Licznik odwiedzin

17440885
Od 2011 roku
17440885

4. DZIŚ ZGROMADZENIA – ODNOWA

PATRONKA MIESIĄCA -  Maryjo, Stolico mądrości, módl się za nami

Życie to nieustanna zmiana. A jednocześnie trwanie w tym, co było „na początku”. Życie wymaga rozeznawania. Maryja, mądra i uważna, wciąż była czujna na wolę Bożą. Kobieta rozeznania. W Betlejem i Nazarecie, w drodze do Ain-Karim i w drodze z Jerozolimy, na weselu w Kanie i przy Krzyżu śmierci – trwała w „tu i teraz”, szukając woli Tego, który Ją wybrał.      

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za nasze Zgromadzenie, abyśmy przez pełniejszy udział w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła, twórczo rozwijały charyzmat św. Wincentego Pallottiego i były autentycznymi świadkami Boga, Miłości Nieskończonej.

Lectio Divina

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Z Pism św. Wincentego Pallottiego

Przypomnijcie sobie teraz, że Wasz Oblubieniec Jezus, rozmiłowany w duszach, za pośrednictwem tajemniczego słowa «Pragnę» wyraził swoje najgorętsze pragnienie zbawienia dusz. Jeżeli więc chcecie podobać się Jezusowi, musicie ustawicznie Go prosić, aby Wam udzielił tego drogocennego «Pragnę» - pragnienia zbawienia dusz.

(…) Starajcie się zrobić wszystko, co możecie przy pomocy modlitwy i czynu, by cały świat mógł poznać oraz pokochać Waszego Oblubieńca Jezusa” (OOCC III 190,195)

Z Zasad Życia

„Wytrwale i usilnie powinniśmy poszukiwać woli Bożej względem nas. Znajdziemy ją
w Ewangelii, na modlitwie, w zarządzeniach przełożonych, we wspólnotowym rozeznawaniu, w wydarzeniach codziennego życia, w spotkaniach z bliźnimi, a także w wyzwaniach Kościoła i świata (65)

Zadanie

Propozycja dla wspólnoty:

dla ożywienia świadomości bycia posłaną i odpowiedzialną za Zgromadzenie, w odpowiedzi na potrzeby Kościoła i ludzi, uroczyście przeżyjmy we wspólnocie odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego oraz akt konsekracji zakonnej.

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)