Licznik odwiedzin

17356410
Od 2011 roku
17356410

Boże, Miłości Nieskończona, żyjemy w świecie spragnionym jedności, pokoju i braterstwa. Solidarne ze zranionym stworzeniem, wołamy do Ciebie w imieniu ludzi wszystkich kontynentów.  Ty zawsze wysłuchujesz modlitwy swego ludu i gdy nadeszła pełnia czasu wybrałeś Maryję na Matkę swego Syna.

Ona jest świadkiem ewangelicznego słuchania i ufności. W posłuszeństwie wiary złożyła samą siebie w Twoje ojcowskie dłonie: Niech mi się stanie według Twego słowa. Wiernie podążała za Jezusem i stała się wzorem pielgrzymującego Kościoła: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie. Duch Święty poprowadził Ją pod krzyż i do Wieczernika, aby Jej obecność i modlitwa jednoczyła Apostołów we wspólnocie uczniów Chrystusa.

My również, przygotowując się do XXI Kapituły Generalnej i podążając za pragnieniem naszego Założyciela, gromadzimy się z Maryją i Apostołami w Wieczerniku, oczekując na dar Ducha Świętego. Z otwartymi sercami - w wierze i nadziei - chcemy przyjąć Twoje Słowo i wypełnić Twoją wolę.

Niech wstawiennictwo Maryi Królowej Apostołów i św. Wincentego Pallottiego, pomoże nam być świadkami Twojej nieskończonej miłości i miłosierdzia. Pomóż nam niestrudzenie głosić światu Ewangelię. Uczyń nas gotowymi na przemianę i nawrócenie. Obdarz nas łaską nowego życia, abyśmy chwaliły Cię w duchu i prawdzie.

Boże Ojcze, z wdzięcznością i ufnością stajemy dziś przed Tobą gotowe, by jak Maryja, podjąć plany i zamiary jakie masz wobec nas. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)