Licznik odwiedzin

17356410
Od 2011 roku
17356410

Papież do Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej

Współodpowiedzialność wymaga zmiany mentalności, zwłaszcza odnośnie do roli świeckich w Kościele. Pisze o tym Papież w przesłaniu skierowanym do uczestników Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, które odbywa się w Jassach w Rumunii. Benedykt XVI zwraca uwagę na to, że potrzebny jest „mocny, dojrzały i zaangażowany laikat, zdolny wnosić właściwy sobie wkład w misję Kościoła, w poszanowaniu funkcji i zadań, jakie każdy pełni w życiu Kościoła, i zawsze w serdecznej jedności z biskupami”.

Oznacza to, że świeccy, aby służyć Kościołowi, winni kierować się „celem apostolskim w jego globalnym wymiarze”, dbając o „owocną równowagę między Kościołem powszechnym i Kościołem lokalnym”, w duchu „głębokiej jedności z Następcą Piotra” i w stylu, który Benedykt XVI określa jako „czynną współodpowiedzialność” ze swoimi pasterzami. Świeccy odgrywają rolę o fundamentalnym znaczeniu, zwłaszcza „w tej fazie historii” –  pisze Papież – którą należy odczytywać w „świetle nauki społecznej Kościoła”, również dlatego, „aby w coraz większym stopniu stawać się laboratorium globalizacji solidarności i miłości, aby wzrastać z całym Kościołem, poczuwając się do współodpowiedzialności za to, by dać ludzkości nadzieję na przyszłość, mając odwagę wyrażać wymagające propozycje”. Papież, przypominając „długą i owocną historię” Akcji Katolickiej, zapisaną przez „odważnych świadków Chrystusa”, wzywa na koniec do odnowienia zobowiązania, by „iść drogą świętości, prowadząc intensywne życie modlitewne, wspomagając i szanując osobiste drogi wiary”.

______________
Za: Osservatore Romano, 24 sierpnia 2012
Foto: s. Miriam Studzińska SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)