Licznik odwiedzin

17356436
Od 2011 roku
17356436

Papież do Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej

Współodpowiedzialność wymaga zmiany mentalności, zwłaszcza odnośnie do roli świeckich w Kościele. Pisze o tym Papież w przesłaniu skierowanym do uczestników Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, które odbywa się w Jassach w Rumunii. Benedykt XVI zwraca uwagę na to, że potrzebny jest „mocny, dojrzały i zaangażowany laikat, zdolny wnosić właściwy sobie wkład w misję Kościoła, w poszanowaniu funkcji i zadań, jakie każdy pełni w życiu Kościoła, i zawsze w serdecznej jedności z biskupami”.

Czytaj więcej...

Mówi się,  że Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego – dzieło  św. Wincentego Pallottiego – jak również to współczesnego mu kompozytora Franza Schuberta (1797-1829), przypomina "niedokończoną symfonię". Jest ona niedokończona nie tylko dlatego,  że nasz Założyciel zmarł przedwcześnie, nie mając możliwości ukończenia dzieła lub też wystarczającej ilości czasu, mając na uwadze,  że idea powszechnego apostolstwa wyprzedzała epokę. Wydaje się,  że Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego miało być „dziełem niedokończonym”, dlatego że nie należało ono do porządku spraw, które są ustalone raz na zawsze, ale do porządku profetycznego tej rzeczywistości, jaką jest Królestwo Boże. Jest ono parabolą apostolskiej jedności.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)