Licznik odwiedzin

17356467
Od 2011 roku
17356467

Umiłowani bracia i siostry w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego,

Pozwalam sobie zwrócić się do wszystkich i do każdego z was, duchowych synów i córek św. Wincentego Pallottiego, wezwanych przez łaskę Pana do ożywiania wiary i rozpalania miłości we współczesnym świecie oraz do jednoczenia wszystkich w Chrystusie w służbie Kościoła i dla dobra każdego człowieka.

Jako jedno ciało, uskrzydlone miłością Chrystusa, która jest najistotniejszym fundamentem Rodziny Pallotyńskiej (por. OOCC III, 137-138), 17 września 2016 r. otrzymamy kolejny prezent od Pana: pierwsza beatyfikacja świeckiej członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, naszej najdroższej siostry Elżbiety Sanny.

W duchu dziękczynienia Bogu za ten dar, z wdzięcznością wobec naszego ojca Założyciela św. Wincentego Pallottiego i wobec Czcigodnej służebnicy Bożej Elżbiety, Generalna Rada Koordynacyjna ZAK pragnie zaprosić wszystkie wspólnoty, domy, grupy, członków indywidualnych, współpracowników, przyjaciół i sympatyków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego do wspólnego odmawiania Nowenny przygotowującej do tejże beatyfikacji, w sposób szczególny w dniach od 8 do 16 września 2016 r. Czyniąc to, prośmy o potrzebne łaski dla papieża Franciszka, dla Kościoła i świata całego oraz dla naszej Pallotyńskiej Rodziny charyzmatycznej. 

Prośmy też naszą siostrę Elżbietę, by odmawiała tę Nowennę razem z nami, i abyśmy tak jak ona potrafili powiedzieć: „Cała jestem z Boga, cała jestem Jezusowa. Nie mogę dłużej żyć oddalona od Boga. Jezus jest moim sercem, a ja jestem Jezusowa”!

Maryjo, Orędowniczko i Ucieczko grzeszników, Królowo Świętych i Matko Miłosierdzia (por. OOCC XIII, 187), módl się za nami!

 

Donatella Acerbi

Przewodnicząca GRK ZAK

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)