Goście online

Odwiedza nas 556 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

15779488
Dzisiaj
Wczoraj
Ostatni miesiąc
Od 2011 r.
5192
14407
220123
15779488

Enjoy beauty of Switzerland:

▪ W kwietniu s. Raphaela Fuchs i s. Maria Dörig uczestniczyły w „Zebraniu Ogólnym Wyższych Przełożonych” ze Szwajcarii. Temat towarzyszącego mu seminarium brzmiał: „Proces rozeznawania we wspólnotach zakonnych”, a prowadził je znany jezuita o. A. Riedlsperger z Wiednia.

▪ S. Daniela Schumacher i dwie świeckie członkinie ZAK z Zachodniej Szwajcarii wzięły udział w spotkaniu koordynacyjnym niemieckiego ZAK-u, które odbyło się w Limburgu.

▪ Siostry z Delegatury Szwajcarskiej podejmują codzienną pracę i apostolstwo z nadzieją patrząc w przyszłość. S. Daniela Schumacher jest aktywnie zaangażowana jako prezydent ZAK we wschodniej Szwajcarii. Siostra odwiedza chorych i starszych, udziela Komunii św. i śpiewa w chórze parafialnym. S. Maria Dörig jest odpowiedzialna za kierownictwo duchowe i jest przewodnikiem duchowym podczas rekolekcji ignacjańskich.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)

________________