, że Najświętsza Eucharystia to Jezus we własnej Osobie. To jest Ciało Chrystusa – nie tylko Dusza lub Bóstwo, ale cały On ze Swym prawdziwym Ciałem.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)