Licznik odwiedzin

17356436
Od 2011 roku
17356436

Mówi się,  że Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego – dzieło  św. Wincentego Pallottiego – jak również to współczesnego mu kompozytora Franza Schuberta (1797-1829), przypomina "niedokończoną symfonię". Jest ona niedokończona nie tylko dlatego,  że nasz Założyciel zmarł przedwcześnie, nie mając możliwości ukończenia dzieła lub też wystarczającej ilości czasu, mając na uwadze,  że idea powszechnego apostolstwa wyprzedzała epokę. Wydaje się,  że Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego miało być „dziełem niedokończonym”, dlatego że nie należało ono do porządku spraw, które są ustalone raz na zawsze, ale do porządku profetycznego tej rzeczywistości, jaką jest Królestwo Boże. Jest ono parabolą apostolskiej jedności.

W konsekwencji więc musi pozostać „w stanie nieustannego niedokończenia”, zawsze otwarte na potrzeby Kościoła i  świata oraz wierne przyszłości. Taka jest jego tożsamość zamierzona przez  Założyciela. Pallotti błagał: "Proszę was teraz i zawsze, i będę się modlić po  śmierci, abyście z miłością i  świętą gorliwością zaangażowali się w utwierdzenie Zjednoczenia i jego najszybsze i owocne rozszerzenie, tak jakbyście wy wszyscy byli wybrani przez Jezusa Chrystusa na jego Założycieli"  (OOCC III, s. 28-29).

Od samego początku Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego przedstawia się jako będące u „swego szczytu”, a jednocześnie jakby było „na początku” swego powstania. „Na początku”, ponieważ poprzez powolny proces dojrzewała i porządkowała się wizja Pallottiego, ale także jako dzieło „osiągające cel”, gdyż jest dziełem otwartym na przyszłość, a pierwsze kroki postawione przez Założyciela były jedynie preludium do tej niedokończonej symfonii.
Można powiedzieć,  że Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego – „niedokończona symfonia Wincentego Pallottiego”, jak również ta Schuberta, zawiera tylko dwa tempa: allegro moderato (umiarkowanie szybko) i andante con moto (w tempie spokojnego kroku). Oczekuje ona od każdego pallotyńskiego pokolenia trzeciego tempa, jaki zazwyczaj posiadają symfonie, tzn. allegro vivace (żywo, szybko)! Do nas należy kontynuowanie dzieła, mając  świadomość, że Pallotti „zostawił nam w dziedzictwie nie tylko to, co już sam dokonał, ale również to, o czym marzył” (Papież Pius XII).

_____________________

Za: "Być apostołem dzisiaj", czerwiec 2008

1. Mal. Peter Granitsin

2. Denishawn ~ Music Visualizations, Synchoric Orchestra dancing Schubert's Unfinished Symphony, first performed in 1919 at Ted Shawn's Grand Ave., Los Angeles studio

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)