Licznik odwiedzin

17390249
Od 2011 roku
17390249

2. PALLOTYNKA − POWOŁANIE I TOŻSAMOŚĆ

PATRONKA MIESIĄCA -  Maryjo, Matko Pięknej Miłości, módl się za nami

Konsekracja ogarnia całkowicie tożsamość powołanego. Ogarnia, przenika i przekształca. Czasem powoli i długofalowo, a czasem raptownie i szybko. Tak jak Duch, który zstąpił na Maryję. Ona – pierwsza konsekrowana. Niejako w oka mgnieniu zyskała świadomość nowej tożsamości i nowego powołania. Cud łaski i miłosierdzia! Po to, by być z Jezusem, by Go naśladować, kochać i żyć.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za Kościół Święty, aby rozszerzony na cały świat, trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Imienia Pana.

Lectio Divina

„Ojciec chwały (…) niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli czym jest nadzieja waszego powołania” (Ef 1, 17-18).

Z Pism Św. Wincentego Pallottiego

Boże, mój Ojcze, Miłosierdzie me nieskończone (…) raczyłeś we mnie zburzyć mnie zupełnie, a ukształtować i stworzyć we mnie nowy cud miłosierdzia. [Zdałem sobie też sprawę], że w Kościele swym stawiasz mnie jako nowy cud miłosierdzia” (OOCC X, 211).

Z Zasad Życia

„Bóg powołał nas do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, abyśmy naśladowały Jezusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego w Bogu poświęconym życiu zakonnym
i brały udział w zbawczym posłannictwie w Kościele” (9).

Zadanie

Propozycja indywidualna:

Osobista lektura „Testamentu duchowego” (Nell amia morte) św. Wincentego Pallottiego.

Propozycja pytań – po lekturze – do osobistej medytacji: Co jest moją osobistą misją jako pallotynki? W jaki sposób moja osobista tożsamość wzbogaca pallotyński charyzmat? W indywidualnej modlitwie uwielbię Boga hymnem Magnificat za „cuda bożego miłosierdzia” w moim życiu i życiu mojej wspólnoty.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)